Hur konfigurerar jag en LTI-nyckel för ett konto?

Som administratör kan du konfigurera en LTI-nyckel på sidan Utvecklarnycklar. LTI-nycklar kan användas för att aktivera en extern app som stöder IMS Global LTI 1.3 och LTI-förmåner.

Om stöd finns från en verktygsleverantör, tillåter detta ramverk att administratörer kan hantera data direkt på sidan Utvecklarnycklar (Developer Keys). LTI kan sedan läggas till i ett konto eller en kurs via ett kopplat klient-ID. Specifika frågor om en leverantörs integrering eller möjliga integrering med LTI 1.3 och LTI Advantage-ramverket bör skickas direkt till verktygsleverantören.

Anteckningar:

  • Utvecklarnycklar är ett kontotillstånd. Om du inte kan se länken Utvecklarnycklar i Kontonavigering, har detta tillstånd inte aktiverats för ditt användarkonto.
  • Inaktivering eller aktivering av LTI-nyckeln tar bort applikationens installationer.
  • Mer information om LTI-integreringar, gå till sidan API för introduktion av externa verktyg (External Tools Introduction API).

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Utvecklarnycklar

Öppna Utvecklarnycklar

I kontonavigeringen, klicka på länken Utvecklarnycklar (Developer Keys).

Lägg till LTI-nyckel

Lägg till LTI-nyckel

Klicka på knappen Lägg till utvecklarnyckel (Add Developer Key) [1]. Klicka sedan på alternativet Lägg till LTI-nyckel (Add LTI Key) [2].

 

Ange LTI-inställningar

Ange LTI-inställningar

Ange inställningarna för LTI-nyckeln:

  • Nyckelns namn [1]: Företagets namn eller namnet på externt verktyg.
  • Ägarens e-postadress [2]: E-postadress till personen som äger det externa verktyget.
  • Omdirigerings-URI:er [3]: Data från omdirigerings-URI:er bör tillhandahållas av verktygsleverantören. Om du väljer konfigurationsmetoden Paste JSON, kommer fältet för omdirigerings-URI:n att fyllas i automatiskt när du har konfigurerat LTI 1.3.
  • Anteckningar [4]: Anteckningar om LTI-nyckeln, som t.ex. varför den skapades.

Välj konfigurationsmetod

För att välja konfigurationsmetod för ditt LTI-verktyg klickar du på rullgardinsmenyn Metod (Method).

 

Ange information manuellt

Ange information manuellt

För att ange informationen manuellt för din LTI-nyckel klickar du på alternativet Manuell inmatning (Manual Entry) [1].

Om verktygsleverantören begär att deras verktyg ska konfigureras manuellt måste de tillhandahålla informationen som ska anges i de obligatoriska fälten. Obligatoriska fält är titel [2], beskrivning [3], mållänks-URL [4], URL för initiering av OpenID-anslutning [5] och JWK-metod [6]. JWK-metoden kan konfigureras som offentlig eller publik JWK URL.

Du kan även ange ej obligatorisk information för LTI Advantage-tjänster [7], ytterligare inställningar [8] och placeringar [9]. Alla objekt som väljs i fältet Placering (Placement) visas som LTI-inställningsobjekt [10].

Obs! Om LTI-leverantören inte kan tillhandahålla informationen för de obligatoriska fälten, kan du behöva konfigurera verktyget via ett av alternativen Paste JSON eller Ange URL (Enter URL).

Ange JSON-information

För att klistra in JSON-formatering för din LTI 1.3-konfiguration, klicka på alternativet Paste JSON [1].

Ange sedan JSON-formateringen i fältet LTI 1.3-konfiguration (LTI 1.3 Configuration) [2].

Ange JSON-URL

För att ange en JSON-URL, klicka på alternativet Ange URL (Enter URL) [1]. Ange sedan JSON-URL:en i fältet JSON URL [2].

Spara LTI-nyckel

Spara LTI-nyckel

För att spara din LTI-nyckel, klicka på knappen Spara (Save).

Visa LTI-nyckel

Visa din LTI-nyckel [1]. LTI-nycklar visas med ikonen Externa verktyg (External Tool) [2].

Varje LTI-nyckel innehåller ett klient-ID [3]. Kopiera eller skriv ned klient-ID:t till för att aktivera det externa verktyget från dina kontoinställningar eller för att dela det med andra användare för att aktivera verktyget i en kurs.