cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan tilføjer jeg opgavegrupper?

Hvordan tilføjer jeg opgavegrupper?

Brug af opgavegrupper tillader dig at organisere opgaver i dit kursus.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I Kursusnavigation skal du klikke på Opgaver-linket.

Tilføj opgavegruppe

Tilføj opgavegruppe

Klik på knappen Tilføj gruppe (Add Group).

Opret opgavegruppe

Opret opgavegruppe

Indtast opgavegruppenavnet i feltet Gruppenavn (Group Name) [1]. Hvis du ønsker at vægte den endelige karakter for studerende, der benytter opgavegrupper, vil procenten vises i feltet % af den totale karakter (% of total grade) [2].

Bemærk: Du skal oprette opgavegrupper, før du kan tildele procenter til hver gruppe.

Gem opgavegruppe

Gem opgavegruppe

Klik på knappen Gem (Save).

Se opgavegruppe

Se opgavegruppe

Se din opgavegruppe.

Lær, hvordan du opretter opgaveformer og opgaver til din opgavegruppe.  

Administrer opgavegruppe

Administrer opgavegruppe

For at administrere en opgavegruppe skal du klikke på gruppens rullemenu Muligheder (Options) [1].

Hvis du vil redigere opgavegruppen, skal du klikke på linket Rediger (Edit) [2]. Du kan redigere opgavegruppenavnet og den vægtede procent (hvis relevant). Når du har tilføjet opgaver til din opgavegruppe, kan du også redigere opgavegruppen for at indstille opgavegrupperegler.  

Hvis du vil slette opgavegruppen, skal du klikke på linket Slet (Delete) [3].

For at flytte alt indhold fra en opgavegruppe ind i en anden gruppe skal du klikke på linket Flyt indhold (Move Contents) [4].

For at flytte eller omordne en opgavegruppe på siden Opgaver skal du klikke på linket Flyt grupper (Move Groups) [5].

Slet gruppe

Slet gruppe

Hvis du ønsker at slette en opgavegruppe, der har opgave i sig, vil Canvas spørge dig, om du ønsker at slette opgaverne (standard) [1] eller flytte opgaverne til en anden gruppe [2]. Når du er færdig, skal du klikke på Slet Gruppe (Delete Gruppe) knappen  [3].

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback