Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur konfigurerar jag SSO-inställningar för min autentiseringsleverantör?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur konfigurerar jag SSO-inställningar för min autentiseringsleverantör?

Som del av Canvas-autentisering och tredjeparts-autentisering, kan du konfigurera inställningar för enkel inloggning (SSO) för ditt konto. Att ändra etiketten ändrar också inloggningstexten på sidan återställning av lösenord.

SSO-länkar ärver inställningar från Temaredigeraren. Länkar kan uppdateras i inloggningssektionen Temaredigerare.

Öppna konto (Account)

Öppna konto (Account)

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna autentisering

Öppna autentisering

I kontonavigation, klicka på länken för Autentisering (Authentication).

Konfigurera SSO-inställningar

Konfigurera SSO-inställningar

I sektionen SSO-inställningar, ange information för lämpliga fält.

I fältet Inloggningsetikett [1], kan du ange en etikett som visas på inloggningssidan och som studenter kan använda för att ange din unika identifierare. Om ingen etikett konfigurerats, är inloggningsfältet som standard e-post. Du kan ange etiketter som t.ex. Användarnamn, student-ID mm.

I fältet Glömt lösenords-URL [2], kan du ange URL för din institutions sida för glömt lösenord. Lämna detta fält blankt om du vill att användare ska se Canvas standardsida för återställning av lösenord.

I fältet Upptäckande-URL [3], kan du ange en URL för en autentiseringssida, om någon. Om ingen sida är konfigurerad, skickas användare till den första autentiseringsleverantören i listan med autentiseringsleverantörer.

Ställ in tredje parts Okänd användar-URL

Ställ in tredje parts Okänd användar-URL

När du använder en tredje parts autentiseringsleverantör, kan du också ange en URL som omdirigerar användare om en autentiserad användare inte hittas i Canvas.

Spara SSO-inställningar

Spara SSO-inställningar

Klicka på knappen Spara (Save).

Ställ in Leverantörs-positioner

Ställ in Leverantörs-positioner

När du har mer än en autentiseringsleverantör i ditt konto, är Canvas som standard i den första positionen och är standardkonfiguration för Upptäckande-URL.

För att ändra dina autentiseringsleverantörers position, hitta leverantören och klicka på positionsmenyn [1]. Välj placeringsnummer för de nya positionen. Klicka sedan på knappen Spara (Save) [2].

Anteckningar: Canvas-autentisering kan endast raderas från autentiseringssidan om en annan tredjeparts autentiseringleverantör har aktiverats. Om den enda existerande autentiseringsleverantören raderas, kommer Canvas autentisering att återställas som standardleverantör.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.