Hur lägger jag till en kurs i ett konto som administratör?

Du kan lägga till kurser manuellt i ditt konto på sidan Kurser (Courses). Se en video om kurser.

Om en kursmall har valts i ditt konto kommer innehåll från den valda kursen att kopieras till din nya kurs. Kurskopior innehåller kanske inte allt innehåll. Mer information finns i lektionen om kursimport. När du skapar en kurs från en kursmall påverkar detta inte filkvoterna.

Anteckningar:

  • Kurser som läggs till manuellt i Canvas länkas inte tillbaka till SIS-data och påverkas inte av SIS-importer.  
  • För att länka en skapad kurs manuellt med ett SIS-ID redigerar du informationen för kurssektionen.
  • Du kan även lägga till kurser via SIS-importer. Kurser som läggs till manuellt i Canvas länkas inte tillbaka till SIS-data (även om de går att koppla till ett SIS-ID) och påverkas inte av SIS-importer.

Öppna konto (Account)

Öppna konto (Account)

I Global Navigation, klicka på Administatörslänken (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna kurser

Öppna kurser

I kursnavigeringen, klicka på länken Kurser (Courses).

Obs! När du öppnar ett konto återställs det till standardinställningen, som är sidan Kurser.

Lägg till kurs

Lägg till kurs

Klicka på knappen Lägg till kurs (Add Course).

Lägg till Kursdetaljer

Lägg till Kursdetaljer

I fältet Kursnamn [1] anger du ett namn på kursen.

I fältet Referenskod (Reference Code) [2] anger du en referenskod för kursen. Referenskoden kallas även för kortnamn eller kurskod och visas längst upp i kursnavigeringsmenyn som en del av studentens kurskort i översikten. Koden finns även på kontosidan för kursen.

I menyn för underkontot (Subaccount) [3] väljer du ett underkonto för kursen. Du kan ange namnet på underkontot för att söka bland underkonton eller välja ett underkonto i rullgardinsmenyn. Menyalternativen baseras på de underkonton som redan är skapade i ditt konto.

I menyn för Registreringstermin [4] väljer du den termin du vill koppla till kursen. Du kan ange namnet på terminen för att söka bland terminer eller välja en termin i rullgardinsmenyn. Menyalternativen baseras på de terminer som redan är skapade i ditt konto.

Lägg till kurs

Lägg till kurs

Klicka på knappen Lägg till kurs (Add Course).