Hvordan uploader og integrerer jeg et billede i Rich Content Editor som instruktør?

Du kan integrere billeder i Rich Content Editor. Billedfiler kan uploades fra din computer eller tilføjes ved hjælp af en URL. Du kan også integrere billeder fra dine fag- og brugerfiler.

Flere funktioner i Canvas understøtter Rich Content Editor, herunder Beskeder, Opgaver, Diskussioner, Sider, Test og Læseplan.

Bemærk: 

  • Billeder uploadet fra din computer ved hjælp af billedoverførselsværktøjet føjes til dine fagfiler.
  • Hvis du bruger brugsrettigheder, skal du indstille filbrugsrettighederne, før filen vil være tilgængelig for de studerende.

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor, når du opretter eller redigerer en besked, opgave, diskussion, side, test eller læseplan.

Bemærk: Rich Content Editor understøtter tastaturgenveje. Hvis du vil se et vindue med en liste over tastaturgenveje, skal trykke på Alt+F8 (på en PC) eller Option+F8 (på en Mac) på dit tastatur på samme tid.

Upload billede ved at trække og slippe

Upload billede ved at trække og slippe

Du kan uploade og indlejre et billede ved at trække og slippe fra en webbrowser eller en fil, der er gemt på din computer. Hvis du trækker og slipper et billede fra en webbrowser, udfyldes kilde-URL'en for billedet i feltet Fil-URL i Billedindstillinger.

Bemærk: Du kan uploade og integrere flere billeder ved at trække og slippe filerne fra en webbrowser eller din computer.

Upload billede ved at kopiere og indsætte

Upload billede ved at kopiere og indsætte

Du kan uploade og integrere et billede ved at kopiere og indsætte det. For at kopiere et billede til din udklipsholder skal du højreklikke på billedet og vælge Kopier.  Du kan indsætte det ved at højreklikke i Rich Text Editor og vælge Indsæt eller bruge tastaturgenvejen CTRL+V på en pc eller Kommando+V på en Mac.

Upload billede fra værktøjslinjen

Upload billede fra værktøjslinjen

For at uploade et billede fra værktøjslinjen skal du klikke på Billed-ikonet [1]. Vælg derefter indstillingen Upload billede (Upload Image) [2].

Bemærk: For at se Billed-ikonet skal du muligvis klikke på ikonet Indstillinger [3].

Upload billede fra menulinjen

Upload billede fra menulinjen

Du kan også uploade et billede ved hjælp af menulinjen i Rich Content Editor. Menulinjen viser titlen på Rich Content Editor-værktøjer og kan være at foretrække for dem, som bruger tastaturnavigation.

For at uploade et billede ved hjælp af menulinjen skal du klikke på Indsæt (Insert) [1], vælge indstillingen Billede (Image) [2] og vælge Upload billede (Upload Image) [3].

Upload billede fra computeren

Som standard viser værktøjet til upload af billeder fanen Computer [1]. Klik eller træk og slip en billedfil til billedoverføreren for at uploade en fil fra din computer [2].

Bemærk: Billeder uploadet fra din computer ved hjælp af værktøjet til upload af billeder tilføjes til dine fagfiler.

Vælg fil

Vælg fil

Vælg billedfilen [1], og klik på knappen Open (Åbn) [2].

Se valgt fil

Uploaderen viser billedfilnavnet [1] og en forhåndsvisning af billedet [2]. For at fjerne billedet, skal du klikke på Slet-ikonet [3].

Upload billede fra URL

Hvis du vil uploade et billede ved hjælp af en URL, skal du klikke på fanen URL [1].

Indtast URL’en i feltet File URL [2].

Administrering af brugsrettigheder

Administrering af brugsrettigheder

Hvis det kræves af din institution, skal du vælge indstillinger for brugsrettigheder til dit billede.

I rullemenuen Brugsrettigheder (Usage Right) [1] skal du vælge en af de fem muligheder for brugsrettigheder:

  • Jeg er rettighedshaveren: originalt indhold oprettet af dig
  • Jeg har opnået tilladelse til at bruge filen: autoriseret tilladelse fra forfatteren
  • Materialet er i det offentlige domæne: eksplicit tildelt det offentlige domæne, kan ikke være ophavsretligt beskyttet eller er ikke længere beskyttet af ophavsret
  • Materialet er underlagt en undtagelse - fx fair brug, retten til at citere eller andet i henhold til gældende ophavsretslove: uddrag eller resumé, som bruges til kommentarer, nyhedsrapportering, forskning eller analyse inden for uddannelse
  • Materialet er licenseret under Creative Commons: denne mulighed kræver også indstilling af en specifik Creative Commons-licens

Hvis kendt, skal du indtaste oplysningerne om copyrightindehaveren i feltet Indehaver af ophavsret (Copyright Holder) [2].

Bemærk: Hvis du er instruktør og ikke er sikker på, hvilke brugsrettigheder der gælder for dit billede, skal du kontakte din institutions admin for vejledning.

Administrer billedattributter

Administrer billedattributter

For at tilføje alternativ tekst til dit billede skal du indtaste en alternativ tekstbeskrivelse eller teksttags i feltet Alternativ tekst (Alt Text) [1]. Som standard viser feltet Alternativ tekst billedfilens navn. Alternativ tekst læses af skærmlæsere, og den vises, når et indlejret billede ikke kan vises.

Hvis billedet er dekorativt og ikke kræver alternativ tekst, skal du vælge indstillingen Dekorativt billede (Decorative Image) [2].

Som standard er visningsindstillingen Integrer billede (Embed Image) valgt for indlejrede billeder [3].

For at få vist billedfillinket skal du vælge visningsindstillingen Vis tekstlink (Display Text Link) [4]. Fillinket erstatter billedet i Rich Content Editor.

Indlejring af uploadet billede

Send upload

For at integrere det valgte billede skal du klikke på knappen Indsend (Submit).

Bemærk: Billedet vil blinke, før det integreres i Rich Content Editor.

Se indlejrede billede

Se indlejrede billede

Se dit uploadede billede i Rich Content Editor. Du kan også tilføje eller redigere alt-tekst-tags og administrere indstillingerne for billedvisning.

Opdater billede via fil-URL

Klik på billedet [1], og klik derefter på linket Billedindstillinger (Image Options) [2].

Du kan administrere visningsindstillinger for indlejrede billeder i menuen Billedindstillinger (Image Options) [3].

For at erstatte eller opdatere et billede, der er føjet til Rich Content Editor via URL, skal du indtaste en opdateret billed-URL i feltet Fil-URL (File URL) [4].

Klik på knappen Færdig (Done) [5].

Gem ændringer

Gem ændringer

Klik på knappen Gem (Save).

Bemærk:

  • Siderne Opgaver, Diskussion, Sider og Test viser knappen Save & Publish (Gem og offentliggør).
  • Siden Læseplan viser knappen Update Syllabus (Opdater læseplan).
  • Diskussionssvar viser knappen Post Reply (Slå svar op).

Vis indhold

Vis indhold

Vis indholdet oprettet i Rich Content Editor.