Hvordan tilføjer eller redigerer jeg opgavedetaljer?

Når du opretter en opgave, vil du tilføje detaljer for opgaven, såsom beskrivelse, filindsendelsestyper og pointværdier.

Hvis du opretter en opgaveform, skal du redigere opgaven for at tilføje opgavedetaljer.

Opgaveindstillinger vil altid huske og vise indstillinger oprettet eller reidgeret i den forrige opgave i kurset. Bemærk venligst, at denne funktion kun er relevant for indstillinger; den inkluderer ikke opgaveforfaldsdatoer.

Bemærk:

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Opgaver (Assignments) linket.

Åbn opgave

Åbn opgave

For at åbne en eksisterende opgave skal du klikke på opgavens navn [1].

For at oprette en ny opgave skal du klikke på knappen Tilføj Opgave (Add Assignment) [2].

Rediger opgave

Rediger opgave

Klik på knappen Rediger (Edit).

Rediger opgavedetaljer

Indtast opgavens titel i feltet Assignment name (Opgavens navn) [1]. Hvis du oprettede din opgave som en opgaveform, vil dette felt blive udfyldt for dig, men du kan ændre det om nødvendigt.

Benyt Rich Content Editor for at tilføje billeder, tekst, links, formler eller indsætte medier [2].

Bemærk:

  • Når et dokument uploades til New Rich Content Editor fra en opgave, gemmes filen i mappen Uploadede medier i Fagfiler og har som standard statussen skjult. Studerende kan se filen, når opgaven gøres tilgængelig for dem. Lær mere om filtilgængelighed.
  • Når en opgave oprettes uden beskrivelse, viser opgavebeskrivelsen en standardtekst, som forklarer, at der ikke blev tilføjet yderligere detaljer til opgaven.
Opgavepoint og -grupper

Indtast points for din opgave i Points feltet [1]. Vælg opgavegruppe for opgave i rullemenuen Opgavegruppe (Assignment Group) [2].

Hvis du oprettede din opgave som en opgaveform, vil pointsfeltet og opgavegruppen blive udfyldt for dig. Du kan redigere disse om nødvendigt.

Bemærk: Mulige point skal indstilles til et tal, der er større end nul for opgaver med procentdel, point, bogstavkarakter eller GPA-karaktertyper.

Ændre mulige points

Ændre mulige points

Hvis du ændrer mulige points for en eksisterende opgave med bedømte indsendelser, skal du ombedømme opgaven. Denne advarselsbesked gælder for enhver bedømmelsestype med opgaveindsendelser, inklusiv ændring af points fra eller til nul.

Vælg bedømmelsestype

Vælg bedømmelsestype

I rullemenuen Vis karakter som (Display Grade as) skal du vælge den metode, du ønsker for bedømmelse. Du kan bedømme din opgave efter procent, fuldstændig/ufuldstændig, point, bogstavkarakter, GPA-skala eller indstille som ikke bedømt.

Bemærk: Denne bedømmelsestype er sådan, opgavescore vil vises i karakterbogen. For eksempel en opgave der er 10 points værd er indstillet til at vises som en procent. En studerende som modtager 8/10 points for opgaven vil vises som 80% i karakterbogen. Hvis du bruger en bogstavkarakter: Lær hvordan du opretter et karaktersystem og anvender karaktersystemet i din opgave.

Vælg indsendelsestype

Vælg indsendelsestype

I Indsendelsestype (Submission Type) rullemenuen skal du vælge den indsendelsestype, du ønsker at acceptere for opgaven. Som standard vil indsendelsestypen blive sat til online.

  • Ingen indsendelse er, når du ikke ønsker, at studerende indsender opgaver i Canvas. Denne opgavetype kan blive benyttet til at oprette ekstra kolonner i karakterbogen, eller når du ønsker at oprette en opgave, der involverer flere scorer. Indsendelsestype er ikke relevant for ikke-bedømte opgaver.
  • Online er, når du ønsker, at studerende indsender deres opgaver via Canvas.
  • På papir er, når du ønsker, at studerende skal indsende en opgave til dig, men ikke via Canvas. Denne opgavetype er relevant for traditionel ansigt-til-ansigt-kurser eller hybrid-kurser, når du ønsker opgaver indsendt i klassen, men du stadig ønsker at oprette en kolonne i Canvas-karakterbogen for bedømmelsesformål.
  • Eksterne værktøjer er, når du ønsker , at studerende indsender deres opgaver ved at benytte en ekstern app (LTI) aktiveret for dit kursus. Du skal indtaste en URL for det eksterne værktøj.

 

Opgaveindstillinger vil altid huske og vise indstillinger oprettet eller reidgeret i den forrige opgave i kurset. Baseret på tidligere opgaver vil en eller flere af disse muligheder altid være valgt for dig.

Bemærk: Ingen indsendelse og På-papir-opgaver vises stadig for studerende på deres opgaveside. For at undgå forvirring er det bedst at foretage en note i beskrivelsen om opgaven, så studerende vil vide, om en indsendelse er nødvendig eller ej, og hvis den er, hvordan de skal indsende den.  

Vælg afleveringsforsøg

Vælg afleveringsforsøg

Hvis du har valgt online-afleveringsformen, kan du begrænse afleveringsforsøg for opgaven.

Opret gruppeopgave

Opret gruppeopgave

Som en del af en opgaveindsendelse, kan Canvas tillade dig at opsætte en opgave som en gruppeopgave. Du kan også vælge at bedømme de studerende individuelt i gruppearbejder.

Behøver Peer Reviews

Behøver Peer Reviews

Hvis du ønsker at kræve, at studerende gennemser hinandens arbejde, kan du oprette en peer review opgave. Når peer reviews behøves, kan du vælge enten manuelt at tildele peer reviews eller automatisk at tildele peer reviews.

Tillad anonym og samlet karaktergivning

Tillad samlet karaktergivning

Hvis du vil konfigurere en opgave med yderligere vurderinger, kan du muligvis aktivere Samlet karaktergivning (Moderated Grading), Anonym karaktergivning (Anonymous Grading) eller begge dele. Med Samlet karaktergivning kan flere bedømmere vurdere en studerendes arbejde og oprette foreløbige karakterer. Anonym karaktergivning skjuler studerendes navne for bedømmere, når de får vist opgaveafleveringer i SpeedGrader. Disse indstillinger kan bruges sammen eller enkeltvis.

Aktiver anonyme instruktøranmærkninger

Aktiver anonyme instruktøranmærkninger

Hvis du vil vurdere afleveringer med DocViewer og gøre alle instruktøranmærkninger og kommentarer i DocViewer-understøttede afleveringer anonyme, så skal du markere afkrydsningsfeltet anonyme instruktøranmærkninger (Anonymous Instructor Annotations).

Rediger forfald- og tilgængelighedsdatoer

Rediger forfald- og tilgængelighedsdatoer

Som standard vil Canvas sætte dine opgavedatoer for alle i dit kursus [1].

Opret en forfaldsdato for opgaven i Forfaldsdato (Due Date) feltet [2]. Forfaldsdatoen vil allerede være udfyldt, hvis du oprettede en opgaveform, men du kan ændre det om nødvendigt. Du kan også have muligheden for at tilføje tilgængelighedsdatofelter [3].

For at tildele opgaven til en individuel studerende eller fagsektion skal du klikke på knappen Tilføj (Add) [4].

Bemærk: Hvis en dato ikke inkluderer et klokkeslæt, vil den angivne dato som standard være fagets standardtidspunkt.

 

Gem opgave

Gem opgave

Hvis du ønsker at give brugere besked om fremtidige opgaveændringer, skal du klikke på Giv brugere besked om, at dette indhold er ændret (Notify users that this content has changed) afkrydsningsboksen [1]. Klik på Gem (Save) knappen [2].

Bemærk:

  • Hvis din opgave endnu ikke er blevet offentliggjort, vil opgaven vise Gem & offentliggør (Save & Publish) knappen. Gem-knappen vil oprette en kladde af din opgave, så du kan offentliggøre den på et senere tidspunkt.
  • Hvis du klikker på afkrydsningsfeltet Underret brugere om, at dette indhold er blevet ændret, får kun de studerende, der er tildelt opgaven, besked om ændringerne.