Hur använder jag Canvas välkomstguide som administratör?

Canvas tillhandahåller en välkomsttur med snabba tips på hur du kommer igång med Canvas som administratör.

Obs! Canvas välkomstguide visas endast för användare med administratörsbehörighet för konton. Den visas inte för administratörer för underkonton.

Starta Canvas välkomstguide

Starta Canvas välkomstguide

När du har loggat in i Canvas får du ett kort meddelande om Canvas välkomstguide.

I Canvasvälkomstguide får du se hur du lägger till personer och kurser i Canvas, delar kursinnehåll och mallar med lärare, konfigurerar videokonferenser och andra verktyg samt hur du får tillgång till utbildning och ytterligare hjälp.

Starta Canvas välkomstguide genom att klicka på knappen Starta guiden (Start Tour) [1].

Om du inte vill ta Canvas välkomstguide klickar du på knappen Inte nu (Not Now) [2] eller på ikonen Avsluta (Exit) [3].

Obs! Om du avvisar guiden inaktiveras den för ditt konto.

Öppna Canvas välkomstguide på nytt

Öppna Canvas välkomstguide på nytt

Om du tidigare har avvisat Canvas välkomstguide kan du öppna den igen genom att klicka på länken Hjälp (Help) i den globala navigeringen [1] och klicka på länken Visa välkomstguiden (Show Welcome Tour) [2].

Obs! Beroende på ditt lärosäte visas Hjälp-meny och länkar i Hjälp-menyn kanske inte eller så kan de visas annorlunda.

Lägga till personer och kurser i Canvas

I guidens första del visas de konton du är administratör för [1].

När ett konto har öppnats kan du använda resurserna i Canvas välkomstguide-meddelande för att lägga till enskilda kurser, lägga till enskilda användare, eller lägga till användare i bulk, kurser, och registreringar via SIS-importer.

För att gå till nästa objekt i guiden, klicka på knappen Nästa (Next) [1].

För att gå till föregående objekt i guiden, klicka på knappen Föregående (Previous) [2].

Dela kursinnehåll och mallar

Dela kursinnehåll och mallar

I den andra delen av guiden får du veta du använder Commons och Blueprints.

För att gå till nästa objekt i guiden, klicka på knappen Nästa (Next).

Konfigurera videokonferenser

Konfigurera videokonferenser

I den tredje delen av guiden får du lära dig mer om videokonferensverktyg.

För att gå till nästa objekt i guiden, klicka på knappen Nästa (Next).

Hitta utbildningsresurser och få hjälp

I den sista delen av guiden öppnas Hjälp-menyn med länkar till resurser om hur du får åtkomst till utbildningsvideor och kurser [1].

Klicka på knappen Klar (Done) för att slutföra guiden [2].