Hvordan tilføjer jeg en opgave med en ekstern app?

Når du opretter en opgave, kan du vælge at tilføje en ekstern app (LTI-værktøj) som en afleveringsform. Eksterne apps skal tilføjes til dit fag, før de kan tilføjes til en opgave.

Bemærkninger:

  • Afleveringsformen Eksternt værktøj understøtter ikke gruppetildelinger eller peer reviews.
  • Karakter-tilbagesendelse fra eksterne apps (LTI-værktøjer) til Canvas’ karakteroversigt er ikke begrænset af fags startdatoer. Når de studerende har adgang til et fag inden et fags startdato, kan de deltage i opgaver ved hjælp af eksterne apps (LTI-værktøjer), og karakterer for disse opgaver udfyldes i karakteroversigten.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Opgaver (Assignments) linket.

Tilføj opgave

Tilføj opgave

Klik på knappen Tilføj opgave (Add Assignment).

Vælg afleveringsformen Eksternt værktøj

Vælg indsendelsestype

I Indsendelsestype-rullemenuen skal du vælge eksterne værktøjer muligheden.

Vælg afleveringsformen Afleveringsværktøj

Vælg afleveringsformen Afleveringsværktøj

I rullemenuen Afleveringsform (Submission Type) kan du muligvis vælge et eksternt værktøj direkte [1].

Det eksterne værktøj viser et ikon [2], navnet på værktøjet [3] og værktøjsbeskrivelsen [4].

Bemærk: For at vælge et eksternt værktøj direkte fra rullemenuen Afleveringsform, skal din institution indstille Valg af afleveringsform som en placeringsmulighed for det eksterne værktøj på siden Udvikler-nøgler.

Find eksternt værktøj

Find eksternt værktøj

Klik på knappen Find [1], eller indtast URL’en til det eksterne værktøj i URL-feltet [2].

Konfigurer eksternt værktøj

Konfigurer eksternt værktøj

Klik på på LTI-værktøjets navn [1]. Afhængigt af værktøjstypen kan du blive ført videre til en separat skærm for yderligere konfiguration.

Hvis du vil overføre opgaven i en ny fane, klik på afkrydsningsfeltet Indlæs i en ny fane (Load in a new tab) [2]. Klik på knappen Vælg (Select) [3].

Indlæs værktøjet i en ny fane

Desktop

Hvis du vil indlæse opgaven i en ny fane, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Indlæs dette værktøj i en ny fane (Load This Tool In A New Tab).

Bemærk: Hvis du har aktiveret afkrydsningsfeltet Indlæs i en ny fane ved konfigurering af det eksterne værktøj, er afkrydsningsfeltet Indlæs dette værktøj i en ny fane allerede markeret.

Gem og offentliggør

Gem og offentliggør

Hvis du er parat til at offentliggøre din opgave, skal du klikke på knappen Gem og offentliggør (Save & Publish) [1]. Hvis du ønsker at oprette en kladde af din opgave og offentliggøre den senere, skal du klikke på knappen Gem (Save) [2].