Hur lägger jag till en ny termin i ett konto?

Terminsdatum ska ställas in innan kurser läggs till i ditt konto. Terminer är kopplade till och används för att filtrera data i omdömesperioder på kontonivå, kontoanalys, och kontorapporter.

Canvas inkluderar alltid en standardtermin, som inte kan tas bort eller ges nytt namn. Men du kan lägga till nya terminer med specifika start- och slutdatum.

Inom varje team kan du även ange deltagandedatum för specifika användarroller. Att behålla standardinställningarna för terminer tycks föredras av majoriteten av Canvas-lärosäten eftersom de gör det möjligt för lärare, lärarassistenter och designers att säkerställa att kursinnehållet är redo på kursens startdatum. Standardinställningar inkluderar följande åtkomst för varje användarroll:

 • Studenter ärver terminens start- och slutdatum.
 • Lärares, lärarassistenters och designers datum ärver ett närhelst-startdatum till terminens slutdatum. Närhelst innebär att dessa användarroller alltid kan gå till en kurs innan terminen börjar.

Anteckningar:

 • Terminer kan också skapas med SIS-importer. Men SIS-importer kan inte ange specifika datum för varje användargrupp och måste ändras manuellt.
 • Terminer finns på huvudkontonivån och kan inte skapas för underkonton.
 • Endast administratörer kan se sidan Terminer i Canvas. Instruktörer och studenter kan inte se sidan Terminer, så säkerställ att användare på din institution känner till offentliga terminsdatum för din institution.
 • Terminer i konsortiumkonton ärvs från det överordnade kontot. Underordnade konsortiumkonton kan inte visa eller ändra terminer.

Öppna konto

Öppna konto

I Global navigering klickar du på länken Administratör (Admin) [1], och klickar sedan på kontots namn [2].

Öppna terminer

Öppna terminer

I Kontonavigering, klicka på länken Terminer.

Lägg till Ny termin

Klicka på länken Lägg till Ny termin.

Lägg till information om terminer

Ange terminens namn i fältet Terminnamn (Term Name) [1]. Detta namn kommer att visas som del av en kurs som läggs till terminen.

Om din institution använder SIS ID:er, kan du ange ett SIS ID för terminen i fältet SIS ID [2]. I SIS CSV-filer, kallas SIS ID kurs-ID.

Lägg till terminsdatum

I raden Terminen löper från, använd kalenderikonerna för att ställa in startdatum [1] och slutdatum för terminen [2].

Inställningen för när studenter kan visa kurser ärvs som standard från Terminer löper från [startdatum] till [slutdatum]. Lärare, lärarassistenter och designers ärver startdatumet Närhelst till [terminens slutdatum].

Anteckningar:

 • Som standard, stängs åtkomst till terminen av kl. 00.00 på ditt angivna slutdatum, vilket innebär att föregående dag är den sista hela dagen som användare har åtkomst till terminen. Till exempel innebär inställning av slutdatum den 16 december att den 15 december är den sista hela dagen användare kan gå till kursen. Men du kan ställa in en specifik tidpunkt som del av termindatumen.
 • Slutdatum inträffar exakt vid den tidpunkt de är inställda på. Om t.e.x. sluttiden för en termin är inställd på 23.59 kommer terminen att avslutas 23.59.00.

Lägg till användardatum

Du kan även ange specifika deltagandedatum för varje termin och användarroll.

Om du vill att alla användarroller ska ärva standarddatum för terminer behöver du inte ange nya datum. När du har sparat terminen och lägger till den till ditt konto, kommer användarrollerna att visa följande standarder.

 • Studenter ärver terminen start- och slutdatum (identifieras på sidan Terminer som terminstart och terminslut).
 • Lärares, lärarassistenters och designers datum ärver ett när som helst-startdatum till terminens slutdatum (identifieras i sidan Terminer som terminslut). Närhelst innebär att det inte är något startdatum och att dessa användarroller alltid kan gå till en kurs innan terminen börjar.

Ändra användardatum

Om du vill ställa in start- och slutdatum för en specifik användarroll, hitta rollen och ställ in datum för den rollen.

Om du till exempel vill att lärare endast ska kunna gå till opublicerade kurser två månader före terminens startdatum och lärarassistenter endast en vecka före terminens startdatum, kan du ställa in ett nytt startdatum för var och en av deras respektive roller. Datumändringar av en basroll påverkar alla användare med rollen, inklusive specialroller.

Anteckningar:

 • Iaktta försiktighet när du redigerar ett närhelst-datum, eftersom närhelst-posten inte längre är tillgänglig efter att den redigerats.
 • Ändring av lärares, lärarassistenters och designers startdatum påverkar deras möjlighet att gå till opublicerade kurser i terminen.

Lägg till termin

Lägg till termin

Klicka på länken Lägg till termin.

Hantera termin

För att redigera terminsinformation, klicka på ikonen Redigera [1]. För att radera terminen, klicka på ikonen Radera [2].

Obs! Terminer kan inte raderas om de innehåller kurser.