Hur raderar jag en användare från ett konto?

Du kan radera en användare från ditt konto.

Anteckningar:

  • Om ditt konto hanterar användarinformation via ett SIS (studentinfomationssystem), måste ändringarna göras även i detta. Ändringar som görs i Canvas överförs inte till SIS.
  • Du har möjlighet att återställa en raderad användare.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Personer

Öppna Personer

I Kontonavigering, klicka på länken Personer (People).

Hitta användare

Använd filtret och sökalternativ för att hitta användaren på kontot.

Öppna Användarprofil

Öppna Användarprofil

I sökresultaten, klicka på användarens namn.

Radera användare

Lokalisera länken Radera från [kontots namn] (Delete from [account title]) för att radera användaren.

Bekräfta borttagning

När du har klickat på länken kommer du att tillfrågas om du är säker på att du vill radera användaren. Om du är säker klickar du på knappen Radera [användarnamn] (Delete [User Name]).

Obs! Detta tar bort användarens data (däribland omdömen och e-portföljer) från alla kurser och grupper.