Hvordan efterlader jeg kommentarer i studerendes afleveringer med DocViewer i SpeedGrader?

DocViewer er et værktøj, der tillader kommentarer på en online opgaveindsendelse i Canvas. Du kan bruge DocViewer for at se filer og opgaver i SpeedGrader. Du kan se, når studerende ser feedback med anmærkninger i sektionen opgavedetaljer (assignments details) på sidelinjen.

DocViewer har en 10-timers sessionsgrænse, der begynder, når du åbner en aflevering. Hvis du begynder at lave en anmærkning, men ikke sender den, før sessionen udløber, gemmes den ikke. Indsendte anmærkninger gemmes og påvirkes ikke af sessionsgrænsen. Canvas vil vise en advarsel 10 minutter før udløbet af sessionen, efterfulgt af 5-minut og 1-minut advarsel, indtil 10-timers grænsen er nået. Du kan når som helst genstarte en DocViewer-session ved at genindlæse afleveringssiden.

Hvis din browser inkluderer et indbygget PDF modul, vælg muligheden for at se PDF i systems visningsmodul.

En studerende kan se dine DocViewer-kommentarer fra siden for opgavens afleveringsoplysninger.

Kompatible DocViewer-filer

Hvis en aflevering omfatter en fil, der kan være gengivet i DocViewer, men afleveringens forhåndsvisning endnu ikke er færdig, vil Canvas generere en besked om, at dokumentet er under behandling.

Bemærk:

  • Filer over 100MB og adgangskode-beskyttede filer vil ikke blive konverteret af DocViewer
  • Anmærkningsværktøjer er ikke tilgængelige for tekstindtastningsopgaver.
  • Det kan tage SpeedGrader op til ti minutter at vise en fil, der understøtter DocViewer, efter at en opgave er blevet sendt.
  • I mobilenheder understøttes DocViewer-anmærkninger kun fuldt ud i Canvas-appen for lærere.
  • Canvas DocViewer understøtter ikke anonyme kommentarer, så det kan ikke bruges til annoteret feedback på opgaver med anonyme peer reviews.
  • Hvis en opgave bliver bedømt anonymt, vil de studerende ikke kunne se instruktør-anmærkninger, før der offentliggøres feedback eller opgavens karakterer er blevet slået op.
  • Hvis studerende har aktiveret meddelelsen Afleveringskommentarer, så modtager de meddelelser, når du tilføjer kommentarer til deres dokument. Hvis anmærkningskommentarer er blevet gjort anonyme, modtager studerende meddelelser, der ikke inkluderer navnet på den bruger, der har kommenteret. Hvis opgaven har en manuel offentliggørelsespolitik, skal du muligvis slå karakterer og/eller kommentarer op, for at de studerende modtager en meddelelse.

Se DocViewer værktøjslinje

Med DocViewer værktøjslinje kan du styre aflevering af opgaven.

For at downloade en PDF af afleveringen med anmærkninger, skal du klikke på knappen Download [1].

Hvis der er flere sider, vil feltet Sidenummer (Page number) [2] vil lade dig gå gennem afleveringen for at finde den side, du vil lave anmærkninger til. For at gå til anden side, indtast sidenummeret i feltet Side (Page). Du kan også bruge pileikonerne [3] til at gå videre gennem afleveringen.

For at rotere den aktuelle side 90 grader med uret skal du klikke på Roter-knappen [4]. Sider med anmærkninger kan ikke roteres.

For at zoome ind og ud af afleveringen, brug knapperne Zoom [5].

For at se afleveringen på hele skærmen, klik på knappen Fuld skærm (Full Screen) [6].

For at lave anmærkninger til afleveringen, brug anmærkningsværktøjer [7].

Tilføj point-anmærkning

For at efterlade en punktkommentar skal du vælge punktkommentar-muligheden [1].

Vælg farven for point-anmærkninger i farvepanelet [2].

Klik derefter på det ønskede område i indsendelsen [3]. Kommentarikonet vil forekomme med en indikation af placeringen af kommentaren. For at tilføje en kommentarer til pointanmærkningen skal du indtaste kommentaren i feltet Kommentar (Comment) [4]. For at starte en ny linje i din kommentar, klik på tasterne Shift+Enter/Return. For at sende din kommentar, klik på tasten Enter/Return.

Du kan også svare på studerendes DocViewer-kommentarer ved at klikke på knappen Svar (Reply) [5].

For at flytte kommentaren, skal du svæve over kommentarikonet i dokumentet. Klik og træk kommentaren til det nye område.

For at slette en pointanmærkning skal du klikke på anmærkningen og derefter klikke på ikonet Slet [6]. DocViewer vil bekræfte, at du vil slette anmærkningen. Sletningen af en anmærkning vil også slette alle tilknyttede kommentarer.

Tilføj Fremhævning af anmærkning

Hvis du vil fremhæve noget tekst i dokumentet, skal du vælge anmærkningstypen Fremhæv (Highlight) [1].  

Vælg farven for fremhævning af anmærkninger i farvepanelet [2].

Klik og træk for at fremhæve tekst i indsendelsen [3].

For at tilføje en kommentarer til fremhævet anmærkning, skal du klikke på knappen Kommentarer (Comment) [4]. For at starte en ny linje i din kommentar, klik på tasterne Shift+Enter/Return. For at sende din kommentar, klik på tasten Enter/Return.

For at slette en fremhævet anmærkning skal du klikke på det fremhævede område og derefter klikke på ikonet Slet [5]. DocViewer vil bekræfte, at du vil slette fremhævningen. Sletningen af en anmærkning vil også slette alle tilknyttede kommentarer.

Brug Tekst-værktøj Brug Tekst-værktøj

For at tilføje tekst direkte til en indsendelse kan du bruge Tekst-værktøjet [1].

Vælg farven for tekst-anmærkning i farvepanelet [2].

Vælg en hvid eller gennemsigtig baggrund for tekstanmærkningen [3] samt dens skrifttypestørrelse [4].

Klik på det ønskede område i afleveringen og skriv din indtastning [5]. For at starte en ny linje i din kommentar, klik på tasterne Shift+Enter.

For at flytte kommentaren, skal du føre musen henover tekstboksen i dokumentet. Klik og træk kommentaren til det nye område.

For at slette tekst-anmærkningen skal klikke på tekstfeltet og så klikke på ikonet Slet [6]. DocViewer vil bekræfte, at du vil slette tekstfeltet.

Brug Stryg Tekst-værktøjet Brug Stryg Tekst-værktøjet

For at indikere, at tekst skal slettes, kan du bruge Stryg Tekst-værktøjet [1].

Vælg farven for gennemstreg-linjen i farvepanelet [2].

Klik og træk for at stryge tekst i indsendelsen. En rød linje vil forekomme og indikere, at teksten er strøget [3].

For at tilføje en kommentarer til gennemstreget anmærkning, skal du klikke på knappen Kommentarer (Comment) [4]. For at starte en ny linje i din kommentar, klik på tasterne Shift+Enter/Return. For at sende din kommentar, klik på tasten Enter/Return.

For at slette en gennemstreget anmærkning skal du klikke på det gennemstregede område og derefter klikke på ikonet Slet [5]. DocViewer vil bekræfte, at du vil slette gennemstreget linje. Sletningen af en anmærkning vil også slette alle tilknyttede kommentarer.

Tilføj Tegne anmærkning

For at lave frihåndstegninger og anmærkninger skal du vælge anmærkningstypen Frihånds tegning (Free Draw) [1].

Vælg farven for tegning af anmærkning i farvepanelet [2].

Vælg din anmærknings linjebredde fra linjebreddepanelet [3].

Klik og træk til at starte en tegning. Der vil komme friform-linjer, der angiver tegneområdet [4]. Du kan tilføje flere streger til en tegnet anmærkning.

For at tilføje en kommentarer til din tegnede anmærkning, skal du klikke på knappen Kommentarer (Comment) [5]. For at starte en ny linje i din kommentar, klik på tasterne Shift+Enter/Return. For at sende din kommentar, klik på tasten Enter/Return. 

For at acceptere den tegnede anmærkning, klik på ikonet Check [6].

For at flytte en tegning skal du føre musen henover omridset af tegningen, og trække og slippe tegningen til det nye område af dokumentet.

For når som helst at slette en tegning skal du klikke på tegningen og derefter klikke på ikonet Slet [7]. DocViewer vil bekræfte, at du vil slette tegningen. Sletningen af en anmærkning vil også slette alle tilknyttede kommentarer.

Bemærk: Tegnede anmærkninger kan kun have en linjebredde pr. anmærkning. Individuelle anmærkninger skal gemmes, før du opretter en ny linje med en anden bredde.

Tilføj Arealkommentar Tilføj Arealkommentar

For at indsætte en Arealkommentar skal du vælge Arealkommentar-muligheden [1].

Vælg farven for anmærkningsområde i farvepanelet [2].

Klik og træk derefter et rektangel omkring et område i indsendelsen [3]. En rød boks vil forekomme og indikere området for kommentaren.

For at tilføje en kommentarer til områdeanmærkningen skal du indtaste kommentaren i feltet Kommentar (Comment) [4]. For at starte en ny linje i din kommentar, klik på tasterne Shift+Enter/Return. For at sende din kommentar, klik på tasten Enter/Return.

Du kan også svare på studerendes DocViewer-kommentarer ved at klikke på knappen Svar (Reply) [5].

For at flytte anmærkningen, skal du før musen henover grænsen. Klik og træk kommentaren til det nye område.

For at slette en områdeanmærkning skal du klikke på anmærkningen og derefter klikke på ikonet Slet [6]. DocViewer vil bekræfte, at du vil slette kommentaren. Sletningen af en anmærkning vil også slette alle tilknyttede kommentarer.

Administrer kommentarer

Se kommentarer

Individuelle kommentarer omfatter et ikon, der viser anmærkningens type og farve [1]. Anmærkningsikonet vises ved siden af kommentatorens navn og vises kun i den primære kommentar til en anmærkning. Svar på en kommentar inkluderer ikke ikonet.

Kommentarer forbliver på siden, hvor anmærkningen blev lavet. Hvis der er for mange kommentarer, der skal vises på en enkelt side, bliver det muligt at rulle gennem kommentarsektionen, og nogle kommentarer er skjulte. En indikator viser, hvor mange kommentarer der er skjult [2].

Når en anmærkningskommentar indeholder mere end fem indholdslinjer, viser indholdsboksen et ellipse-link [3]. For at udvide en kommentar skal du klikke på ellipse-linket. Hvis en kommentar indeholder flere svar, vil alle svar blive udvidet.

Kommentarer med svar er stablet [4]. Når du klikker på en kommentar, udvides alle svar i gruppen. Antallet af stablede svar er angivet under den første kommentar.

Hvis det er nødvendigt, kan du slette eventuelle brugerkommentarer ved at klikke på Slet-ikonet [5]. Når en kommentar slettes, slettes kommentaren fra din visning. Ejeren kan dog stadig se den slettede kommentar sammen med en angivelse af, at kommentaren er blevet slettet. Ejeren kan gennemgå den slettede kommentar og vælge, om den slettede kommentar skal fjernes permanent eller ej.

Administrer anonyme instruktøranmærkninger

Administrer anonyme instruktøranmærkninger

Hvis du aktiverer indstillingen Anonyme instruktøranmærkninger for en opgave, vil de studerende ikke se instruktørens eller karaktergiverens navn på anmærkninger og kommentarer i DocViewer.

Bemærk:

  • Anonyme instruktøranmærkninger gælder kun for kommentarer, der blev foretaget, efter at indstillingen blev aktiveret.
  • Anonyme instruktøranmærkninger gælder for øjeblikket ikke for anmærkninger eller kommentarer, der blev skrevet på en mobilenhed.

Administrer andre brugeranmærkninger

Se andre brugeranmærkninger

Når en anden bruger tilføjer en anmærkning i et dokument, kan du se anmærkningens forfatter ved at klikke på anmærkningen [1]. Du kan også skrive en kommentar til enhver anmærkning oprettet af andre brugere [2].

Hvis det er nødvendigt, kan du slette eventuelle brugeranmærkninger i dokumentet ved at klikke på anmærkningen og klikke på Slet-ikonet [3]. Når en anmærkning slettes, slettes den fra din visning. Ejeren kan dog stadig se den slettede anmærkning sammen med en angivelse af, at anmærkningen er blevet slettet. Ejeren kan gennemgå den slettede anmærkning og vælge, om den slettede anmærkning skal fjernes permanent eller ej.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No