Hur raderar jag en kurs i ett konto som administratör?

När du har raderat en kurs tas den bort helt från ditt lärosätes konto och du, tidigare studenter eller kontoadministratören kan inte längre se den. Vi rekommenderar inte att du raderar kurser (även slutförda), speciellt om kursen har innehåll och studentdata eftersom du kan komma att behöva den informationen längre fram.

Om du bara vill flytta kursen från Kurser och Grupper (Courses & Groups) i det globala navigeringsfältet kan du istället ändra slutdatumet för kursdeltagande, eller slutföra kursen.

Anteckningar:

  • Innan du raderar en kurs ska du se till att du har antecknat kursens ID om du skulle behöva återställa den. Kurs-ID:t finns i slutet av kurs-URL:en (t.ex. canvas.instructure.com/courses/XXXXXX).
  • Kurser raderas inte från ett konto om inte du eller en annan användare vid ditt lärosäte gör det.
  • Det går inte att radera kurser som utgör mallar. Men användare som har behörighet att radera kursmallar kan avmarkera kryssrutan Kursmall (Course Template) och ta bort den som kursmall.

Öppna konto

Öppna konto

I Global navigering klickar du på länken Administratör (Admin) [1], och klickar sedan på kontots namn [2].

Öppna kurser

Öppna kurser

Klicka på länken Kurser (Courses) i kursnavigeringen.

Obs! När du öppnar ett konto återställs det till standardinställningen, som är sidan Kurser.

Hitta kurs

Hitta kurs

Använd filter- och sökalternativen för att hitta kursen i kontot.

Öppna användarinställningar

Klicka på länken Inställningar (Settings) i kurslistan.

Radera kursen permanent

Radera kursen permanent

Klicka på knappen Radera denna kurs (Delete this Course).

Bekräfta borttagning

Bekräfta borttagning

Klicka på knappen Radera kurs (Delete Course).