Hur konfigurerar jag självregistrering via Canvas-registrering för ett konto.

Som standard kan användare logga in direkt till Canvas med Canvas-autentisering. Men alla Canvas-användare måste ha ett Canvas-konto innan de kan logga in på Canvas.

Canvas-autentisering inkluderar ett val som kallas självregistrering som visar en registreringsflagga på inloggningssidan till ditt konto där användare kan skapa sina egna Canvas-konton. Som standard aktiveras autentisering för alla institutioner, men självregistrering är avaktiverad. Du kan även kräva att användare fyller ett Captcha-formulär innan de slutför sin registrering. Du kan även kräva flerfaktorsautentisering (MFA).

Observera att Canvas-registrering kan användas utan självregistrering. Vissa institutioner vill till exempel skapa användarkonton med ett studentinformationssystem (SIS) och importera SIS-data till Canvas men låter användare logga in med standardinloggningssidan till Canvas. Canvas autentisering stöder också autentisering med Enkel inloggning (SSO), som gör det möjligt för dig att anpassa din inloggningsinformation och kan användas utöver leverantörer av tredjeparts-autentisering.

Självregistreringskonton

Du kan tillåta självregistrering för alla användarroller (studenter, instruktörer, observatörer) eller endast observatörsroller.

  • Studentkonton: Självregistrering används med självinskrivning. När användare registrerar sig som student, krävs en registreringskod för att få åtkomst till kursen. Självinskrivning skapar registreringskoden som instruktörer kan ge till studenter för att registrera sig på kursen. Läs mer om självinskrivningsalternativ i ditt konto.
  • Instruktörskonton: Instruktörer kan registrera sig för ett Canvaskonto genom självregistrering om din institution inte redan skapar instruktörskonton.
  • Observatörskonton: Föräldrar och andra användare som vill observera en students registrering via Canvas via observatörsrollen.

 

Anteckningar:

  • Canvas-autentisering kan endast raderas från autentiseringssidan om en annan tredjeparts autentiseringleverantör har aktiverats. Om den enda existerande autentiseringsleverantören raderas, kommer Canvas autentisering att återställas som standardleverantör.
  • Lösenord för Canvas autentisering kräver minst åtta tecken.
  • Om alternativet Alla kontotyper väljs rekommenderas du att kräva att användare slutför ett Captcha-formulär för att undvika spamanvändare.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna autentisering

Öppna autentisering

I kontonavigation, klicka på länken för Autentisering (Authentication).

Konfigurera självregistrering

Konfigurera självregistrering

Som standard är självregistrering avaktiverad. För att aktivera självregistrering, välj radioknappen för registreringstyp för det kontot.

För att tillåta självregistrering för alla användare, väl alternativet Alla kontotyper (All Account Types) [1]. För att begränsa självregistrering till observatörer (inklusive föräldrar), välj alternativet Endast observatörskonton (Observer Accounts Only) [2].

För att kräva att användare fyller i ett Captcha-formulär innan de slutför sin registrering markerar du kryssrutan Kräver Captcha för självregistrering (Require Captcha for Self Registration) [3].

Canvas tillämpar MFA-funktioner i enlighet med valet i kryssrutan Kräv flerfaktorsautentisering i det äldre användargränssnittet.

Om du vill att Canvas ska tillämpa flerfaktorsautentisering väljer du alternativet Canvas tillämpar flerfaktorsautentisering (Canvas enforces MFA) [4].  

Om du vill att användaren ska välja, väljer du alternativet Användaren kan välja flerfaktorsautentisering (User can opt in to MFA) [5].

Obs! Om alternativet Alla kontotyper väljs rekommenderas du att kräva att användare slutför ett Captcha-formulär för att undvika spamanvändare.

Spara självregistrering

Spara självregistrering

Klicka på knappen Spara (Save).