Hvordan kan jeg se blueprint-synkroniseringsinformation for et fag, der er knyttet til et blueprint-fag?

Hvis dine indholdsindeks-sider indeholder blueprint-ikoner, er dit fag tilknyttet til et blueprint-fag. Blueprint-fag er fag, der administreres som en skabelon, og ændringer til låste objekter kan til enhver tid synkroniseres fra blueprint-fag til dit fag. Du kan dog administrere alt ulåst fagindhold i dit fag.

Du kan se de seneste oplysninger om en blueprint-synkronisering i fagindstillinger. Blueprint-informationen indeholder detaljer om indholdet eller andre attributter, der er blevet ændret i dit fag.

Bemærk: Hvis du vil have besked om synkroniserede opdateringer fra et blueprint-fag, skal du aktivere blueprint-synkroniseringsmeddelelsen i brugerindstillingerne.

Åbn kursushjemmeside

Åbn kursushjemmeside

I Global Navigation skal du klikke på kursuslinket (Courses) [1] og derefter på kursusnavnet [2].

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I Fagnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Åbn blueprint-information

Åbn blueprint-information

Klik på linket Blueprint-information.

Vis synkroniseringsinformation

Siden Blueprint-information viser information fra den sidste blueprint-synkronisering. På siden vises blueprint-fagets navn og fag-ID [1] og navn og fag-ID på dit tilknyttede fag [2].

Du kan også se dato og klokkeslæt for synkroniseringen [3] og antallet af ændringer [4].

Hvis en besked blev inkluderet som en del af meddelelsen, vises beskeden over listen med synkroniserede ændringer.

For en fagtilknytning foretaget af en admin viser synkroniseringsinformationen også datoen og tidspunktet, hvor synkroniseringen blev foretaget, men ingen detaljer inkluderes i forbindelse med synkroniseringen.

Vis synkroniseringsdetaljer

Vis blueprint-information

Siden Blueprint-information viser det specifikke indhold, der er blevet synkroniseret. Hvert indholdsobjekt viser synkroniseringsstatussen for objektet (låst eller ulåst) og objektets navn [1], objekttypen [2], den anvendte ændring [3], og om synkroniseringen blev anvendt eller ej [4] .

Indholdsændringer kan oprettes, opdateres eller slettes. Opdaterede ændringer angiver enhver ændring af eksisterende indhold.

Luk Blueprint-information

Luk Blueprint-information

Når du er færdig med siden Blueprint-information, skal du klikke på knappen Færdig (Done).