Hvordan bruger jeg karaktersystemer i et fag?

Et karaktersystem er et sæt kriterier, der måler forskellige præstationsniveauer i et fag. Karaktersystemer på fagniveau er karaktersystemer, der kan defineres på både fag- og opgaveniveau. Uden et karaktersystem måles resultaterne ikke mod nogen specifik standard.

Du kan aktivere et karaktersystem oprettet af din institution, eller du kan tilføje et nyt karaktersystem specifikt for dit fag.

Se en video om karaktersystemer.

Fælles karaktersystemer

Karaktersystemer er bygget ud fra procentvise intervaller, og hvert procentinterval er tildelt en navneværdi. Du kan oprette et hvilket som helst karaktersystem ved at redigere navnet og procentdelen for hvert element. Når der gives mulighed for et karaktersystem for et fag, anvendes karaktersystemet på de studerendes endelige karakterer ud over den samlede procentdel.

Bemærkninger:

  • Karaktersystemer understøtter kun to decimaler.
  • De eneste resultater tilladt i karakteroversigten er dem, der er defineret i karaktersystemet.
  • Karakteroversigt-poster, der ikke specifikt er defineret i karaktersystemet, vender tilbage til ikonet, der viser, at afleveringen skal bedømmes. Afhængig af en opgaves viste karakter kan nogle karakteroversigt-poster ikke konvertere til et karaktersystem.

 

Bogstavkarakter

Bogstavkarakter

Bogstavkarakterer er den mest traditionelle type karaktersystem og er standardformatet for nye karaktersystemer. Kun understøttede resultater er tilladt i karakteroversigten, så hvis du opretter et bogstavkaraktersystem med navneværdier for kun A, B og C, kan du ikke indtaste et resultat, som fx konverterer til A- eller B+.

Præstation

Præstation

Præstationskaraktersystemer er baseret på en standard for individuel præstation. Kun understøttede resultater er tilladt i karakteroversigten, så hvis du opretter et præstationssystem kun med navneværdierne Fremragende og Dårligt, så kan du ikke indtaste et resultat på Godt.

Fagets karaktersystemer

Fagets karaktersystemer

Når der gives mulighed for et karaktersystem for et fag, anvendes karaktersystemet på de studerendes endelige karakterer ud over den samlede procentdel. Lær, hvordan du aktiverer et fags karaktersystem.

Studerende visning

Studerende visning

Studerende kan se resultaterne i karaktersystemet på deres side med karakterer.

Karaktersystemer for opgaver

Karaktersystemer for opgaver

Karaktersystemer kan anvendes specifikt til individuelle opgaver. Hver opgave indeholder et felt, der giver dig mulighed for at vælge, hvordan karakteren vises i karakteroversigten og på den studerendes Karakter-side. Lær, hvordan du aktiverer en opgaves karaktersystem.

For bogstavkaraktersystemer, kan du indtaste resultater i karakteroversigten afhængigt af opgavens visningstype:

  • For enhver opgavetype kan du indtaste karakterer som point eller en procentdel. Hvis for eksempel en opgave er værd 10 point og den studerende får 9, så kan du indtaste 9 eller 90 % (som viser karakteren defineret i procent).
  • Når en opgaves karakter indstilles specifikt til bogstavkarakter, kan du også indtaste en bogstavkarakter direkte, fx A-.

For præstationssystemer, kan du indtaste resultater i karakteroversigten i point, procent eller præstationsværdi. Hvis for eksempel en opgave er værd 10 point og den studerende får 9, kan du indtaste 9 eller 90 % (som viser præstationen defineret i procentdelen). Du kan også indtaste en præstationsværdi direkte.

Bemærk: Karaktersystemer gælder ikke for opgavegruppens kolonner i karakteroversigten.

Studerende visning

På siden Karakterer kan de studerende se deres karakterer vist med både de point, de fik, og ækvivalenten i karaktersystemet.