Hvordan bedømmer jeg et New Quizzes-spørgsmål ad gangen i SpeedGrader?

Du kan bedømme individuelle New Quizzes-spørgsmål med SpeedGrader. De fleste testelementer bedømmes automatisk, når en studerende har afleveret testen. Skriftlige opgaver og filuploads skal dog bedømmes manuelt.

Bemærk:

  • Test, der bruger spørgsmål fra en elementbank, blander spørgsmålsrækkefølgen for hver studerende. Spørgsmålsrækkefølgen for hver indsendelse kan variere inden for SpeedGrader.
  • Hvis du bruger Classic Quizzes, kan du lære at give karakter til ét testspørgsmål ad gangen.

Åbn karakterer

Åbn karakterer

I Kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Karakterer (Grades) linket.

Åbn SpeedGrader

Find den test, du vil give karakter [1]. Klik derefter på testens karaktercelle [2].

For at åbne karakterdetaljebakken skal du klikke på Karakterdetaljebakke-ikonet [3]. Klik derefter på SpeedGrader-linket i karakterdetaljebakken [4].

Åbn SpeedGrader-indstillinger

Åbn SpeedGrader-indstillinger

For at aktivere karaktergivning for ét spørgsmål ad gangen skal du klikke på ikonet for SpeedGrader-indstillinger [1] og så på linket Indstillinger (Options) [2].

Vælg Giv karakter pr. spørgsmål

Vælg Giv karakter pr. spørgsmål

Marker afkrydsningsfeltet Giv karakter pr. spørgsmål (Grade by question) [1]. Klik derefter på knappen Gem indstillinger (Save Settings) [2].

Vis nummerlinjen

Vis nummerlinjen

Når du bedømmer med et testspørgsmål aktiveret ad gangen, viser Canvas en tallinje ved siden af testens visningspanel, som repræsenterer hvert spørgsmål i din test [1].

Tal med en indikator repræsenterer spørgsmål, der skal bedømmes manuelt [2]. Canvas viser også en meddelelseslinje med de testspørgsmål, der skal gennemgås manuelt og tildeles en karakter [3].

Giv karakter

Spørgsmål, der kræver manuel karaktergivning, viser en ramme og teksten Venter på karakter [1].

For at skrive yderligere kommentarer til spørgsmålet skal du klikke på Kommentar-ikonet [2]. For at give en studerende fulde point for et svar skal du klikke på Korrekt (Correct)-knappen [3]. For at give en studerende nul point for et svar skal du klikke på Forkert (Incorrect)-knappen [4]. Du kan også bruge Pilene til at øge eller formindske resultatet [5].

For at gemme resultatet for spørgsmålet skal du klikke på knappen Opdater (Update) [6].

Gå videre til næste studerende

Gå videre til næste studerende

For at bedømme en studerendes indsendelse for det samme spørgsmål skal du klikke på knappen Næste studerende (Next Student) [1].

For gå til a forrige studerende skal du klikke på knappen Forrige studerende (Previous Student) [2]

Bemærk: SpeedGrader viser det samme testspørgsmål for den næste studerende.