Hur visar jag rapporter för ett konto?

Administratörer på kontonivå har åtkomst till Canvas-rapporter som kan användas för att granska kontouppgifter. Canvas inkluderar en uppsättning standardrapporter, även om andra anpassade rapporter kan inkluderas för din institution. Läs om rapportkonfigurationer i resursdokumentet Canvas-standardkontorapporter.

Öppna konto

Öppna konto

I Global navigering klickar du på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I Konto navigering (Account Navigation), klicka på Inställningar (Settings) länken.

Öppna rapporter

Klicka på fliken Rapporter (Reports).

Se rapporter

Sidan Rapporter visar alla tillgängliga rapporter. Varje rapport inkluderar namnet [1] och en hjälp-ikon som förklarar mer om rapporten [2]. Du kan också se senaste gången rapporten kördes, om någon [3].

Obs! Den senast körda rapporten visas på det språk som användaren som senast körde rapporten valde.

Konfigurera rapporter

De flesta rapporter måste konfigureras innan de kan köras. För att konfigurera en rapport, klicka på knappen Konfigurera (Configure).

Beroende på rapporten, kan rapportkonfigurationen inkludera ett eller flera alternativ.

Välj Terminer

Välj Terminer

Alla rapporter utom LTI-rapporten, Lärandemålexport och rapporter om Användaråtkomst-tokens kräver att du väljer en termin. I rullgardinsmenyn Terminer (Terms) [1], kan du välja från Standardtermin eller några andra aktiva, framtida eller tidigare terminer. Kurser med dolda uppgifter kanske inte återger poäng korrekt i den här rapporten.

Omdömesexport, Senaste användaråtkomst, Studentkompetens, LTI-rapport och rapporter om Användaråtkomst-tokens inkluderar valet att inkludera raderade objekt. Raderade objekt kan inkludera raderade kurser, användare eller registreringar. För att inkludera raderade objekt, klicka på kryssrutan Inkludera Raderade objekt (Include Deleted Objects) [2].

Välj Rapport-ordning

Välj Rapport-ordning

Med Lärandemål-rapporten kan du välja hur du sorterar rapporten. Ordna efter Användare, Kurser eller Lärandemål. Som standard, ordnar rapporten efter Användare. Välj radioknappen för din föredragna rapportordning.

Välj CSV-filer

Välj CSV-filer

Tillhandahållandet och SIS-exportrapporter ber dig välja de CSV-filer du vill generera för en vald post [1]. Välj kryssrutorna intill filerna du vill generera. Filer kan genereras för Användare, Konton, Terminer, Kurser, Sektioner, Registreringar, Grupper, Gruppmedlemskap, Grupppkategorier, Korslistning (X-lista), Användarobservatörer och Administratörer.

Om du vill endast vill se data som skapats av din SIS, markerar du kryssrutan Skapad av SIS (Created by SIS) [2]. I annat vall visar CSV-filer alla data som skapats i ditt Canvas-konto, däribland data som skapats av SIS och via gränssnittet.

För att inkludera slutförda kurser, markera kryssrutan Inkludera raderade objekt (Include Deleted Objects) [3].

Obs! Den valda terminen påverkar endast Kurser, Sektioner, Registreringar och Korslistning av CSV-filer.

Välj datum och Registreringsläge

Välj datum och Registreringsläge

Studenter utan någon Inlämningsrapport ber dig välja ett startdatum [1] och slutdatum [2] för rapporten. Du kan antingen välja ett datum genom att klicka på varje respektive datums kalender-ikon eller så kan du ange datumet direkt i datumfältet.

Du kan också välja att inkludera registreringsläget i rapporten genom att klicka på kryssrutan Inkludera Registreringsläge (Include Enrollment State) [3]. I rullgardinsmenyn Registeringsläge [4], välj alla registreringar eller endast aktiva registreringar.

Välj Startdatum

Välj Startdatum

Användarens kursåtkomstlogg och nollaktivitetsrapporter uppmanar dig att välja ett startdatum för rapporten. Du kan antingen välja ett datum genom att klicka på kalender-ikonen eller så kan du ange datumet direkt i datumfältet.

Obs! Högst två års data kan hämtas i rapporten Kursåtkomst för användare (User Course Access Log). Om en användare haft åtkomst till en kurs i över två år visas ett meddelande, men detaljerad information delas inte.

Välj registreringstyp

Välj registreringstyp

I användarnas kursåtkomstlogg kan du välja att inkludera alla eller enskilda registreringstyper. I rullgardinsmenyn för registreringstyper väljer du alla registreringar, studentregistreringar, lärarregistreringar, TA-registreringar, observatörsregistreringar eller designerregistreringar.

Välj kurspoäng

Välj kurspoäng

I SIS-inlämningsrapporten kan du inkludera kurspoäng. Markera kryssrutan Inkludera kurspoäng (Include course scores). SIS-inlämningsrapporten inkluderar inte kurspoäng som standard.

Obs! SIS-inlämningsrapporten kanske endast visas för institutioner som godkänt att Canvas publicerar omdömen till sitt SIS.

Filtrera e-portföljdata

Filtrera e-portföljdata

Med e-portföljrapporten kan du filtrera data i rapporten.

Om du bara vill visa e-portföljer från användare utan registrering i ditt Canvas-konto markerar du kryssrutan Ta endast med e-portföljer från användare utan registreringar (Only include ePortfolios from users with no enrollments) [1].

Om du bara vill visa borttagna e-portföljer markerar du kryssrutan Ta endast med e-portföljer som tagits bort (Only include ePortfolios that have been removed) [2].

Kör rapporten

Kör rapporten

När du har avslutat konfigurering av en rapport, klicka på knappen Kör rapport (Run Report).

Ladda ner Rapport

Ladda ner Rapport

När en rapport är slutförd och är tillgänglig att ladda ner, klicka på ikonen Ladda ner. Filen laddas ner på din dator.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No