Hur återställer jag en kurs i ett konto?

Du kan återställa en slutförd kurs. Om en lärare till exempel har rätt behörigheter att slutföra en kurs före terminslut, ställer Canvas automatiskt in ett slutdatum för kursen och sätter i kursen i arkiveringstillstånd för såväl studenter som lärare. Men som administratör kan du återställa en slutförd kurs när du vill om en lärare behöver ha en kurs återställd till kontot.

Anteckningar:

  • När en kurs har återställts tas slutdatumen och sluttiden för kursdeltagande automatiskt bort.
  • Det går inte att återställa en kurs om terminen har avslutats.  Kursen måste vara i den aktuella terminen för att återställas.

 

Öppna konto

Öppna konto

I Global navigering klickar du på länken Administratör (Admin) [1], och klickar sedan på kontots namn [2].

Öppna kurser

Öppna kurser

Klicka på länken Kurser (Courses) i kursnavigeringen.

Obs! När du öppnar ett konto återställs det till standardinställningen, som är sidan Kurser.

Hitta kurs

Hitta kurs

Använd filter- och sökalternativen för att hitta kursen i kontot.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

Klicka på länken Inställningar (Settings) i kurslistan.

Återställa kurs

Återställa kurs

Klicka på knappen Återställ kurs (Unconclude course).

Se bekräftelse

Se bekräftelse

Verifiera att kursen har återställts.