Hvordan låser jeg som instruktør fagobjekter i et blueprint-fag?

Hvis du er tilmeldt et blueprint-fag som instruktør, kan du låse og låse fagobjekter op og synkronisere indhold til blueprint-faget. Afhængigt af din admins præference kan låste objekter indeholde attributter til indhold, point, afleverings- og tilgængelighedsdatoer. Attributter kan gælde for nogle eller alle objekttyper: opgaver, diskussioner, sider, filer og test.

Hvis du ikke er sikker på, hvordan objekter defineres for faget, kan du se låste attributter ved at kigge på et individuelt objekt. Attributter for låste objekter kan til enhver tid ændres i blueprintet af en admin.

Låste objekter

Hvis du låser et objekt i et fag, gennemtvinges de attributter, der er defineret af din Canvas-admin. Enhver ændring af en attribut gælder retroaktivt for alle låste objekter i det tilhørende fag. Hvis en attribut er aktiveret for låste objekter i blueprint-faget, vil eventuelle låste attributter i det tilknyttede fag, der varierer fra låste attributter i blueprint-faget, udløse ikke-synkroniserede ændringer i blueprint-faget og tilsidesætte de tilhørende fagobjekter.

Låsning eller oplåsning af et objekt gælder straks for alle tilknyttede fag. Ændringen vil dog stadig blive noteret som en ikke-synkroniseret ændring og vises ikke på siden Synkroniseringshistorik, før synkroniseringen er afsluttet. Derudover identificeres ændringer ikke som en ikke-synkroniseret ændring, før siden opdateres. 

Ulåste objekter

Ulåste objekter kan styres af en faginstruktør i det tilknyttede fag ligesom ethvert andet Canvas-objekt. Hvis blueprint-faget synkroniseres, og instruktøren har ændret ulåste objekter i det tilhørende fag, så overskrives ikke-låste objekter med de synkroniserede ændringer.

Ulåste objekter kan låses når som helst. Hvis du låser et ikke-offentliggjort objekt, og det objekt tidligere blev fjernet fra et tilknyttet fag, så erstattes objektet i det tilknyttede fag.

Objektadministrering

Denne artikel viser, hvordan man låser et objekt fra siden Opgaver. Objekter kan også styres på siderne for filer, moduler, sider og test.

I moduler er det kun individuelle modulelementer, der kan låses. Ændringer i modulstrukturen udløses som en del af en fagsynkronisering.

Bemærk: Du kan kun låse og låse objekter op, hvis de er oprettet i blueprint-faget. Eventuelle nye objekter, der føjes til et tilknyttet fag af en instruktør, inkluderer ikke et blueprint-ikon og er ikke tilknyttet blueprint-faget.  

Åbn kursushjemmeside

Åbn kursushjemmeside

I Global navigation skal du klikke på linket Fag (Courses) [1] og derefter på blueprint-fagets navn [2].

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Opgaver (Assignments) linket.

Bemærk: Objekter kan også styres på siderne for filer, moduler, sider og test.

Vis ikonstatus

Se blueprint-ikoner på opgavesiden

På en hvilken som helst indeksside kan du se hvert objekts status. Hvid firkant viser, at objektet er ulåst [1]. Blå firkant med et lås-ikon angiver, at objektet er låst [2].

Som standard er objekter ikke låst. Du kan ændre status for et objekt ved at skifte mellem låst- og ulåst-ikoner.

Lås objekt

Lås objekt på indekssiden

Klik på objektets ulåst-ikon for at låse et objekt. Teksten, når du før musen henover, bekræfter, at du vil låse objektet.

Lås objekt op

Lås objekt op på indekssiden

Hvis du vil låse et objekt op, skal du klikke på objektets lås-ikon. Teksten, når du før musen henover, bekræfter, at du vil låse objektet op.

Vis status i individuelt objekt

Desktop

Med undtagelse af Filer kan blueprint-status ændres i individuelle objekter.

Filer kan kun låses eller låses op fra hovedsiden Filer.

Lås objekt

Lås individuelt objekt

For at låse et ulåst objekt skal du klikke på knappen Blueprint. Knappen skifter fra grå til blå og angiver, at objektet er låst.

Lås objekt op

Lås op for individuelt objekt

Individuelle objekter viser de attributter, der er låst.

For at låse et låst objekt op skal du klikke på knappen Låst (Locked). Knappen skifter fra blå til grå og angiver, at objektet er ulåst. Det låste attributbanner fjernes også fra siden.

Se instruktøradgang

Se låst opgave i instruktørvisning

Instruktører i et tilknyttet fag kan se låste og ulåste ikoner på indekssiden. De kan imidlertid ikke administrere et objekts eksisterende status.

For låste objekter viser den individuelle side de låste attributter valgt i fagindstillinger, hvis nogen. Instruktører i tilknyttede fag kan ikke ændre låste objekter, og dermed kan låste attributter ikke redigeres.

Se siden Rediger for låst opgave
0 Likes
Was this article helpful? Yes No