Hvordan tilføjer jeg brugere til et kursus?

Du har måske allerede tilføjet brugertilmeldinger til dit kursus i Tjekliste til oprettelse af kursus (Course Setup Checklist). Du kan dog til enhver tid invitere brugere til at deltage i dit kursus, hvis knappen Tilføj users (Add People) er tilgængelig på People-siden.

Hvis din institution benytter SIS-Imports, behøver du ikke at tilføje brugere, der er en del af din institutions optegnelser for kurset. De vil blive tilføjet til kurset af din administrator.

Kursusinvitationer

Hvis en tilmelding føjes manuelt til faget, genererer Canvas en faginvitation, når faget bliver offentliggjort. Brugeren skal acceptere kursusinvitationen til at deltage i kurset. Indtil brugeren accepterer kursusinvitationen, vil brugerens status vises som afventende. Bemærk når en bruger modtaer en tilmeldingsinvitation for en brugertilpasset rolle, viser inviationen navnet af den basale rolle.

I Canvas-konti kan administratorer tillade åben tilmelding, som giver dig mulighed for at tilføje brugere til et kursus, selvom brugerne endnu ikke har en Canvas-konto. Brugeren opretter så en konto som en del af accept af kursusinvitationen. Hvis åben tilmelding ikke er aktiveret, kan du kun tilføje de brugere til dit kursus, som allerede har en konto i Canvas.

Hvis din institution er en del af en tillidskonto, kan søgning efter en bruger vise et søgeresultat tilknyttet en anden institution. Tillidskonti giver brugere mulighed for at blive tilføjet med samme legitimationsoplysninger på tværs af flere institutioner.

Der sendes ikke en kursusinvitation til bruger, før kursets startdato. (Startdatoen er en normalt anvendt betegnelse, med mindre terminen tilsidesættes af en specifik kursus- eller sektionsdato i Kursusindstillinger.) Derudover skal kurser offentliggøres, så de studerende kan modtage kursusinvitationer.

Brugere, der er inviteret til et fag med en rolle som observatør, modtager ikke faginvitationer, hvis de allerede har en Canvas-konto. Observatør-tilmeldinger uden en Canvas-konto skal oprette en konto, før de kan logge ind på kurset.

Brugerroller

Når du manuelt tilføjer brugere til et kursus, kan du tilføje en bruger til enhver tilgængelig rolle, herunder brugerdefinerede roller som oprettet af din administrator. Hvis du ikke er sikker på, hvilke tilladelser der er tilladt for en bestemt rolle i din institution, bedes du kontakte din Canvas-administrator.

Standardroller omfatter undervisningsassistenter (Teaching Assistants) (TA'er), observatører (Observer) og designere (Designer):

  • TA'er giver kursusunderstøttelse og har nogle eller alle de samme tilladelser givet til instruktører.
  • Observatører kan knyttes til en studerende og se dennes fremskridt i kurset. Observatører kan omfatte forældre, værger og/eller mentorer.
  • Designere kan tilføje andre brugere til kurset, få adgang til kursusindhold, oprette diskussioner, meddelelser, opgaver, quizzer og andre indholdsfyldte funktioner. Denne rolle er hensigtsmæssig for instruktionsdesignere, instruktionscoachere eller programledere, der arbejder med instruktører til at designe deres kurser.

Flere sektioner

Hvis du vil tilføje den samme person til forskellige sektioner, kan du tilmelde denne til en sektion, og så tilføje personen ekstra sektioner senere.

Bemærkninger:

  • Faginvitationer sendes ikke, før faget offentliggøres.
  • Tilmeldinger kan blive tilføjet af din institutions student information system (SIS). Hvis en tilmelding omfatter en SIS ID, kan du ikke tilføje en tilmelding til kurset.
  • Hvis du tilføjer brugere gennem knappen Tilføj personer (Add People), giver du kursustilladelse. Hvis du ikke kan tilføje en bruger til dit kursus, har din institution begrænset denne funktion.

Åbn Deltagere

Åbn Deltagere

I Kursusnavigation skal du klikke på linket Personer (People).

Tilføj deltagere

Tilføj deltagere

Klik på knappen Tilføj personer (Add People).

Vælg brugeroplysninger

Indtast brugeroplysninger

I rullemenuen Rolle (Role) [1] kan du tildele brugeren en rolle for faget baseret på tilgængelige fagroller.

I rullemenuen Sektion (Section) [2] kan du tildele brugeren en sektion i faget.

Hvis du vil begrænse brugerene til kun interagere med andre brugere i deres sektion skal du markere Kan kun interagere med brugere i deres sektion (Can interact with users in their section only) [3].

Klik på knappen Næste (Next) [4].

Bemærk: Hvis du tilføjer flere brugere på samme tid, arver alle brugere den samme rolle og sektion.

Tilføj eksisterende brugere

Tilføj eksisterende brugere

Hvis Canvas finder en eksisterende bruger, kan du bekræfte brugeren, før denne tilføjes til kurset [1].

Brugerens navn vises på siden sammen med brugerens oplysninger, du brugte i brugersøgningen. Selv om Canvas kan vise yderligere søgekolonner, vises eksisterende oplysninger i en brugers konto ikke.

Når du er færdig, skal du klikke på knappen Tilføj brugere (Add Users) [2].

Hvis Canvas ikke finder din bruger, kan du klikke på knappen Start Over [3].

Se søgeresultater

Se match uden tilføjelse

Hvis Åben tilmelding (Open Registration) er deaktiveret for din institution, og Canvas ikke kan finde en match for brugeren, vil Canvas fortælle dig, at en match ikke blev fundet.

Klik på knappen Tilbage (Back) for at prøve en ny søgning.

Tilføj ny bruger

Hvis Åben tilmelding (Open Registration) er aktiveret for din institution, og Canvas ikke kan finde en match for bruger(e), kan du vælge at føje bruger(e) til dit kursus.

Canvas kan spørge dig om du vil oprette en ny brugerkonto, hvis brugeren ikke har et brugernavn på kursusets konto, brugerens e-mail-adresse er knyttet til en anden bruger inden for kontoen, eller institutionen bruger ikke delegeret godkendelse.

For at tilføje alle brugere fra søgeresultater, klik på afkrydsningsfeltet Vælg alle (Select All) [1]. For at tilføje en enkelt bruger skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for brugerens navn [2].

Tilføj gennem e-mail-adresse

Tilføj gennem e-mail-adresse

Hvis du søgte efter brugere i et format, der indeholder en brugers navn, vil alle valgte brugere automatisk medtage brugernes navne på listen over tilmeldinger [1]. Du kan foretage justeringer af brugernavnet, hvis det er nødvendigt.

Hvis brugerens navn ikke var medtaget, kan du vælge at tilføje et navn for at forbinde brugerens e-mail-adresse [2]. Ellers bruger Canvas brugerens e-mail-adresse som brugerens navn.

Klik på knappen Næste (Next) [3].

Se besked om ubekræftet e-mail

Se besked om ubekræftet e-mail

Hvis du tilføjer en bruger via e-mail, og vedkommendes e-mailadresse ikke er blevet bekræftet, kan få vist en fejlmeddelelse. Hvis du ikke kan tilføje en bruger med en ubekræftet e-mail til dit fag, skal du vente på, at brugeren bekræfter sin e-mailadresse, eller tilføje brugeren med enten SIS-ID eller login-ID.

Tilføj gennem Login eller SIS ID

Tilføj gennem Login eller SIS ID

Hvis du vil tilføje en bruger via et login eller SIS ID, kan du vælge at tilføje et navn for at forbinde brugeren [1]. Du skal også inkludere en e-mail-adresse til brugeren [2].

Hvis der ikke indtastes et brugernavn, bruger Canvas brugerens e-mail-adresse som brugerens navn.

Når du har indtastet en e-mail-adresse, kan du klikke på knappen Næste (Next) [3].

Tilføj brugere

Tilføj brugere

Bekræft de brugere, du tilføjer til kurset via din valgte søgemetode. Klik på knappen Tilføj brugere (Add Users).

Se afventende tilmeldinger

Se afventende tilmeldinger

Indtil brugeren accepterer kursusinvitationen, vil brugerens status vises som afventende. Bemærk, at observatørinvitationer kun vises som ventende, hvis den inviterede observatør ikke allerede har en Canvas-konto.

Hvis du har tilføjet en bruger uden en Canvas-konto, kan brugeren oprette en konto som en del af kursusinvitationsprocessen.

Når brugeren har accepteret kursusinvitationen, kan du begynde at samarbejde med den studerende i kurset. Du kan også sende beskeder til den studerende via konversationer.

Om nødvendig vil du være i stand til at redigere en brugers rolle i Canvas.

Bemærk: Det kan tage op til 24 timer for brugere at modtage deres invitationer. Canvas vil ikke anse brugeren for at være tilmeldt - og vil ikke genkende brugeren noget sted i Canvas - før invitationen er blevet accepteret. Om nødvendigt kan du sende kursusinvitationerne igen.