Hvordan tilføjer og ændrer jeg tekst i Rich Content Editor som instruktør?

Flere funktioner i Canvas understøtter Rich Content Editor, herunder Beskeder, Opgaver, Diskussioner, Sider, Test og Læseplan. Lær mere om adgang til Rich Content Editor i dit fag.

Du kan indtaste tekst, og du kan kopiere og indsætte tekst fra andre kilder i Rich Content Editor. Rich Content Editor inkluderer også flere formateringsværktøjer, der giver dig mulighed for at ændre din tekst.

Rich Content Editor understøtter tastaturgenveje til kopiering og indsættelse af tekst.

Kopiere og indsætte på en pc

  • Kopier (Ctrl+C) og indsæt (Ctrl+V)
  • Kopier (Ctrl+C) og indsæt uden formatering (Ctrl+Shift+V)

Kopiere og indsætte på en Mac

  • Kopier (Cmd+C) og indsæt (Cmd+V)
  • Kopier (Cmd+C) og indsæt uden formatering (Cmd+Opt+Shift+V)

Bemærk: Hvis du har aktiveret Canvas-temaet til folkeskolen for dit fag, vil Rich Content Editor vise en anden skrifttype.

Vis Rich Content Editor

Vis Rich Content Editor

Hvis du opretter eller redigerer en besked, opgave, diskussion, side, test, eller læseplan,, åbnes Rich Content Editor som standard.

Du kan tilføje og formatere indhold ved hjælp af menulinjen [1] eller værktøjslinjen [2].

Åbn genvejstaster

Åbn genvejstaster

Rich Content Editor understøtter tastaturgenveje. Hvis du vil se et vindue med en liste over tastaturgenveje, skal du klikke på Tastatur-ikonet eller trykke på Alt+F8 (på en PC) eller Option+F8 (på en Mac) på dit tastatur på samme tid.

Se ordantal

Se ordantal

Du kan se det samlede ordantal. For at se det samlede ordantal, tegn samt tegn ekskl. mellemrum, skal du klikke på linket Ordantal (Word Count).

Indtast tekst

Indtast tekst

Skriv eller indsæt kopieret tekst i Rich Content Editor.

Fjern tekstformattering

For at fjerne tekstformatering skal du vælge teksten [1] og derefter klikke på ikonet Ryd formatering [2].

Bemærk: For at se Ryd formatering-ikonet skal du muligvis klikke på ikonet Indstillinger [3].

Skift skriftstørrelse

Skift skriftstørrelse

Vælg den tekst, du vil ændre [1]. Klik derefter på rullemenuen Font Sizes (Skriftstørrelser) [2], og vælg den skriftstørrelse, du vil bruge [3]. Du kan vælge mellem 8, 10, 12, 14, 18, 24 eller 36 pt.

Skift tekststil

Skift tekststil

Vælg den tekst, du vil ændre [1]. Klik derefter på rullemenuen Paragraph (Afsnit) [2], og vælg den tekststil, du vil bruge [3]. Vælg mellem Overskrift 2, Overskrift 3, Overskrift 4, Forformateret og Afsnit.

Bemærk: Som standard er den primære overskrift for beskeden, opgaven, diskussionen, siden, testen eller læseplanen den samme som den titel eller det navn, du indtaster, når du opretter fagelementet.

Tekst med enkelt linjeafstand

Tekst med enkelt linjeafstand

Hvis du vil oprette enkelt linjeafstand i Rich Content Editor, skal du trykke på Shift+Enter (på pc) eller Shift+Retur (på Mac). Dette opretter et linjeskift i stedet for et afsnitskift.

Formater tekstfremhævning

Formater tekstfremhævning

Vælg den tekst, du vil formatere [1].

For at fremhæve den valgte tekst skal du klikke på Fremhæv-ikonet [2] eller trykke på Cmd+B (Mac-tastatur) eller Ctrl+B (pc-tastatur).

For at kursivere den valgte tekst skal du klikke på Kursiv-ikonet [3] eller trykke på Cmd+i (Mac-tastatur) eller Ctrl+i (pc-tastatur).

For at understrege den valgte tekst skal du klikke på Understreg-ikonet [4] eller trykke på Cmd+U (Mac-tastatur) eller Ctrl+U (pc-tastatur).

Når den valgte tekst formateres, vises der en pil over den valgte indstilling [5].

Farv og fremhæv tekst

Farv og fremhæv tekst

Vælg den tekst, du vil farve [1].

For at ændre farven på teksten skal du klikke på Tekstfarve-ikonet [2].

For at fremhæve teksten skal du klikke på Baggrundsfarve-ikonet [3]

Vælg en farve i rullemenuen [4]. Du kan se farvens navn ved at holde musen hen over farveflisen [5].

For at fjerne farveformateringen skal du klikke på Fjern farve-ikonet [6].

Hvis du vil vælge en brugerdefineret farve til teksten, skal du klikke på Brugerdefineret farve-ikonet [7].

Vælg den brugerdefinerede farve

Vælg den brugerdefinerede farve

Brug farvevælgeren til at vælge en farvetone [1] og nuance [2]. Du kan også indtaste RGB-farvekoder [3] eller en HEX-farvekode [4]. Se din brugerdefinerede farve i farvevisningsvinduet [5].

For at anvende farven på din tekst skal du klikke på knappen Save (Gem) [6].

Hævet og sænket skrift

Du kan formatere din tekst, så den vises som hævet eller sænket skrift. Vælg den tekst, du vil ændre [1].

For at formatere din tekst som hævet skrift skal du klikke på ikonet for hævet skrift [2] og vælge muligheden Superscript (Hævet skrift) [3].

For at formatere din tekst som sænket skrift skal du klikke på ikonet for sænket skrift [2] og vælge muligheden Subscript (Sænket skrift) [4].

Juster tekst

For at justere tekst skal du placere markøren foran den tekst, du vil justere [1] og klikke på Juster-ikonet [2]. Fra rullemenuen kan du vælge at justere teksten til Left (Venstre) [3], Center [4], og Right (Højre) [5].

Bemærk: For at se ikonet Justering skal du muligvis klikke på ikonet Indstillinger [6].  

Indrykket og udrykket tekst

Indrykket og udrykket tekst

For at indrykke tekst skal du klikke på indryk-ikonet [1].

Hvis teksten er indrykket, kan du udrykke teksten. For at udrykke din tekst skal du klikke på Indryk pil-ikonet [2] og klikke på indstillingen Outdent (Udryk) [3].

Du kan klikke på indstillingerne Indryk og Udryk flere gange for at øge eller mindske tekstindrykket.

Bemærk: For at se ikonet Indrykning skal du muligvis klikke på ikonet Indstillinger [4].  

Juster retningsbestemt tekst

Juster retningsbestemt tekst

For at justere retningen på din tekst skal du klikke på Format-linket i menulinjen [1] og derefter vælge indstillingen Retning [2]. Du kan justere din tekst fra Venstre til højre [3] og fra Højre til venstre [4].

Opret punkttegns- eller nummererede lister

Opret punkttegns- eller nummererede lister

Vælg den tekst, du vil medtage i listen [1], og klik derefter på Liste-ikonet [2]. Du kan vælge en punkttegns-liste [3] eller en nummereret eller bogstav-liste [4].

Bemærk: For at se Liste-ikonet skal du muligvis klikke på ikonet Indstillinger [5].

Vis punktliste

Vis punktliste

Vis punktlisten.

Vis den nummererede liste

Vis den nummererede liste

Vis den nummererede liste.

Se automatisk gemt indhold

Se automatisk gemt indhold

Hvis du genindlæser eller navigerer væk fra en side, mens du redigerer indhold i Rich Content Editor, så gemmer Canvas automatisk dit indhold i browsercachen i op til en dag. Når du genindlæser siden eller navigerer tilbage til den side, du var ved at redigere, viser Canvas en meddelelse om, at der findes automatisk gemt indhold. Du kan forhåndsvise indholdet, kassere indholdet eller indlæse indholdet i Rich Content Editor.

Bemærk:

  • Automatisk gemt indhold er ikke en garanteret funktion, og der kan være visse situationer, hvor indholdet ikke bliver gemt.
  • Mængden af tilgængelig lokal opbevaring kan variere, afhængigt af hvilken browser du bruger.
  • Automatisk gemt indhold er kun tilgængeligt på sider, der kun indeholder et Rich Content Editor-vindue.
  • Automatisk gemt indhold er kun tilgængeligt i den samme browser og computer, som du brugte, da du oprettede det originale indhold.

Forhåndsvis automatisk gemt indhold

Forhåndsvis automatisk gemt indhold

Hvis du vil forhåndsvise indhold, der automatisk blev gemt af Canvas, skal du klikke på forhåndsvisnings-knappen.

Indlæs automatisk gemt indhold

Indlæs automatisk gemt indhold

Hvis du vil indlæse det automatisk gemte indhold i Rich Content Editor, skal du klikke på knappen Yes (Ja) [1]. Hvis du vil rydde de automatisk gemte ændringer, skal du klikke på knappen No (No) [2].

Gem ændringer

Gem ændringer

Klik på knappen Gem (Save).

Bemærk: Når Rich Content Editor benyttes i Diskussioner, kan Gem-knappen vises som Slå svar op.

Vis indhold

Vis indhold

Vis indholdet oprettet i Rich Content Editor.