Hur hanterar jag en användares inloggningsinformation i ett konto?

Du kan hantera en användares inloggningsinformation manuellt i ett konto. Du kan skapa en ny inloggning till en användare så att denna kommer åt Canvas via din Canvas-URL och du kan radera inloggningar.

Om du har behörighet för det kan du även redigera lösenord för befintliga användarinloggningar. Om du inte kan se fältet Lösenord för en användares befintliga inloggning kan du inte redigera användarens lösenord. Om du vill få hjälp med den här funktionen, kontakta din CSM. Användare måste återställa sina lösenord via lärosätets lösenordshanteringssystem.

Anteckningar:

  • Ny eller uppdaterad inloggningsinformation skickas inte autmatiskt till studenten. Ändringar som görs måste skickas till studenten. Av säkerhetsskäl bör inloggningsinformation inte skickas via e-post utan förmedlas verbalt.
  • Om ditt konto hanterar användarinformation via ett SIS (studentinfomationssystem), måste ändringarna göras även i detta. Ändringar som görs i Canvas överförs inte till SIS.
  • En students inloggning visas i fältet Sekundärt ID (Secondary ID) i omdömesboken. Om en student har flera inloggningar, motsvarar fältet Sekundärt ID den inloggning som listas först på användarens informationssida, om inte inloggningen inkluderar ett SIS-ID. En inloggning som kopplats till ett SIS-ID, oavsett dess position, visas i omdömesboken som Sekundärt ID och sidan Personer (People) som inloggnings-ID:t.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Personer

Öppna Personer

I Kontonavigering, klicka på länken Personer (People).

Hitta användare

Använd filtret och sökalternativ för att hitta användaren på kontot.

Öppna Användarprofil

Öppna Användarprofil

I sökresultaten, klicka på användarens namn.

Lägg till inloggning

För att lägga till en ny inloggning, klicka på länken Lägg till inloggning (Add Login) .

Lägg till inloggning

Skapa en inloggning för användaren i fältet Inloggning (Login) [1]. Inloggningen kan bestå av ett användarnamn eller en e-postadress och kan innehålla bokstävr, siffror eller följande tecken:  - _ = +.

I fältet SIS-ID (SIS ID) [2] kan du lägga till ett SIS-ID.

I fältet Integrations-ID (Integration ID) [3] kan du lägga till ett integrations-ID (sekundärt SIS-ID).

Skapa ett lösenord till användaren i fältet Lösenord (Password) [4]. Bekräfta sedan lösenordet [5].

Klicka på knappen Lägg till inloggning (Add Login) [6].

Redigera inloggning

Redigera inloggning

För att lägga till en befintlig inloggning, klicka på ikonen Redigera.

Uppdatera inloggning

Uppdatera inloggning

Uppdatera inloggningsinformation vid behov. 

När du är klar, klicka på knappen Uppdater inloggning (Update Login) [2].

Obs! Om du inte kan se lösenordsfälten har du inte behörighet att hantera befintliga användarlösenord. Användaren måste återställa sina lösenord via lärosätets lösenordshanteringssystem.

Radera inloggning

Radera inloggning

För att ta bort en inloggning klickar du på ikonen Radera.