Hur visar jag grupper i ett konto?

Du kan se befintliga grupper i ditt konto. Att visa grupper på kontonivå är detsamma som att visa grupper på kursnivån. Grupperna som skapats på kontonivån kommer fortfarande att visas i Grupp-menyn i menyn Global navigering.

Obs! Att visa användargrupper är ett kontotillstånd. Om du inet kan se grupper, har din administratör begränsat detta alternativ.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Personer

Öppna Personer

I Kontoinställningar, klicka på länken Personer.

Se användargrupper

Se användargrupper

Klicka på länken Visa användargrupper.

Se gruppuppsättningar

När du skapar en gruppuppsättning i ditt konto, visas gruppuppsättningen som en flik för enkel åtkomst till gruppinformationen [1]. Du kan också se gruppuppsättningar genom att klicka namnet på fliken

Den markerade fliken visas vilken gruppuppsättning du visar [2]. Klicka på andra flikar för att se andra gruppuppsättningar.

Visa grupper

När du skapat gruppuppsättningen, skapade du också grupper, antingen manuellt eller automatiskt.

Som standard är alla grupper komprimerade på sidan. Du kan expandera varje grupp och se vilka studenter som är medlemmar i varje grupp i gruppuppsättningen, om någon, genom att klicka på pilen intill gruppnamnet [1].

När användare deltar i en grupp, kan du se deras aktivitet i en grupp genom att klicka på ikonen Grupp-alternativ [2] och välj länken Besök gruppens hemsida [3].

Lägg till Grupp Uppsättningar

Lägg till Grupp Uppsättningar

För att lägga till grupp uppsättningar, klicka på Lägg till uppsättning knappen.

Hantera gruppuppsättning

För att hantera en grupp, klicka på ikonen Gruppalternativ [1].

För att redigera namnet på gruppen, klicka på länken Redigera [2]. För att radera gruppen, klicka på länken Radera [3].

Obs! För närvarande stöds inte länken Tilldela studenter slumpmässigt i kontogrupper. Alla användare måste läggas till manuellt till varje grupp.