Hoe gebruik ik Bestanden als cursusleider?

Als cursusleider kun je met de functie Bestanden bestanden en opdrachten opslaan binnen Canvas. Je kunt een of meer bestanden uploaden, alle details over je bestanden bekijken, een voorbeeld van bestanden bekijken, bestanden publiceren en de publicatie ervan ongedaan maken, gebruiksrechten instellen en de toegang tot bestanden beperken. Het ontwerp van de functie Bestanden is responsief van opzet zodat deze in elke browser kan worden gebruikt. Het venster voor mapnavigatie, de weergave van bestanden en zelfs de bestandsnamen worden aangepast aan de breedte van het browservenster.

Bekijk een video over bestanden.

Je hebt toegang tot bestanden (documenten, afbeeldingen, media, enz.) op drie verschillende plaatsen:

Bestanden bekijken

De basisfunctionaliteit binnen Bestanden is hetzelfde binnen elke bestandslocatie, maar sommige functies kunnen verschillen afhankelijk van het functiegebied.

Het linkervenster [1] geeft alle mappen weer voor een snel overzicht. Sommige mappen kunnen zijn ingesloten binnen andere mappen. Klik op de pijl naast de mapnaam om alle mappen uit te vouwen.

Klik op de naam van een map. Alle inhoud van de map die je bekijkt, wordt weergegeven in het rechtervenster [2]. Je kunt ook op mapnamen in het rechtervenster klikken om de mapinhoud te zien.

Bestanden beheren

Afhankelijk van het bestandsgebied kunnen bestanden verschillende opties voor het beheren van bestanden bevatten.

Bestanden zoeken [1]. Er kan naar bestanden worden gezocht op bestandsnaam.

Een map toevoegen [2]. Voer aan Bestanden een nieuwe map toe voor het opslaan van bestanden. Mappen kunnen andere mappen bevatten.

Een bestand uploaden [3]. Upload een bestand naar Bestanden.

Voor cursussen en groepen met gebruiksrechten kun je het gebruikersrecht (copyright) voor een bestand instellen [4]. Je moet voor een bestand een gebruikersrecht instellen om het bestand te kunnen publiceren. Bij bestanden die geen gebruiksrecht bevatten wordt een waarschuwingspictogram weergegeven.

De status van het bestand wijzigen [5]. Bestanden kunnen worden gepubliceerd, de publicatie ervan kan ongedaan worden gemaakt of de bestanden kunnen een beperkte status hebben.

Geselecteerde bestanden beheren

Klik op de naam van een bestand om het bestand te selecteren. Je kunt ook meerdere bestanden tegelijk selecteren door de Command-toets (Mac) of Control-toets (PC) ingedrukt te houden.

Wanneer een bestand is geselecteerd, geeft Bestanden de werkbalk boven in het venster weer. Afhankelijk van het bestandsgebied kan de werkbalk diverse opties bevatten voor het beheren van de geselecteerde bestanden:

  • Voorbeeld van het bestand bekijken [1]
  • Het bestand beheren om toegang te beperken [2]
  • Het bestand downloaden [3] (wanneer je meer dan één bestand selecteert, krijg je de optie om de bestanden in een zip-bestand te downloaden)
  • Het bestand verplaatsen [4]
  • Gebruiksrechten voor het bestand beheren [5]
  • Het bestand verwijderen [6]

 Je kunt ook enkele van of alle opties voor een geselecteerd bestand beheren met het menu Opties (Options) van dat bestand [7].

Blauwdrukcursus bekijken

Blauwdrukcursus bekijken

Als je cursus blauwdrukpictogrammen bevat, is de cursus gekoppeld aan een blauwdrukcursus. Blauwdrukcursussen zijn cursussen die als een sjabloon worden beheerd en kunnen vergrendelde objecten bevatten die beheerd worden door een Canvas-beheerder, cursusontwerper of andere cursusleider.

Het tabblad Cursusdetails in Cursusinstellingen geeft aan of je cursus een blauwdrukcursus is. In de meeste gevallen is je cursus geen blauwdrukcursus en kun je alleen niet-vergrendelde inhoud in je cursus beheren. Is je cursus een blauwdrukcursus, dan kun je cursusinhoud vergrendelen en synchroniseren met gekoppelde cursussen.