Hvordan tildeler jeg en opgave til en faggruppe?

Du kan oprette en gruppeopgave med afkrydsningsfeltet Gruppetildeling. Canvas bruger gruppesæt til at tildele gruppeopgaver, og hver gruppe i gruppesættet, som har fået opgaven tildelt, skal udføre opgaven. Når du opretter eller redigerer en gruppeopgave, kan du tildele en opgave til bestemte grupper. Du kan også indstille forskellige afleverings- og tilgængelighedsdatoer for en gruppe inden for en opgave, der er tildelt til resten af klassen.

Du skal tildele et gruppesæt som en del af opgaven. Du kan tilføje et eksisterende gruppesæt, eller du kan oprette et nyt gruppesæt som en del af opgaven og tilføje studerende til grupper senere. Ikke desto mindre hvis du opretter et gruppesæt med selv-tilmeldelse eller manuel gruppeopgaver, kan du ikke benytte gruppesættet indtil brugerene er blevet tilføjet til under-grupper. Grupper oprettet af studerende kan ikke bruges til gruppeopgaver.

Når grupper differentieres i opgaver, kan de studerende kun se opgaven, hvis de er medlem af en tildelt gruppe. Ellers vises opgaven ikke på den studerendes opgaveside. Karakterer kan ikke tildeles for studerende, der ikke er inkluderet i opgaven, og opgaver, der ikke er blevet tildelt til en studerende, medtages ikke i de samlede karakterer. 

Når Flere bedømmelsesperioder er aktiveret i et kursus, er opgaver også accepteret for lukkede bedømmelsesperioder.

Bemærk:

  • I gruppeopgaver tæller én aflevering for hele gruppen. Lær mere om at evaluere gruppearbejde.
  • Gruppeopgaver kan ikke bruges med eksterne værktøjsopgaver.
  • Studerende bør tildeles grupper, før gruppeopgaver offentliggøres. Karakterer og afleveringer kan blive påvirket for studerende, som ikke var i en gruppe på tidspunktet for opgaveaflevering, men som senere blev tilføjet til en gruppe, eller for studerende, der blev fjernet fra en gruppe.
  • Hvis der gælder flere afleveringsdatoer for en studerende, vil Canvas tildele den seneste afleveringsdato til den studerende. Hvis gruppens afleveringsdato for eksempel er d. 18. november, og en studerendes individuelle afleveringsdato er d. 20. november, så vil den studerende få tildelt afleveringsdatoen d. 20. november.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Opgaver (Assignments) linket.

Tilføj opgave

Tilføj opgave

Klik på knappen Tilføj opgave (Add Assignment).

Tilføj opgavedetaljer

Vælg gruppeopgave

Vælg gruppeopgave

Marker afkrydsningsfeltet Dette er en gruppeopgave (This is a Group Assignment).

Tildel karakterer individuelt

Tildel karakterer individuelt

Du kan vælge at tildele karakterer til de studerende individuelt ved at markere afkrydsningsfeltet Giv karakterer til hver studerende individuelt (Assign grades to each student individually).

Hvis dette felt ikke er markeret, får alle studerende i gruppen samme karakter.

Vælg gruppesæt

Vælg gruppesæt

For at vælge eksisterende gruppesæt skal du klikke på rullemenuen Gruppesæt (Group Set) [1]. For at opret en ny gruppekategori skal du klikke på knappen Ny gruppekategori (New Group Category) [2].

Bemærk: Grupper oprettet af studerende kan ikke bruges til gruppeopgaver og vises ikke i rullemenuen.

Behøver Peer Reviews

Behøver Peer Reviews

Peer reviews kan bruges sammen med gruppearbejde. Hvis du vil tildele peer reviews, skal du markere afkrydsningsfeltet Påkræv peer reviews (Require Peer Reviews).

Tildel forskellige datoer for grupper

Tildel forskellige datoer for grupper

Som standard vil Canvas tildele din opgave til alle i dit fag. For at tilføje nye afleverings- og tilgængelighedsdatoer til andre brugere på dit fag skal du klikke på knappen Tilføj (Add) [1].

Begynd derefter at skrive navnet på gruppen i feltet Tildel til (Assign to) [2]. Søgefelter er dynamiske, og du kan søge efter enhver del af gruppenavnet. Klik på gruppens navn, når det vises [3]. Lister kan ikke rulles.

Du kan inkludere mere end én gruppe i feltet Tildel til (Assign to) så længe grupperne skal tildeles samme afleverings- og tilgængelighedsdatoer.

Tildel kun til gruppe

Tildel kun til gruppe

For at oprette en opgave, der kun er til en bestemt gruppe i gruppesættet, skal du klikke på Fjern-ikonet ved siden af etiketten Alle [1].

Begynd at skrive navnet på en gruppe i feltet Tildel til (Assign to) [2]. Klik på gruppens navn, når det vises [3].

Rediger forfald- og tilgængelighedsdatoer

Rediger forfald- og tilgængelighedsdatoer

I datofelterne skal du tilføje dine foretrukne datoer med følgende muligheder:

  • Forfalder [1]: Indstil dato og tid for, hvornår opgaven forfalder. Forfaldsdatoen vil allerede være udfyldt, hvis du oprettede en opgaveform, men du kan ændre det om nødvendigt.
  • Ledig fra [2]: Indstil dato og tid for, hvornår opgaven vil blive tilgængelig.
  • Indtil [3]: Indstil dato og tid for, hvornår opgaven ikke længere er tilgængelig.

 

Bemærk: Under forfaldsdato og tilgængelighedsdato-felter, vil Canvas vise tidszone, dato og tid i henhold til kontekst. Hvis du administrerer fag i en tidszone, som er forskellig fra din lokale tidszone og opretter eller redigerer forfaldsdato for en opgave, vil faget og lokale tider vises for reference.

Fjern datoer

Fjern datoer

Du kan også slette flere datoer ved at klikke på fjern-ikonet ved siden af ​​den relevante dato.

Gem og offentliggør

Gem og offentliggør

Hvis du er parat til at offentliggøre din opgave, skal du klikke på knappen Gem og offentliggør (Save & Publish) [1]. Hvis du ønsker at oprette en kladde af din opgave og offentliggøre den senere, skal du klikke på knappen Gem (Save) [2].

Se Forfaldsdatoadvarsel

Se Forfaldsdatoadvarsel

Selv når du ikke tilføjer sektioner, vil du se en advarselsbesked, der spørger dig, om du vil tilføje sektioner.

Du kan klikke på knappen Fortsæt (Continue) [1], hvis du ikke vil tilføje andre sektioner til opgaven, eller klik på knappen Gå tilbage (Go Back) [2] for at gå tilbage og tilføje sektioner.

Bemærk: Denne advarselsbesked vises ikke, hvis alle i faget eller alle fagafsnit er tildelt.

Se datofejl

Se datofejl

Hvis du sender en ugyldig streng af forfaldsdatoer og forsøger at gemme opgaven, genererer Canvas en fejlmeddelelse. Sådanne ugyldige indtastninger omfatter ikke oplåsning af ​​opgaven, inden den forfalder, ikke at placere forfaldsdatoen inden for området af ​​tilgængelighedsdatoer eller tildeling af en dato, der ligger uden for fag- eller semesterdatoer.

Ret datoen, og opdater opgaven igen.

Bemærk:

  • Hvis faget ikke inkluderer specificerede start- og slutdatoer, validerer Canvas opgaven i henhold til semesterdatoerne, som er indstillet for faget.
  • Hvis dit fag bruger flere karakterperioder, så validerer tildelingsfeltet forfaldsdatoen mod den afsluttede karakterperiode og kræver, at opgavens forfaldsdato er efter datoen for den afsluttede karakterperiode.

Se opgavedatoer

Se opgavedatoer

Se datoer og brugere, der er tildelt til opgaven.

Se opgaveside

Se opgaveside

På opgavens indeksside viser opgaven, at der er flere brugere og datoer tildelt til opgaven. Hold musen over teksten for at se datotilgængelighed.