Hur anpassar jag bedömningar för måluppfyllelse för lärandemål?

Som administratör kan du anpassa bedömningar av Måluppfyllelse för lärandemål i bedömningsöversikten för lärandemål och i Studenters bedömningsöversikt för lärandemål. Du kan anpassa nivån för lärandemål, namn och poängvärdet för kompetensbedömningar och den färg varje bedömning ska ha.

Tilldelade färger visar även matrisresultat på en students omdömessida. Även om studenter inte har åtkomst till Studenters bedömningsöversikt för lärandemål använder omdömessidan färger för att hjälpa studenter att lättare se sina resultat för en uppgift.

Anpassade bedömningar för måluppfyllelse för lärandemål gäller matriskriterier, inte bara kriterier för lärandemål. När en matris används för att bedöma en student matchar den valda kriteriebedömningen poängvärdet eller intervallet i ett lärandemåls kompetensbedömning och visar samma färgresultat. Om till exempel kompetensbedömningen Överträffar måluppfyllelse ställs in på 5 poäng med grön färg visar även ett kursmatriskriterium med 5 poäng som ges till en student färgen grön.

Obs! Du kan tillåta att lärare hanterar måluppfyllelseskalor för lärandemål i sina kurser.

Öppna konto

Öppna konto

I den globala navigeringen, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna matriser (Open Rubrics)

Öppna matriser (Open Rubrics)

I kontonavigeringen, klicka på länken Matriser (Rubrics).

Öppna Måluppfyllelse för lärandemål

Öppna Måluppfyllelse för lärandemål

Klicka på fliken Måluppfyllelse för lärandemål (Learning Mastery) .

Visa måluppfyllelse för lärandemål

Fliken Måluppfyllelse för lärandemål har som standard fem rader, varje rad har ett alternativ för måluppfyllelse för lärandemål (ovanifrån och ner):

  • Identifierare för kompentensbedömningar: Överträffar måluppfyllelse, måluppfyllelse, nära måluppfyllelse, under måluppfyllelse och mycket under måluppfyllelse.
  • Poäng: 4, 3, 2, 1, 0
  • Färger: Mörkgrön, ljusgrön, ful, orange, röd

Måluppfyllelse anges på andra raden.

Anpassa måluppfyllelse för lärandemål

För att ange måluppfyllelsenivån väljer du det önskade alternativ i kolumnen Måluppfyllelse (Mastery) [1].

För att ändra namnet på en kompetensbedömning väljer du namnet i fältet och anger det nya namnet [2].

För att ändra poängvärdet som associeras med en kompetensbedömning väljer du fältet Poäng (Points) och anger det önskade värdet [3].

Anpassa bedömningsfärg

Anpassa kompetensfärg

För att ändra färgen som associeras med en kompetensbedömning, lokaliserar du bedömningen och klickar på länken Ändra (Change). Du kan även ange ett standardfärgalternativ [1] eller ange en hexadecimal färgkod [2].

För att spara den valda färgen klickar du på knappen Tillämpa (Apply) [3].

Lägg till bedömning

För att lägga till en kompetensbedömning klickar du på knappen Lägg till (Add) [1].

En ny bedömningsrad visas längst ned i listan med 0 poäng [2]. Anpassa bedömningen efter behov.

Du kan lägga till så många bedömningar som ditt lärosäte behöver.

Radera bedömning

Radera bedömning

För att radera en kompetensbedömning klickar du på ikonen Radera (Delete).

Spara måluppfyllelse för lärandemål

Radera bedömning

För att spara din ändringar klickar du på knappen Spara Måluppfyllelse för lärandemål (Save Learning Mastery).