Hur hittar jag lärandestandarder att lägga till i ett lärandemål på kontonivå?

Lärandestandarder är mål och målsättningar för bedömning av studenter i USA. Dessa standarder har skapats av nationens guvernörer och utbildningsledare i syfte att bedöma specifik inlärning hos studenter.

Canvas importerar följande standarder kostnadsfritt:

  • Alla CCSS-standarder för språk, matematik och vetenskap (NGSS)
  • Alla statspecifika standarder för Core 4-ämnen (språk, matematik, vetenskap och samhällskunskap) för stater med aktuella Canvas-kunder
  • Alla ISTE-standarder för tränare, lärare i datavetenskap, studenter och administratörer

När lärandestandarder importeras på kontonivå, kan lärare som söker standarder för sin kurs se lärandestandarderna som en del av kontots standard för lärandemålsgruppen.

Om din stat inte visas i Lärandemål eller om ditt lärosäte inte har åtkomst till lärandestandarder, kontakta din CSM-ansvariga.

Den här artikeln visar hur du hittar lärandestandarder i den klassiska sidvyn på sidan Lärandemål. Om sidan Lärandemål i ditt konto visas annorlunda än i bilderna i den här artikeln kan du läsa om hur du hittar lärandemå inom ett konto som har aktiverat funktionsalternativet Förbättrad lärandemålshantering.

Öppna konto

Öppna konto

I Global navigering klickar du på länken Administratör (Admin) [1], och klickar sedan på kontots namn [2].

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I konto- eller underkontonavigering, klicka på länken Lärandemål (Outcomes).

Hitta lärandemål

Hitta lärandemål

Klicka på knappen Hitta (Find).

Välj lärandemålstyp

Välj lärandemålstyp

För att visa standarder för stater, klicka på lärandemålsgruppen Statstandarder.

För att visa CCSS-standarder, klicka på lärandemålsgruppen CCSS-statstandarder.

Obs! Om stat- och CCSS-grupperna inte är tillgängliga för dig, kontakta din CSM-ansvariga.

Välj lärandemål

Välj lärandemål

Stat- och CCSS-standarder är kapslade lärandemål, så du kan importera hela lärandemålsgrupper i din kurs, eller visa alla kapslade lärandemålsgrupper för att hitta en enskild standard.

Välj namnet på en lärandemålgrupp för att se tillgängliga lärandemål [1]. När du har hittat ett lärandemål, klicka på namnet på lärandemålet du vill importera [2]. Klicka på knappen Importera (Import) [3].

Visa Lärandemål

Visa de lärandemål som lagts till

Obs! Kontot eller underkontot måste ha standarder importerade innan lärare kan hitta dem och använda dem i sina kurser.