Hur skapar jag och lägger jag till användare till ett konto?

Du kan lägga till nya användare till ditt konto. Användare kan endast läggas till på kontonivå. Endast rotkontoadministratörer kan lägga till användare till ett konto.

Om du använder SIS-importer behöver du inte lägga till användare till ditt konto, eftersom de kan läggas till via ditt SIS-system.

Kontoinbjudningar (Account Invitations)

När ett användarkonto läggs till manuellt visas ett alternativ i Canvas att generera en kontoinbjudan. Om den här inbjudan skickas bjuds användaren in att slutföra registreringenn genom att skapa ett lösenord. När användaren har skapat ett konto kan användaren läggas till i en kurs. Om en användare bjuds in till en kurs utan att ha ett konto måste användaren skapa ett konto innan kursinbjudan kan accepteras.

Om användaren bjuds in till en kurs manuellt kan de se inbjudningslänken till kursen i e-postmeddelandet och klicka på det för att se en förhandsgransknig av Canvas-kursen. För att acceptera måste de klicka på knappen Acceptera (Accept) i Canvas gränssnitt. Om du föredrar att inaktivera kursförhandsgranskningar och låta användare automatiskt gå med i kursen när de visar den, kan du kontakta din CSM-chef och få hjälp att inaktivera förhandsgranskningar för inbjudningar.

E-postadresser

Canvas identifierar användare med e-postadressen. När eleverna läggs till i en kurs, försöker Canvas lösa e-postadresskonflikter när användaren loggar in till kursen för första gången.

  • Om användaren inte har ett användarnamn i kursens rotkonto länkas användarens e-postadress till en annan användare i kontot, eller så delegerar inte institutionen autentisering om öppen registrering är aktiverad, ett konto skapas för användaren. Lägga till en e-postadress som inte redan är länkad till ett konto fungerar bara om Öppen registrering är aktiverad.
  • Om e-postadressen redan är kopplad till ett konto ombeds studenten att logga in i Canvas med sin befintliga e-postadress.
  • Ibland använder studenter flera e-postadresser i Canvas. Om en student svarar på en kontoinbjudan med en e-postadress men loggar in med en annan, tillfrågas studenten om båda adresserna ska länkas till samma konto. 

Obs! Du kan även lägga till en användare till ett underkonto genom att lägga till dem i en kurs som är kopplat till kontot.

Öppna konto (Account)

Öppna konto (Account)

I Global Navigation, klicka på Administatörslänken (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Personer

Öppna Personer

I Kontonavigering, klicka på länken Personer (People).

Lägg till Mottagare

Lägg till ny användare

Klicka på knappen Lägg till personer (Add People).

Lägg till information om användare

Lägg till information om användare

Fyll i följande fält:

  • Fullständigt namn (Full Name) [1] används för bedömning, SIS-importer och andra administrativa objekt.
  • Visnigsnamn (Display Name) [2] är det namn som användare ser i diskussioner, meddelanden med mera. Användaren kan konfigurera sitt eget visningsnamn om inställningen är aktiverad.
  • Sorterbart namn (Sortable Name) [3] är användarens efternamn, förnamn som standard. Det här namnet visas i sorterade listor och administratörer kan söka bland dessa.
  • E-postadress [4] är användarens standaradress för e-post i Canvas. E-postadresser används för att skicka kursaviseringar.
  • SIS-ID [5] är användarens SIS-ID. Det här fältet används endast av institutioner som använder SIS-importer och visas endast om du har de rätta SIS-behörigheterna på kontonivå.
  • Skicka e-postmeddelande till användaren om kontoskapade (Email the user about this account creation) [6] är ett alternativ för att skicka ett e-postmeddelande till användaren om det nya kontot. Detta alternativ är aktiverat som standard. Om du inte vill att användaren ska aviseras om kontot avmarkerar du kryssrutan.

Lägg till Mottagare

Lägg till Mottagare

Klicka på knappen Lägg till användare (Add User).

0 Likes
Was this article helpful? Yes No