Hvordan bruger jeg menulinjen i Rich Content Editor som instruktør?

Du kan bruge menulinjen til let at få adgang til flere af de tilgængelige værktøjer og funktioner i Rich Content Editor. Du kan få adgang til menulinjen med musen eller ved at trykke på Alt+F9 eller Option+F9 samtidigt på tastaturet.

Vis menulinjen

Vis menulinjen

Menulinjen vises over Rich Content Editor [1]. Menulinjen indeholder de samme værktøjer, som findes i værktøjslinjen [2], men i et format, der er lettere at navigere med et tastatur.

Hvis du vil se et vindue med en liste over tastaturgenveje, skal du klikke på tastatur-ikonet [3] eller trykke på Alt+F8 (på en PC) eller Option+F8 (på en Mac) på dit tastatur på samme tid.

Vis redigeringsmenuen

Vis redigeringsmenuen

For at se redigeringsmenuen skal du klikke på linket Rediger (Edit) [1]. Fra redigeringsmenuen kan du fortryde indholdsændringer [2], gentage indholdsændringer [3], klippe [4], kopiere [5], indsætte [6], indsætte som tekst [7] og vælge alt indhold [8]. Du kan også se tastaturgenveje for hver redigeringsmulighed [9].

Vis visningsmenu

Desktop

For at se visningsmenuen skal du klikke på linket Vis (View) [1]. Fra visningsmenuen kan du udvide editorens indholdsområde til din browsers bredde [2] og åbne HTML-editoren [3].

Bemærk: Fuld skærm understøttes ikke af HTML-editoren

Vis indsætningsmenuen

Vis indsætningsmenuen

For at se indsætningsmenuen skal du klikke på linket Indsæt (Insert) [1]. For at indsætte et link skal du klikke på indstillingen Link [2]. Du kan linke til en ekstern URL eller fagindhold.

For at indsætte et billede, skal du klikke på indstillingen Billede (Image) [3]. Du kan uploade et nyt billede eller indsætte et billede fra dine fag- eller brugerfiler.

For at indsætte medier skal du klikke på indstillingen Medier (Media) [4]. Du kan optage medier, uploade medier, eller indsætte medier fra dine fag- eller brugerfiler.

For at indsætte et dokument skal du klikke på indstillingen Dokument (Document) [5]. Du kan uploade et nyt dokument eller indsætte et dokument fra dine fag- eller brugerfiler.

For at indsætte en matematisk ligning, skal du klikke på indstillingen Ligning (Equation) [6].

For at indsætte en tabel, skal du klikke på indstillingen Tabel (Table) [7].

For at indlejre indhold ved hjælp af en indlejringskode skal du klikke på indstillingen Indlejr (Embed) [8].

For at indsætte en vandret linje skal du klikke på indstillingen Vandret linje (Horizontal Line) [9].

Vis formateringsmenuen

Vis formateringsmenuen

For at se formateringsmenuen skal du klikke på linket Format [1]. Du kan vælge flere formateringsindstillinger [2], herunder fed, kursiv, understregning, gennemstregning, hævet skrift, sænket skrift og kode.

For at se formateringsmenuen skal du klikke på linket Formater (Formats) [3]. Formateringsmenuen indeholder indstillinger for hævet skrift, indbygget tekst, blokke og justering.

For at se og administrere blokke skal du klikke på indstillingen Blokke (Blocks) [4].

For at vælge en skrifttype skal du klikke på indstillingen Skrifttyper (Fonts) [5].

For at ændre skriftstørrelsen skal du klikke på indstillingen Skriftstørrelser (Font sizes) [6].

For at administrere tekstjustering skal du klikke på indstillingen Juster (Align) [7].

For at ændre retningen på teksten skal du klikke på indstillingen Direktionalitet (Directionality) [8]. Du kan formatere tekst fra venstre til højre og fra højre til venstre.

For at vælge en tekstfarve skal du klikke på indstillingen Tekstfarve (Text color) [9].

For at vælge en baggrundsfarve skal du klikke på indstillingen Baggrundsfarve (Background color) [10].

For at rydde formatering skal du klikke på linket Ryd formatering (Clear formatting) [11].

Vis værktøjsmenuen

Vis værktøjsmenuen

For at se værktøjsmenuen skal du klikke på linket Værktøj (Tools) [1].

For at få vist antal ord-statistikker skal du klikke på indstillingen Antal ord (Word count) [2].

For at indlejre indhold fra et eksternt værktøj du klikke på indstillingen Apps [3].

Vis tabelmenuen

Vis tabelmenuen

For at se tabelmenuen skal du klikke på linket Tabel (Table) [1].

For at tilføje en ny tabel skal du klikke på indstillingen Tabel (Table) [2].

For at formatere tabellens rækker skal du klikke på indstillingen Række (Row) [3]. For at formattere tabelkolonnerne skal du klikke på indstillingen Kolonne (Column) [4]. For at formatere tabellens celler skal du klikke på indstillingen Celle (Cell) [5].

For at se tabelegenskaber skal du klikke på linket Tabelegenskaber (Table properties) [6]. For at slette tabellen skal du klikke på indstillingen Slet tabel (Delete table) [7].