Hur hanterar jag sidan behörigheter?

Som admin kan du granska och hantera behörigheter för användarroller på kursnivå och kontonivå. Beroende på användarrollen, vill du kanske redigera standardbehörigheter och ställa in anpassade behörigheter för en användarroll i ditt konto. Behörigheter beviljar eller nekar åtkomst till specifika funktioner i ett konto och en kurs.

Anteckningar:

  • Vissa behörigheter kanske inte är tillgängliga för underkonton. För att läsa mer om underkonto-behörigheter och begränsningar, se resursdokumentet Konto – kontra underkontojämförelser.
  • När du ändrar en behörighet tar det ibland 30 minuter eller längre innan ändringen börjar gälla. Om de förväntade ändringarna inte visas omedelbart, försök igen efter en stund.
  • Underordnade konsortiumkonton ärver roller och behörigheter från det överordade kontot. Underordnade konton kan redigera olåsta roller och behörigheter.  

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna behörigheter

Klicka på länken Behörigheter

I kontonavigeringen, klicka på länken Behörigheter (Permissions).

Visa behörigheter

Visa sidan Behörigheter

Som standard, visar behörighetssidan användarrollens behörigheter på kursnivå [1].

För att visa användarrollens behörigheter på kontonivå, klicka på fliken Kontoroller (Account Roles) [2].

Sök efter och filtrera behörigheter

För att söka efter en specifik behörighet, skriv namnet på behörigheten i Sök (Search)-fältet [1]. Sökfältet använder prediktiv filtrering.

Du kan också filtrera behörigheter efter roll. Som standard, visar sidan Behörigheter alla användarroller [1]. För att filtrera behörigheterna för en specifik användarroll, ange eller välj namnet på användarrollen från menyn Rollfilter för behörigheter (Permissions Role Filter) [2].

Du kan använda sök- och filtreringsalternativ för att söka efter behörigheter för specifika användare.

Se individuell behörighet

För att se information om en specifik behörighet, klicka på namnet på behörigheten.

Se ytterligare information om behörighet

Se ytterligare information om behörighet

Marginallisten för behörigheter visar namnet på behörigheten[1].

Visa och minimera specifika uppgifter om behörigheten genom att klicka på pil-ikonerna Vad det gör (What it Does) och Ytterligare överväganden (Additional Considerations) [2]. Observera att vissa behörigheter kanske inte inkludera dessa uppgifter.

Marginallisten visar också sektionen Tilldelade roller (Assigned Roles) [3], som visar alla aktiverade roller för behörigheten, och sektionen Icke tilldelade roller (Unassigned Roles) [4], som visar alla avaktiverade roller för behörigheten.

Hantera individuell behörighet

Hantera individuell behörighet

För att hantera användarroller för behörigheten, klicka på ikonen intill namnet på en användarroll [1]. I behörighetsmenyn [2], indikeras befintliga behörigheter med ett kryssmärke.

Välj den nya statusen för behörigheten genom att klicka på ett av alternativen. Aktivera eller inaktivera När du har aktiverat eller inaktiverat behörigheten kan du välja att låsa behörighetens status. Klicka på alternativet Lås (Lock) för att låsa behörighetens status [3]. Låsta alternativ hindrar att inställningen ändras av underkonto-administratörer i ett lägre konto. Status för den nya behörigheten sparas automatiskt.

Obs! Om en behörighetsikon inte visas som täckande, kan du inte ändra behörigheten [4].

Visa grupperade behörigheter

Vissa behörigheter kan grupperas för att ge en mer detaljerad funktion och kontroll över behörigheter.

Grupperade behörigheter listar grupperade behörigheter under det grupperade behörighetsnamnet [1].

Om du vill expandera grupperade behörigheter klickar du på ikonen Expandera (Expand) [2].

Hantera grupperade behörigheter

Du kan hantera alla detaljerade behörigheter inom gruppen med hjälp av de tillhörande kryssrutorna. Klicka på kryssrutan [1] för att aktivera eller inaktivera en detaljerad behörighet. En markerad kryssruta visar att behörigheten är aktiverad [2]. En omarkerad kryssruta visar att behörigheten är inaktiverad [3].

Om alla behörigheter är aktiverade för en användarroll visar behörighetsgruppen en ikon med en bock [4].

Om bara vissa behörigheter är aktiverade för en användarroll visar behörighetsgruppen en halvfylld ikon [5].

Om alla behörigheter är inaktiverade för en användarroll visar behörighetsgruppen en ikon med ett kryss [6].

Se och hantera individuella användarroll-behörigheter.

För att se alla behörigheter för en individuell användarroll, klicka på rollens namn [1]. Du kan hantera behörigheter för roller på kontonivå och hantera behörigheter för roller på kursnivå.

För att lägga till en roll på kontonivå eller lägga till en roll på kursnivå, se fliken för rätt roll och klicka på knappen Lägg till roll (Add Role) [2].