Hur aktiverar jag omfattning för en API-utvecklarnyckel i ett konto?

Som en del av skapandet eller redigerandet av nya eller befintliga API-utvecklarnycklar ditt konto kan du anpassa åtkomsten för mottagarna av API-nycklar. Genom att tillämpa omfattningar får du kontroll över direktåtkomsten och specifika API-slutpunkter för tredjepartsverktyg som är associerade med ditt lärosäte.

Som standard är tillämpningen av omfattningar inaktiverad när du skapar en ny API-utvecklarnyckel, vilket gör att tokens får åtkomst till alla slutpunkter som är tillgängliga för den godkännande användaren. Men omfattningar kan redigeras för en API-utvecklarnyckel när som helst och uppdatera åtkomsttoken för den godkännande användaren korrekt.

Anteckningar:

  • Hantering av utvecklarnycklar är en kontobehörighet. Om du inte kan hantera utvecklarnycklar, har den här behörigheten inte aktiverats för din användarroll.
  • Utvecklarnycklar är inte tillgängliga i underkonton.

Öppna konto

Öppna konto

I den globala navigeringen, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Utvecklarnycklar

Öppna Utvecklarnycklar

I kontonavigeringen, klicka på länken Utvecklarnycklar (Developer Keys).

Lägg till Utvecklarnyckel

Lägg till Utvecklarnyckel

Klicka på knappen Lägg till utvecklarnyckel (Add Developer Key).

Lägg till API-nyckel

Lägg till API-nyckel

Klicka på alternativet Lägg till API-nyckel (Add API Key).

Tillämpa omfattningar

Tillämpa omfattningar

När du har slutfört utvecklarnyckelns information, klicka på knappen Tillämpa omfattningar (Enforce Scopes) .

Tillåt Inkludera parametrar

Tillåt Inkludera parametrar

För att tillåta användning av alla "includes"-parametrar för den här nyckeln, markera kryssrutan Tillåt Inkludera parametrar (Allow Include Parameters).

"Includes"-parametrar kan medge åtkomst till ytterligare data som inte är inkluderade i slutpunktstabellen.

Sök slutpunkter

Sök slutpunkter

För att söka efter en specifik slutpunkt, skriv in slutpunktens namn i fältet Sök slutpunkter (Search Endpoints) [1].

För att visa alla tillgängliga slutpunkter, bläddra genom slutpunktstabellen [2].

Välj endast skrivskyddade slutpunkter

Välj endast skrivskyddade slutpunkter

För att ge endast skrivskyddad åtkomst (GET) till utvecklarnyckeln, markera kryssrutan Skrivskyddad (Read only). Tabellen uppdateras automatiskt och väljer alla omfattningar som innehåller skrivskyddade slutpunkter.

Välj Individuella slutpunkter

Du kan ge anpassad åtkomst till API-utvecklarnyckeln. Klicka på valfritt omfattningsnamn för att visa tillgängliga slutpunkter [1]. Välj de önskade slutpunkterna genom att markera kryssrutan bredvid slutpunktens namn [2]. Omfattningsnamnet uppdateras för att visa sammanfattningen av den kollektivt valda slutpunktsåtkomsten [3].

Spara nyckel

Spara nyckel

Klicka på knappen Spara (Save).