Hur eskalerar jag ett ärende till Canvas-supporten i fältadministratörskonsolen?

Vid behov kan du ha möjlighet att eskalera ett ärende till Canvas-supportteam från fältadministratörskonsolen (Field Admin Console). Ärenden gällande Instructure-hanterade SIS-problem kan eskaleras till SIS-supportteam.

Obs! Innan du eskalerar ett ärende, försök felsöka problemet genom att själva söka efter svar. Försök hitta svaret på Community-forumen eller i Canvas-guider.

Öppna ett ärende

Klicka på fliken Ärenden (Issues) [1]. Klicka sedan på länken med ärendenumret för det ärende du vill eskalera [2].

Öppna fliken Eskalera (Escalate)

Klicka på fliken Eskalera (Escalate).

Eskalera ärende

Eskalera ärende

Klicka på knappen Eskalera (Escalate).

Välj en kö

Välj en kö

I rullgardinsmenyn Vill du eskalera det här ärendet till L1- eller L2-kön (Do you want to escalate this case to the L1 or L2 Queue) [1] och välj en av köerna.

Klicka sedan på knappen Nästa (Next) [2].