Hur konfigurerar jag SSO-inställningar för min autentiseringsleverantör?

Som del av Canvas-autentisering och tredjeparts-autentisering, kan du konfigurera inställningar för enkel inloggning (SSO) för ditt konto. Att ändra etiketten ändrar också inloggningstexten på sidan återställning av lösenord.

SSO-länkar ärver inställningar från Temaredigeraren. Länkar kan uppdateras i inloggningssektionen Temaredigerare.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna autentisering

Öppna autentisering

I kontonavigation, klicka på länken för Autentisering (Authentication).

Konfigurera SSO-inställningar

Konfigurera SSO-inställningar

I sektionen SSO-inställningar, ange information för lämpliga fält.

I fältet Inloggningsetikett [1], kan du ange en etikett som visas på inloggningssidan och som studenter kan använda för att ange din unika identifierare. Om ingen etikett konfigurerats, är inloggningsfältet som standard e-post. Du kan ange etiketter som t.ex. Användarnamn, student-ID mm.

I fältet Glömt lösenords-URL [2], kan du ange URL för din institutions sida för glömt lösenord. Lämna detta fält blankt om du vill att användare ska se Canvas standardsida för återställning av lösenord.

I fältet Upptäckande-URL [3], kan du ange en URL för en autentiseringssida, om någon. Om ingen sida är konfigurerad, skickas användare till den första autentiseringsleverantören i listan med autentiseringsleverantörer.

Ställ in tredje parts Okänd användar-URL

Ställ in tredje parts Okänd användar-URL

När du använder en tredje parts autentiseringsleverantör, kan du också ange en URL som omdirigerar användare om en autentiserad användare inte hittas i Canvas.

Spara SSO-inställningar

Spara SSO-inställningar

Klicka på knappen Spara (Save).

Ställ in Leverantörs-positioner

Ställ in Leverantörs-positioner

När du har mer än en autentiseringsleverantör i ditt konto, är Canvas som standard i den första positionen och är standardkonfiguration för Upptäckande-URL.

För att ändra dina autentiseringsleverantörers position, hitta leverantören och klicka på positionsmenyn [1]. Välj placeringsnummer för de nya positionen. Klicka sedan på knappen Spara (Save) [2].

Obs! Canvas-autentisering kan endast raderas från autentiseringssidan om en annan tredjeparts autentiseringleverantör har aktiverats. Om den enda existerande autentiseringsleverantören raderas, kommer Canvas autentisering att återställas som standardleverantör.