Hvordan ser jeg opgaver eller studerende individuelt i karakteroversigten?

Karakteroversigtens individuelle visning giver instruktører mulighed for at vurdere én studerende og opgave ad gangen. Denne Karakteroversigt-visning er fuldt tilgængelig for skærmlæsere og giver instruktører mulighed for at sortere efter sektion og opgave, og den indeholder mange af de samme indstillinger, der er tilgængelige i Karakteroversigten. For sent-politikker, opslagspolitikker og nogle sorterings- og filtreringsindstillinger understøttes i øjeblikket ikke i individuel visning.

Ligesom alle karakteroversigt-faner er Individuel visning vedholdende. Hvis du skifter Karakteroversigten til Individuel visning, vises Karakteroversigten altid i Individuel visning, indtil den skiftes tilbage til en anden visning.

Bemærk: Hvis dit kursus inkluderer flere karakterer, bemærk venligst at når du har åbnet Karakterbogen, bliver alle eksisterende Karakterbogs data gemt i browseren indtil siden genopfriskes. Karakterer bliver ikke dynamisk opdateret med ændringer foretaget af andre karaktergivere i Karakteroversigten eller SpeedGrader.

Åbn Karakterbog

Åbn Karakterbog

I Navigation skal du klikke på linket Karakterer (Grades).

Skift til individuel karakteroversigt

Skift til individuel karakteroversigt

Klik på menuen Karakteroversigt (Gradebook) [1], og klik derefter på linket Individuel karakteroversigt (Individual Gradebook) [2].

Vælg sektion

Vælg sektion

I rullemenuen Vælg en sektion (Select a section) skal du vælge den sektion, du vil se.

Vælg karakterperiode

Vælg karakterperiode

Hvis Flere karakterperioder er aktiveret i et fag, skal du vælge den karakterperiode, du vil se, i rullemenuen Vælg en karakterperiode (Select a Grading Period).

Bemærk: Du kan kun administrere karakterer for opgaver i en nuværende eller fremtidig karakterperiode. Når den nøjagtige dato for en karakterperiode er passeret, kan du ikke redigere karakterer for den forudgående karakterperiode.

Sorter opgaver

Sorter opgaver

I rullemenuen Sorter opgaver (Sort assignments) [1] skal du vælge, hvordan du sorterer opgaver. Du kan sortere efter opgavegruppe og placering [2], alfabetisk [3] eller efter afleveringsdato [4].

Vælg indstillinger for karakteroversigt

Vælg indstillinger for karakteroversigt

Vælg de indstillinger, du vil have vist i karakteroversigtens individuelle visning.

For at give opgaver uden karakter en nul-karakter skal du markere afkrydsningsfeltet Behandl opgaver uden karakter som 0 (Treat Ungraded Assignments as 0) [1].

Klik på afkrydsningsfeltet Skjul studerendes navne (Hide Studtent Names) for at skjule studerendes navne [2]. For at vise afsluttede tilmeldinger, klik på afkrydsningsfeltet Vis afsluttede tilmeldinger (Show Concluded Enrollments) [3].

For at vise notatkolonnen i sektionen Oplysninger om studerende skal du klikke på afkrydsningsfeltet Vis notater i oplysninger om studerende (Show Notes in Student Info) [4]. For at vise totaler som point i stedet for procentdel skal du klikke på afkrydsningsfeltet Vis totaler som point på siden med studerendes karakterer (Show Totals as Points on Student Grade Page) [5].

 Bemærk:

  • Indstillingen Behandl opgaver uden karakter som 0 kan være begrænset, hvis der er flere karakterperioder aktiveret
  • Indstillingen Vis totaler som point på siden med studerendes karakter er kun tilgængelig, hvis du bruger uvægtede opgavegrupper i dit fag
Se yderligere indstillinger

Du kan også vælge yderligere Karakteroversigt-indstillinger ved at klikke på den tilsvarende knap:

For at downloade resultater i en CSV-fil, klik på knappen Download aktuelle resultater (Download Current Scores) [1].

For at uploade resultater i en CSV-fil, klik på knappen Upload resultater (Upload Scores) [2].

For at se historikken for karakterændringer, klik på linket Se Karakteroversigt-historik (Gradebook History) [3].

Vælg studerende

Vælg studerende

I rullemenuen Vælg en studerende (Select a student) [1] skal du vælge navnet på den studerende, hvis information du vil se. Hvis du vil se alle studerende fra den første studerende i dit fag eller din sektion, skal du klikke på knappen Næste studerende (Next Student) [2]. For at vende tilbage til den forrige studerende skal du klikke på knappen Forrige studerende (Previous Student) [3].

Studerendes navne sorteres efter efternavn og vises i henhold til din sektionspræference i rullemenuen Globale indstillinger.

Vælg opgave

Vælg opgave

I rullemenuen Vælg en opgave (Select an assignment) [1] skal du vælge den studerendes opgave, du vil se. Hvis du vil se den første opgave i dit fag, skal du klikke på knappen Næste opgave (Next Assignment) [2]. Klik på knappen Forrige opgave (Previous Assignment) for at se den forrige opgave [3].

Opgaver vises i henhold til din sorteringspræference i rullemenuen Globale indstillinger.

Se karakteroversigt-information

Se karakteroversigt-information

Når du har valgt en studerende og en opgave, vil sektionerne Karaktergivning, Information om studerende og Opgaveinformation vise alt tilsvarende indhold. Rul ned på siden for at se hver af disse sektioner. Du kan til enhver tid besøge karakteroversigt-indstillingerne for at skjule og vise indstillinger.

I sektionen Karaktergivning kan du styre karakteren for den valgte studerende og opgave.

For at ændre en studerendes karakter, indtast karakteren i feltet Karakter (Grade) [1]. For at undskylde opgaven skal du klikke på afkrydsningsfeltet Undskyld denne opgave for den valgte studerende (Excuse This Assignment for the Selected Student) [2].

For at se afleveringsdetaljer skal du klikke på knappen Afleveringsdetaljer (Submission Details) [3].

Se afleveringsdetaljer

Se afleveringsdetaljer

Siden Afleveringsdetaljer viser opgavens karakter [1], indsendelsesdato og -tid [2] og eventuelle indsendte filer [3]. For at se flere detaljer skal du klikke på linket Flere detaljer i SpeedGrader (More details in the SpeedGrader) [4].

Hvis du vil ændre karakteren, skal du indtaste karakteren i feltet Karakter og klikke på knappen Opdater karakter (Update Grade) [5].

For at tilføje en kommentar til den studerende skal du indtaste kommentaren i feltet Tilføj en kommentar (Add a comment) [6] og klikke på knappen Slå kommentar op (Post Comment) [7].

Se studerendes information

Se studerendes information

Sektionen Oplysninger om studerende viser den studerendes navn [1], sekundære ID [2] og fagsektioner [3]. Klik på den studerendes navn for at åbne den studerendes Karakter-side.

Hvis indstillingen Vis noter i Oplysninger om studerende er valgt i Globale indstillinger, så viser sektionen Oplysninger om studerende også feltet Noter (Notes) [4].

I Karakter-tabellen [5] kan du se karakterer for hver opgavegruppe. Når karakterperioder er vægtet, og indstillingerne for Alle karakterperioder er valgt, viser Karakter-sektionen vægten af hver karakterperiode.

Karakter-tabellen viser også den studerendes endelige karakter [6]. Den endelige karakter er muligvis ikke tilgængelig, hvis flere karakterperioder er aktiveret.

Se opgaveoplysninger

Se opgaveoplysninger

Sektionen Opgaveoplysninger giver dig mulighed for at administrere indstillinger og se oplysninger om hele opgaven.

For at åbne opgaveoplysningerne skal du klikke på opgavens navn [1]. For at åbne opgaven i SpeedGrader skal du klikke på linket Se denne opgave i SpeedGrader (See this assignment in SpeedGrader) [2].

For at downloade alle afleveringer, klik på knappen Download alle afleveringer (Download all submissions) [3].

Du kan også se de afleveringsformer, der er aktiveret for opgaven [4], antallet af afleveringer med karakter [5], antallet af mulige point [6], gennemsnitskarakter [7], højeste resultat [8] og laveste resultat [9].

For at sende en besked til studerende, der opfylder specifikke kriterier, skal du klikke på knappen Send besked til studerende, der (Message Students who) [10].

For at indstille en standardkarakter for opgaven, klik på knappen Indstil standardkarakter (Set default grade) [11]. For at give kurvekarakterer for opgaven, klik på knappen Kurvekarakterer (Curve Grades) [12].

Bemærk: Knappen ”Send besked til studerende, der” vises ikke, hvis du får vist en anonym opgave.

Skift til traditionel karakteroversigt

Skift til traditionel karakteroversigt

For at skifte til den traditionelle karakteroversigt skal du klikke på rullemenuen Karakteroversigt (Gradebook) [1] og vælge indstillingen Traditionel karakteroversigt (Traditional Gradebook) [2].