Hvordan tilføjer jeg fagindhold som modulelementer?

Du kan tilføje nye eller eksisterende indholdselementer i Canvas til et modul. Du kan også tilføje et element til flere moduler, eller flere gentagelser af et element til et modul.

Når du tilføjer et element til et modul, skal du være opmærksom på, at status for modulet tilsidesætter tilstanden for det individuelle modulelement. Du kan overveje at efterlade alle modulelementer i en ikke-offentliggjort tilstand, indtil du er parat til at offentliggøre hele modulet. Lær mere om at offentliggøre eller fjerne offentliggørelse af et modul.

Bemærk:

  • Canvas vil acceptere de fleste mediefil-uploads. Ikke desto mindre kan ikke alle mediefiler afspilles i Canvas.
  • Uploadede filer offentliggøres automatisk og vises også i fagfiler. Når der tilføjes en begrænset filtype til et modul, skal du være opmærksom på, at begrænsede filer opfører sig som offentliggjorte filer og er muligvis synlige for studerende. Lær mere om begrænsning af filer i Canvas.
  • Mange modul elementer kan påvirke præstationsevnen. Moduler understøtter  op til 100 modulelementer i siden for studerendes fremgang.
  • Hvis dit kursus kræver, at du indstiller brugerrettigheder for en fil, skal du indstille brugerrettigheder korrekt før du kan offentliggøre filen til et modul.

Åbn moduler

Åbn moduler

I kursusnavigation skal du klikke på Moduler (Modules) linket.

Tilføj modulelement

Tilføj modulelement

For at tilføje et element skal du klikke på ikonet Tilføj element [1] eller trække og slippe for at tilføje filer til et tomt modul [2].

Tilføj element til modul

Tilføj element til modul

Klik på rullemenuen Tilføj (Add), og vælg en af de følgende elementtyper:

 Bemærk:

  • Canvas vil acceptere de fleste mediefil-uploads. Ikke desto mindre kan ikke alle mediefiler afspilles i Canvas.
  • Når du tilføjer indhold ved at bruge rullemenuen Tilføj, indlæses de første 200 opgaver, 400 test, 200 diskussioner og 100 eksterne værktøjer.

Tilføj eksisterende element

Tilføj eksisterende element

Hvis du ønsker at oprette et nyt element, skal du klikke på linket [Ny] ([New]) [1] og indtaste navnet i navnefeltet [2].

Afhængig af elementtypen kan du måske blive spurgt om at udfylde yderligere felter, når du tilføjer nyt indhold.

Upload fil

Upload fil

Hvis du tilføjer en fil til et modul, kan du uploade en ny fil ved at klikke på linket Opret fil(er) (Create File(s)) [1]. Uploadede filer offentliggøres automatisk og vises også i fagfiler.

For at vælge en fil fra din computer skal du klikke på knappen Vælg fil(er) (Choose File(s)) [2]. Hvis aktiveret af din institution, kan du muligvis vælge flere filer ad gangen.

Hvis du vil vælge en destinationsmappe til din uploadede fil, skal du vælge en mulighed i rullemenuen Mappe (Folder) [3].

Hvis en uploadet fil er en duplikat af en eksisterende fil, viser Canvas en meddelelse, som spørger, om filen skal overskrives, omdøbes eller springes over.

Opret nyt element

Opret nyt element

Hvis du allerede har oprettet et element, som du ønsker at tilføje, skal du klikke på navnet på elementet. For at vælge mere end ét element skal du trykke på Shift og vælge det første og sidste element på listen, du vil tilføje.

Indrykningselement

Indrykningselement

Vælg rullemenuen Indrykningsniveau (Indentation) for at vælge indrykningsniveau for elementet i modulet.

Tilføj element

Tilføj element

Klik på Tilføj Element (Add Item) knappen.

Se modulelement

Se modulelement

Se det valgte modulelement [1].