Hur använder jag kontoinställningar?

Som en administratör kan du använda kontoinställningar för att hantera inställningar för hela din institution. Beroende på dina tillstånd, kan du redigera olika nivåer av kontoinställningarna.

Se en video om Kontoinställningar.

Obs! I underkonton, kan det hända att inte alla kontoinställningar är tillgängliga.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

Inställningsdelen i ditt konto är endast tillgänglig för Canvas-administratörer.

Klicka på länken Inställningar (Settings) i kontonavigeringen.

Se Inställningar (Settings)

I fliken Kontoinställningar, kan du specificera inställningar för hela kontot. Denna flik inkluderar flera sektioner som du kan hantera inklusive Kontoinställningar, IP-adressfilter, Funktioner, Globalt JavaScript och CSS, Särskilda hjälplänkar, Aktiverade webbtjänster och tillstånd för vem som kan skapa nya kurser.

Obs! Funktionsalternativet Standardinlämningstid (Default Due Time) måste vara aktiverat för att rullgardinsmenyn Standardinlämningstid ska visas.

Se kvoter

I fliken Kvoter, kan du ställa in standardkontokvoter för kurser, användare och grupper [1]. Du kan också ställa in kvoter efter Kurs-ID eller Grupp-ID [2].

Visa integrationer

Visa integrationer

När funktionsalternativet för Microsoft Group-registreringssynkronisering är aktiverat för ditt konto visas fliken Integrationer. På den här fliken kan du tillåta att kurser i ditt konto synkroniserar kursdata med Microsoft Teams.

Se meddelanden

I fliken Meddelanden, kan du ändra inställningarna för e-postmeddelanden. Du kan välja att behålla standardinställningarna för Canvas eller ändra namn på E-postmeddelandet “Från” för Canvasmeddelanden. Denna anpassade text kan vara namnet på ditt lärosäte eller vilken avsändarinformation du skulle vilja använda. Användning av det anpassade textfältet hjälper studenter att lättare identifiera aviseringsmejl och förbättrar kvaliteten på interaktionen mellan student-lärare.

Du kan också varna användare om meddelanden som skickas till externa tjänster; om en icke institutionsbaserad e-postadress läggs till kan det leda till exponering av känsligt innehåll.

Obs! Endast rotkontoadministratörer kan konfigurera meddelandeinställningar för ett konto. Fliken Meddelanden är inte tillgänglig i underkonton.

Se administratörer

I fliken Administratörer kan du se och redigera administratörer som tilldelats till detta konto. Om du arbetar med underkonton, begränsas administratörsprivilegier till endast det underkontots omfattning och lägre. Läs om hur du lägger till en administrativ användare till ditt konto.

Visa meddelanden

I fliken Meddelanden, kan du skicka ut globala meddelanden till varje användare i det kontot. Dessa meddelanden används för att tillkännage evenemang som t.ex. stängningsanordningar till byggnader, klassannulleringar, semestrar mm. Läs mer om globala meddelanden.

Se rapporter

I fliken Rapporter visas rapporter efter att du designat dem. Det finns många fler rapporter tillgängliga i Canvas, de är bara inte listade på denna sida. De är tillgängliga i kontext. Quizrapporter är till exempel tillgängliga från själva quizsidan. Användarrapporter är tillgängliga på användarens profilsida.

Visa appar

Om din institution har aktiverat Canvas App Center, i fliken Appar kan du se alla tillgängliga externa lärandeverktyg i Canvas. Men du kan också konfigurera appar manuellt.

Externa lärandeverktyg utvecklas ofta som LTI-integrationer. Dessa verktyg kan publiceras tillsammans med en lärobok och åtkomst till dessa verktyg är ofta begränsad för studenter i kursen. Varje LTI-leverantör ska kunna ge dig informationen du behöver för att konfigurera verktyget i Canvas. När det konfigurerats här på kontonivån, är det tillgängligt för varje kursdesigner eller instruktör i kontot.

Visa funktionsalternativ

Fliken Funktionsalternativ visar nya funktioner som är tillgängliga för dig i kontot på både konto- och kursnivåer. Funktioner kan sättas på för hela kontot, stängas av för hela kontot eller eller tillåtas så att instruktörer kan avgöra om de ska använda funktionen eller inte. Instruktörer kan aktivera funktioner tillåtna i kursen på en kurs-till-kurs-basis.

Visa Säkerhet

Fliken Säkerhet är platsen där Innehållssäkerhetspolicyn kan hanteras. Du kan aktivera eller avaktivera Innehållssäkerhetspolicyn och lägga till eller ta bort tillåtna domäner.

Obs! Fliken Säkerhet (Security) visas endast i kontoinställningarna om funktionsalternativet för Säkerhetspolicy för innehåll (Content Security Policy) är aktiverad.