Hur använder jag menyn Global navigation som administratör?

Den globala navigationsmenyn ligger till vänster på varje sida i Canvas. Globala navigationslänkar ger snabb åtkomst till ofta använda Canvas-funktioner. Som en administratör inkluderar dina standardlänkar Användarkontot, Admin, Översikt, Kurser, Grupper, Kalender, Inkorgen och Hjälpmenyn.

Beroende på din institutions kontoinställningar, kan andra länkar visas i den globala navigationsmenyn.

Visa konto

Visa konto

Klicka på länken Konto (Account) för att visa din användarinformation. En meny expanderas och visar länkar så att du kan komma åt din profil, användarinställningar, aviseringsinställningar, personliga filer och e-portföljer. Du kan även använda länken Konto (Account) för att logga ut från Canvas.

Visa Admin

Visa Admin

Om du är Canvas-administratör kommer du åt din institutions Canvas-konton och underkonton i länken Admin [1]. En meny expanderas och visar en lista över dina konton. För att titta på ett konto, klicka på namnet på kontot [2]. För att se alla konton du hanterar, klicka på länken Alla konton (All Accounts) [3].

Se översikten

Översikten är en användares landningssida efter att han/hon loggat in till Canvas. Översiktsinställningarna kan ändras för att kurskort eller en lista över den senaste aktiviteten ska visas, inklusive meddelanden för alla aktuella Canvas-kurser.

Se Kurser

Se Kurser

Om du vill visa dina kurser, klicka på länken Kurser (Courses) [1]. En meny expanderas och visa kurser där du är inskriven [2].

Denna meny visar också de kurser som har markerats som favoriter. Om inga kurser väljs som favoriter kommer kurslistan visa alla aktuella kurser. Om en kurs innehåller terminsdatum, kommer namnet på terminen visas som en del av kurslistan .

Om du har lagts till i kurser kan du se kursen genom att klicka på kursens namn. Om ditt lärosäte har aktiverat Public Course Index kan du se alla tillgängliga kurser genom att klicka på länken Alla kurser (All Courses) [3].

Visa grupper

Visa grupper

Om du är inskriven i någon grupp kan du se dina grupper i länken Grupper (Groups) [1]. En meny expanderas och visar alla grupper där du är inskriven. Vanligtvis kommer alla grupper där du är medlem att existera som en kontogrupp.

Om du vill se en grupp klickar du på namnet på gruppen [2]. För att se alla dina grupper, klicka på länken Alla grupper (All Groups) [3].

Obs! Grupper kan inte anpassas i rullgardinsmenyn.

Visa kalender

Om du vill visa din kalender, klicka på länken Kalender (Calendar) Du kan skapa händelser i din privata kalender och även se händelser för kurser där du är tillagd som användare, om sådan finns.

Visa inkorg

Om du vill visa din konversationsinkorg, klicka på länken Inkorg (Inbox). Konversationer är Canvas meddelandesystem där du kan kommunicera med andra användare i ditt konto. Antalet nya meddelanden visas som en del av inkorgsikonen.

Visa historik

Visa historik

Klicka på länken Historik (History) för att visa sidan med din senaste kurshistorik. Den senaste historiken visar upp till tre veckors historik för dina Canvas-kurser.

Visa Commons

Om din institution deltar i Canvas Commons kan du få tillgång till Commons med länken Commons.

Visa hjälp

Visa hjälp

För att få hjälp med Canvas, klicka på länken Hjälp (Help) [1]. Hjälp-fönstret visas [2]. Välj hjälpalternativet som är relevant för dina behov. Du kan anpassa hjälpmenyn för din institution.

Obs! Beroende på användarrollen och institutionens inställningar kan Hjälp-menyn visa olika alternativ.

Dölj den globala navigationsmenyn

För att expandera eller dölja den globala navigationsmenyn, klicka på pil-ikonen.

Den globala navigationsmenyn döljs automatiskt på läsplattor.