cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan tilføjer jeg en opgave med en ekstern app?

Hvordan tilføjer jeg en opgave med en ekstern app?

Når du opretter en opgave, kan du vælge at tilføje en ekstern app (LTI-værktøj) som en afleveringsform. Eksterne apps skal tilføjes til dit fag, før de kan tilføjes til en opgave.

Bemærk:

  • Afleveringsformen Eksternt værktøj understøtter ikke gruppetildelinger eller peer reviews.
  • Karakter-tilbagesendelse fra eksterne apps (LTI-værktøjer) til Canvas’ karakteroversigt er ikke begrænset af fags startdatoer. Når de studerende har adgang til et fag inden et fags startdato, kan de deltage i opgaver ved hjælp af eksterne apps (LTI-værktøjer), og karakterer for disse opgaver udfyldes i karakteroversigten.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Opgaver (Assignments) linket.

Tilføj opgave

Tilføj opgave

Klik på knappen Tilføj opgave (Add Assignment).

Vælg indsendelsestype

Vælg indsendelsestype

I Indsendelsestype-rullemenuen skal du vælge eksterne værktøjer muligheden.

Find eksternt værktøj

Find eksternt værktøj

Klik på knappen Find [1], eller indtast URL’en til det eksterne værktøj i URL-feltet [2].

Konfigurer eksternt værktøj

Konfigurer eksternt værktøj

Klik på på LTI-værktøjets navn [1]. Afhængigt af værktøjstypen kan du blive ført videre til en separat skærm for yderligere konfiguration.

Hvis du vil overføre opgaven i en ny fane, klik på afkrydsningsfeltet Indlæs i en ny fane (Load in a new tab) [2]. Klik på knappen Vælg (Select) [3].

Indlæs værktøjet i en ny fane

Desktop

Hvis du vil indlæse opgaven i en ny fane, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Indlæs dette værktøj i en ny fane (Load This Tool In A New Tab).

Bemærk: Hvis du har aktiveret afkrydsningsfeltet Indlæs i en ny fane ved konfigurering af det eksterne værktøj, er afkrydsningsfeltet Indlæs dette værktøj i en ny fane allerede markeret.

Gem og offentliggør

Gem og offentliggør

Hvis du er parat til at offentliggøre din opgave, skal du klikke på knappen Gem og offentliggør (Save & Publish) [1]. Hvis du ønsker at oprette en kladde af din opgave og offentliggøre den senere, skal du klikke på knappen Gem (Save) [2].

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback