Hur använder jag fältadministratörskonsolen?

När du har loggat in, kan du använda konsolen Fältadministratör för att hantera ärenden och kundkunskapsbaser (KB:er) för dina konton. Du kan även redigera din profilinformation.

Obs! Funktionerna i fältadministratörskonsolen kan variera beroende på konto- och användarinställningar. Beroende din rolls behörigheter kan du kanske inte se eller använda funktionerna som beskrivs under den här lektionen.

Visa fältadministratörskonsolen

Startsidan i fältadministratörskonsolen öppnas. Du kan använda knapparna på startsidan för att visa Canvas-administratörsguide (Canvas Admin Guide) [1], Canvas-versionsinformation (Canvas Release Notes) [2], idékonversationer [3], kända problem [4], och produktloggar [5].

På startsidan visas även uppskattade kunskapsbaser (KB) uppdateringsbegäranden i listan KB-uppdateringsbegäranden (KB Update Requests) [6].

Du kan söka i gränssnittet genom att ange dina sökord i fältet och klicka på knappen Sök (Search) [7].

För att visa Canvas-guider, klicka på länken Canvas-guider (Canvas Guides) [8].

Öppna användarmenyn

Klicka på ditt användarnamn för att öppna användarmenyn.

Visa användarmeny

Visa användarmeny

På användarmenyn kan du:

  • Gå tillbaka till startsidan [1]
  • Visa din profil [2]
  • Hantera inställningar [3]
  • Visa ditt konto [4]
  • Skapa ett nytt ärende [5]
  • Logga ut från konsolen [6]

Visa profil

Från din profil kan du se och redigera profilinformation, däribland namn, e-post, titel, avdelning och kontaktuppgifter. För att redigera din profil, klicka på knappen Redigera (Edit) [1].

För att redigera din profil, klicka på knappen Foto (Photo) [2].

Se Inställningar (Settings)

Från sidan Inställningar kan du hantera dina lösenord, språk, tidszon, nationella inställningar och synlighet för din profil.

Om du vill ändra ditt lösenord, klickar du på länken Ändra lösenord (Change Password) [1].

Om du vill ändra ditt språk, klickar du på länken Språk (Language) [2]. Om du vill ändra din tidszon, klickar du på länken Tidszon (Time Zone) [3]. Om du vill ändra din plats, klickar du på länken Nationella inställningar (Locale) [4].

I inställningarna för profilens synlighet (profile visibility) [5], kan du ange vem som kan se informationen på din profilsida. Om du vill anpassa synligheten klickar du på rullgardinsmenyn för din profilinformation [6]. Välj sedan om informationen ska vara offentlig, begränsad endast till inloggade användare, eller begränsad till medlemmar som skapat ett konto.

Visa chatt

Om ditt lärosäte har nivå 1-support dygnet runt kan du ha möjlighet att chatta med en Canvas-supportmedarbetare från startsidan.

Klicka på knappen Canvas-support (Canvas Support) [1].

Ange sedan ditt namn [2], e-post [3] och chattämne [4]. Starta chatten genom att klicka på knappen Starta chatt (Start Chatting) [5].

Visa ärenden

Klicka på fliken Ärenden (Cases) för att visa dina ärenden [1]. På sidan Ärenden kan du hantera ärenden i ditt konto.

Klicka på ärendenumret för attvisa ett individuellt ärende, [2].

Visa makron

Klicka på fliken Makron (Macros) för att visa dina kontomakron [1]. Fältadministratörer kan använda makros för att skapa en lista med ändringar som kan tillämpas på ärenden med ett enda klick.

För att skapa ett nytt makro, klickar du på knappen Ny (New) [2]. För att skriva ut dina makron, klicka på knappen Utskrivbar vy (Printable View) [3].

Visa konton

Klicka på fliken Konton (Accounts) för att visa dina konton [1]. Sidan Konton (Accounts) visar som standard alla konton som du har behörighet att visa. För att filtrera konton som visas på sidan, klicka på ikonen Filter (Filter) [2]. För att fästa ett kontofilter som standardvy, klicka på ikonen Pin (Pin) [3].

För att se information för ett konto, klicka på kontonamnet [4].

Visa Mina kontoinstanser (My Account Instances)

För att visa dina kontoinstanser, klicka på fliken Mina kontoinstanser (My Account Instances) [1]. Som standard visar sidan Mina kontoinstanser alla kontoinstanser du har behörighet att visa.

För att se information för en instans, klicka på instansnamnet [2].

Visa kundkunskapsbaser

För att visa kundkunskapsbaser för dina konton, klicka på fliken Kundkunskapsbas (Customer KB).

Visa ärendeöversikten

För att visa din ärendeöversikt, klicka på fliken Ärendeöversikt (Case Dashboard) [1].

I ärendeöversikten kan du se ringdiagram som visar ärendets ursprung [2], roll [3], eskaleringsnivå [4], huvudpunkter [5], berörd Canvas-komponent [6] samt ärenden som inte gäller Canvas [7].

För att se en detaljerad rapport för ett översiktsobjekt, klicka på länken Visa rapport (View Report) [8].

Om du vill läsa mer om tillgängliga alternativ för Canvas-komponentfält, se resursdokument för Canvas-komponenten.

Se rapporter

För att se ärenderapporter i en listöversikt, klicka på fliken Rapporter (Reports) [1].

Om du vill se en rapport, klicka på rapportens namn [2].