Hur skapar jag anpassade namn för lärandemål på kontonivå för studenter?

Som administratör kan du välja att tillåta att lärare aktiverar funktionsalternativet Studenters bedömningsöversikt för lärandemål i sina kurser. Detta funktionsalternativ gör att studenter kan se poäng för måluppfyllelse av lärandemål på sin sida Omdömen. Alla lärandemål i kursen visas i studentvyn. Men vissa officiella lärandemålsnamn kan vara svåra för studenter att förstå. Därför har vi skapat en möjlighet att skapa ett anpassat eget namn som visas för studenter när du skapar lärandemål på kontonivå. Med detta separata namnfält kan du behålla det officiella namnet och skapa ett egen anpassat namn som studenterna kan känna igen.

Den här artikeln visar hur du skapar anpassade namn för lärandemål i den klassiska vyn på sidan Lärandemål. Om sidan Lärandemål i ditt konto visas annorlunda än i bilderna i den här artikeln kan du läsa om hur du skapar lärandemål inom ett konto som har aktiverat funktionsalternativet Förbättrad lärandemålshantering.

Obs! För lärare är skapandet av ett anpassat namn en kursbehörighet. Om de har åtkomst kan lärare skapa egna namn för lärandemål de skapar på kursnivå. Men de kan inte skapa anpassade namn för lärandemål som skapas på kontonivå.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I konto- eller underkontonavigering, klicka på länken Lärandemål (Outcomes).

Skapa nytt lärandemål

Om du vill skapa ett eget namn när du skapar ett nytt lärandemål, klicka på knappen Nytt lärandemål (New Outcome).

Skapa eget namn

Skapa eget namn

Ange ett namn på lärandemålet i fältet Namnge detta lärandemål [1]. Detta är det namn på lärandemålet som också kommer att visas i Bedömningsöversikten för lärandemål.

För att skapa ett eget namn på lärandemålet, ange ett namn i fältet Eget namn (valfritt) (Friendly name (optional)) [2].  

Redigera lärandemål

Om du vill redigera ett befintligt lärandemål och lägga till ett eget namn, klicka på namnet på lärandemålet [1]. Klicka på knappen Redigera lärandemål (Edit Outcome).

Du kan endast redigera lärandemål som ännu inte använts för att bedöma en student. Om knappen Redigera lärandemål är utgråad kan du inte redigera lärandemålet.

Obs! Ditt egna namn visas inte på sidan Lärandemålsindex.