Hur skapar jag ett globalt meddelande i ett konto?

Med Globala meddelanden kan du kontakta alla eller specifika användare i ett konto eller underkonto med ett meddelande. Om det till exempel är en tidsperiod där kontot uppdateras eller vid ett avbrott, vill du kanske låta användare veta det i förväg så att de kan planera efter detta.

Globala meddelanden visas från alla konton förknippade med en användare och visas i användarens översikt. Om du väljer alternativet att skicka en avisering, kan användare som aktiverat aviseringsinställningen Globalt meddelande (Global Announcement) även få aviseringar om globala meddelanden via deras föredragna aviseringstyp. Globala meddelanden och aviseringar skickas endast till användare med aktiva registreringar för den aktuella terminen.

Om en användare har ett konto med flera institutioner, kan användaren se flera meddelanden. För att hjälpa till att differentiera meddelanden på konto- och underkontonivåer, indikerar meddelandet också vilket konto eller underkonto som skickade det globala meddelandet.

Du kan skapa fem olika typer av meddelanden: varning, fel, information, fråga eller kalender. När ett nytt meddelande skapas, visas information som standardmeddelandetyp. För att läsa mer om meddelandetyper och hur de visas för användare, se resursdokumentet Globala meddelandetyper.

Globala meddelanden kan visas under ett specifikt datumintervall. När ett meddelande passerat sitt startdatum, är meddelanden omedelbart synliga i varje användares översikt och kan avfärdas av användaren.

Om nödvändigt kan du också redigera texten i ett globalt meddelande som t.ex. att rätta till stavfel. Start- och slutdatum kan också redigeras fram till det faktiska start- eller slutdatum för meddelandet.

Anteckningar:

  • När användare registreras i kurser, kan de se meddelanden från rotkontot. De kan endast se meddelanden i underkonton när de har lagts till en kurs i underkontot. Kurser måste inte publiceras för att användare ska se meddelanden i underkonton.
  • Temaredigerarens primära färg är associerad med information, fråga och kalendermeddelanden. Men färger för varning och fel kan inte ändras.
  • Redigeringar som görs av ett befintligt Globalt meddelande efter dess startdatum kommer inte att tvinga meddelandet att visas igen för användare som redan har avfärdat det. Väsentliga ändringar av det globala meddelandet bör skapas som ett nytt globalt meddelande så att det visas igen för alla användare.
  • Globala meddelanden visas inte för användare med manuellt slutförda och aktiva inskrivningar.
  • Globala meddelanden visas i kronologisk ordning, med det senaste meddelandet längst upp på sidan.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kontoinställningar, klicka på länken Inställningar (Settings).

Obs! För att göra ett meddelande i ett underkonto, klicka på länken Underkonton (Sub-Accounts), välj ett underkonto, klicka därefter på underkonto-länken Inställningar (Settings).

Öppna fliken Meddelanden

Klicka på fliken Meddelanden (Announcements).

Lägg till ett nytt Meddelande

Lägg till ett nytt Meddelande

Klicka på knappen Lägg till nytt meddelande (Add New Announcement).

Lägg till information om meddelande

I Rubrik (Title)-fältet [1], ange rubriken på meddelandet.

I fältet Meddelandetyp (Announcement type) [2], ställ in meddelandetyp (varning, fel, information, fråga eller kalender).

I Meddelande (Message) fältet [3], skapa meddelandet med innehållsredigeraren. Innehållsredigeraren inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.

I sektionen Visa för (Show to) [4], välj de användarroller som ska kunna se meddelandet. Du kan välja både kurs- och kontoroller. När du väljer en roll skickas en avisering till alla användare som har den rollen i kursen. Om inga roller väljs, kommer meddelandet att visas för alla med en kurs i det ursprungliga kontot eller underkontot.

Obs! Om din institution är kopplad till ett förtroendekonto kan du välja att visa endast meddelandet för användare inom den aktuella domänen.

Välj start- och slutdatum

Välj start- och slutdatum

Välj start- och slutdatum för meddelandet genom att skriva in fälten eller välja Kalender-ikonerna (obligatoriskt).

Skicka meddelandeaviseringar

Skicka meddelandeaviseringar

Om du vill skicka en avisering direkt till användare när meddelandet startar, markera du kryssrutan Skicka avisering direkt till användare när meddelandet börjar (Send notification directly to users when announcement starts). Användare som har aktiverat aviseringsinställningar för Globala meddelanden (Global Announcements) kommer att få en avisering när meddelandet startar.

Publicera meddelande

Publicera meddelande

Klicka på knappen Publicera meddelande (Publish Announcement).

Se globala meddelanden

Se globala meddelanden

Se det globala meddelandet Meddelandet inkluderar namnet på ditt konto eller underkonto.

Hantera meddelande

Hantera meddelande

För att redigera ditt globala meddelande, klicka på ikonen Redigera [1]. För att radera ditt globala meddelande, klicka på ikonen Radera [2].