Hur hanterar jag begäranden om uppdatering av KB i fältadministratörskonsolen?

Canvas-supportrepresentanter kan begära uppdateringar av en inmatning i ditt lärosätes kunskapsbas (KB) via fältadministratörskonsolen. Begäranden om uppdateringar visas på administratörskonsolens hemsida. Du kan visa begäranden om uppdateringar, göra ändringar och ta bort inmatningen från din uppdateringslista.

Obs! Funktionerna i fältadministratörskonsolen kan variera beroende på konto- och användarinställningar. Beroende din rolls behörigheter kan du kanske inte se eller använda funktionerna som beskrivs under den här lektionen.

Öppna begäran om uppdatering

Begäranden om KB-uppdateringar visas i listan Begäranden om KB-uppdateringar (KB Update Requests) [1]. För att öppna en begäran om uppdatering, klickar du på begärans namn [2].

Klicka på länken Visa alla (View All) [3] för att visa alla begäranden om uppdatering.

Visa begäran om uppdatering

Informationen om KB-uppdateringen visas i sektionen Begäran om uppdatering (Update Request) [1].

Visa datum och tid för begäran i fältet Datum för begäran om uppdatering (Update Request Date) [2]. Visa KB-tilläggsförslaget från Canvas-supportteam i fältet Begäran om uppdatering (Update Request) [3].

Redigera KB-inmatning

KB-uppdateringar kan göras i sektionen Information från Canvas-supportteam (Canvas Support Details) [1].

För att redigera KB-inmatningen, klicka på ikonen Redigera (Edit) i valfritt fält [2].

Ange information för ärendehantering

Ange information för ärendehantering

Ange uppdateringar till din KB-inmatning i fälten för hantering av standardärenden:

  • Fältet Information för Canvas-supportteam visar relevant information för hur Canvas-supportteam bör hantera relaterade ärenden [1].
  • Fältet Nyckelord (Key Words) visar relaterade termer eller ord som användaren kan ha använt när hen skickade in ett ärende relaterat till KB-inmatningen [2].
  • Fältet Information för dina användare (Details for your users) visar ett skript som supportrepresentanter kan använda när de svarar på relaterade ärenden [3].

Fälten för KB-inmatningar kommer att visa en markerad gräns när ändringar har gjorts. För att ångra redigeringar, klicka på ikonen Ångra (Undo) [4].

Spara ändringar

Spara ändringar

För att ta bort KB-inmatningen från listan över Begäranden om KB-uppdatering på hemsidan, markera kryssrutan Information uppdaterad (Details Updated) [1].

Klicka på Spara (Save) för att spara dina ändringar [2].

Anteckningar:

  • När du markerar kryssrutan Information uppdaterad och sparar dina ändringar rensas även allt innehåll från fälten för begäranden om uppdateringar.
  • När Canvas-supportrepresentanter visar din KB kan de se när den senaste ändringen gjordes i inmatningen.