Vilka funktionsinställningar kan jag aktivera i mitt användarkonto som administratör?

Canvas skapar kontinuerligt nya funktioner för att förbättra din användarupplevelse. Majoriteten av förbättringarna kommer att göras tillgängliga som en del av vår ordinarie utgivningscykel. Men vissa funktioner kan påverka din personliga interaktion med Canvas. Läs mer om funktionsinställningar för användarfunktioner och hur du aktiverar dem i lektionen Hantera nya funktioner.

Visa undertexter automatiskt

Visa undertexter automatiskt

Som standard är funktionen Av.

Med funktionsinställningen Visa undertexter automatisk (Auto Show Closed Captions) kan du aktivera undertexter du lagt till i videor som standard för ditt Canvas-konto.

Obs! Inbäddade videor från tredjepartsverktyg, som t.ex. YouTube, stöds inte. Inte heller inbäddade Canvas Studio-videor stöds än.  

Konfigurationshandledning för kurser

Konfigurationshandledning för kurser

Den här funktionen visas bara när ditt lärosäte har aktiverat Canvas-konfigurationshandledning för kurser (Canvas course setup tutorial). Som standard är funktionen Av.

Med funktionsinställningen Konfigurationshandledning för kurser (Course Set-up Tutorial) kan du visa konfigurationshandledningen för kurser. När den här funktionen är aktiverad visas en handledning på varje indexsida för kursnavigeringen som innehåller sidans syfte och vilka steg som ska tas. Handledningen gäller för alla dina kurser i Canvas där du är registrerad som instruktör.

Inaktivera timeout för notisaviseringar

Inaktivera timeout för notisaviseringar

Som standard den här funktionen är inställd på Av.

Funktionsinställningen Inaktivera timeout-händelser för notisaviseringar (Disable Alert Notification Timeouts) förhindrar att popup-fönster för notisaviseringar gör timeout. När den här funktionsinställningen är aktiverad visas notisaviseringar i Canvas tills du manuellt stänger aviseringen.

Inaktivera erkännandeanimeringar

Inaktivera erkännandeanimeringar

Den här funktionen visas endast när ditt lärosäte har aktiverat konfetti för giltiga länkar. Som standard den här funktionen är inställd på Av.

Med funktionsinställningen Inaktivera erkännandeanimeringar (Disable Celebration Animations) kan du inaktivera erkännandeanimeringar som visas när du kör länkbekräftaren i en kurs. Om funktionen är aktiverad visas inte erkännandeanimeringar längre i Canvas.

Inaktivera kortkommandon för tangentbord

Inaktivera kortkommandon för tangentbord

Som standard den här funktionen är inställd på Av.

Funktionsinställningen Inaktivera kortkommandon för tangentbord (Disable Keyboard Shortcuts) ger dig möjlighet att inaktivera tangentbordskommandon i Moduler, Diskussioner, Bedömningsöversikten och SpeedGrader. Övriga Canvas-områden kommer att uppdateras i framtida versioner.

Den här inställningen gör det möjligt för de som förlitar sig på skärmläsare eller tangentbordsnavigering att hantera Canvas via tangentbordet.

Hög kontrast-UI

Hög kontrast-UI

Som standard den här funktionen är inställd på Av.

Med funktionsinställningen Hög kontrast-UI (High Contrast UI) visas Canvas gränssnitt i stilar med hög kontrast. Denna funktion förhöjer färgkontrasten i användarens gränssnitt (text, knappar mm.) så att de är mer framträdande och lättare att identifiera i Canvas. Men lärosätets varumärke stöds inte när denna funktion är aktiverad, så du kommer inte att kunna se lärosätets logotyp eller andra element.

Microsofts Avancerad läsare

Microsofts Avancerad läsare

Som standard den här funktionen är inställd på Av.

Microsofts avancerade läsare ger läsare bättre tillgänglighet och förståelse. När den är aktiverad visas knappen Avancerad läsare (Immersive Reader) på kurshemsidan, på sidor, i uppgifter och i kursöversikten.

Du kan aktivera Microsofts avancerade läsare individuellt, oavsett inställningarna på kontonivån. Men om funktionen är aktiverad för hela kontot åsidosätter kontoinställningen din inställning.

Du kan läsa mer om funktionen på webbplatsen för Microsofts avancerade läsare.

Inställningar för CSV-avgränsning

Du kan ställa in hur du vill se avgränsningar i CSV-exportfiler efter regionala inställningar eller dina önskemål.

Inställningar för avgränsare hanteras via en av tre funktionsinställningar i användarinställningarna. De här inställningarna gäller endast kompatibla kalkylbladsexporter.

Identifiera fältavgränsare automatiskt i kompatibla kalkylbladsexporter

Identifiera fältavgränsare automatiskt i omdömesboksexporter

Funktionsinställningen Upptäck fältavgränsare automatiskt (Autodetect field separators) försöker avgöra lämplig fältavgränsare baserat på det språk som ställts in för användarens konto. För språk där decimalavgränsaren är en punkt, (t.ex. 1,234.56), väljer autodetektion ett komma som fältavgränsare. För språk där decimalavgränsaren är ett komma, (t.ex. 1.234,56), väljer autodetektion ett semikolon som fältavgränsare. För alla andra fall, väljer autodetektion ett komma som fältavgränsare som standard.

Obs! Denna funktion är automatiskt inaktiverad om inställningen Använd semikolon (Use semicolons) för att avgränsa fält är aktiverad.

Inkludera byte-ordning-märke i kompatibla kalkylbladsexporter

Inkludera byte-ordning-märke i exporter av omdömesbok

Funktionsinställningen Inkludera märke för byte-ordning (Include Byte-Order Mark) genererar en specifik uppsättning av tre tecken i början av CSV-filen. Dessa tecken, kända som ett byte-ordnings-märke, hjälper vissa versioner av Microsoft Excel förstå att CSV-filen är en UTF-8-kodad fil. Den säger också till vissa lokala versioner av Excel att de bör behandla den inkommande CSV-filen som om den var semikolon-avgränsad som standard. Eftersom vissa Excel-versioner inte kan hantera byte-ordning-märket, låter denna funktion alla användare inaktivera generering av detta byte-ordning-märke.

Använd semikolon för att avgränsa fält i kompatibla kalkylbladsexporter

Använd semikolon för att avgränsa fält i exporter av omdömesböcker

Funktionsinställningen Använd semikolon för att avgränsa fält (Use semicolons to separate fields) genererar CSV-filer med semikolon som fältavgränsare istället för standardkommat. När denna är inaktiverad, återgår funktionen till beteende som bestäms av tillståndet för inställningen Upptäck fältavgränsare automatiskt (Autodetect field separators).

Obs! Denna funktion är automatiskt inaktiverad om inställningen Upptäck fältavgränsare automatiskt (Autodetect Field Separators) är aktiverad.