Hvordan opretter jeg en gruppediskussion for et kursus?

Grupper er en del af et kursus med et kursus-lignende miljø, inklusiv deres egne kalendere, diskussioner og samarbejdsværktøjer. Kun studerende tilføjet til en gruppe har tilladelse til at se og benytte de respektive værktøjer indenfor gruppen.

En gruppediskussionopgave opretter et identisk diskussionsemne i hver gruppekategori. Når studerende svarer til diskussionsemnet, vil de gøre det indenfor deres gruppemiljø, hvilket er forbundet til kurset, hvor opgaven blev oprettet.

Hvis du foretrækker at oprette en gruppediskussion for bedømmelse, lær hvordan du opretter en bedømt gruppediskussion.

Bemærk: Du skal oprette gruppesæt og grupper før opsætning af gruppediskussionsopgaver.

Åbn Diskussioner

Åbn Diskussioner

I Kursusnavigation (Cours Navigation) skal du klikke på Diskussioner (Discussions) linket.

Tilføj Diskussion

Klik på Tilføj Diskssusion (Add Discussion) knappen.

Opret gruppediskussion

Opret gruppediskussion

Indtast en diskussionstitel i feltet Emnetitel [1].

Tilføj diskussionsindhold ved hjælp af Rich Content Editor [2].

I diskussionsindstillingerne skal du vælge afkrydsningsfeltet Dette er en gruppediskussion (This is a Group Discussion) [3].

Vælg gruppesæt

Vælg gruppesæt

Fir at vælge eksisterende gruppesæt, klik på Gruppesæt (Group Set) rullemenuen [1]. For at opret en ny gruppekategori, klik på Ny gruppekategori (New Group Category) knappen [2].

Opret gruppesæt

Desktop

Hvis du vælger at oprette en ny gruppekategori, skal du gå ind i gruppesættet og gruppeoplysningerne i Opret gruppesæt.

Indtast gruppesættets navn i feltet Gruppesætnavn (Group Set Name) [1].

Hvis du vil tillade selvtilmelding til grupper i gruppesættet, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad selvtilmelding (Allow self sign-up) [2].

Vælg en gruppestrukturindstilling i sektionen Gruppestruktur (Group Structure) [3]. Du kan vælge at opdele studerende i et bestemt antal grupper [4], opdele studerende i grupper med et bestemt antal studerende pr. gruppe [5], eller oprette grupper senere på siden Deltagere [6].

Når du er færdig, skal du klikke på knappen Gem (Save) for at oprette gruppesættet og grupperne [7].

Du kan henvise til vores gruppevejledninger for mere information om at oprette og redigere gruppesæt og oprette grupper.

Indstil tilgængelighedsdatoer

Indstil tilgængelighedsdatoer

For at gøre din diskussion tilgængelig på en specifik dato eller i en specifik tidsperiode, skal du indtaste datoer i Tilgængelig Fra og Til  (Available From and Until) felterne [7] eller klikke på kaldenderikonet for at vælge datoer. Disse datoer gælder for alle brugere. Disse felter er som standard tomme, og diskussionen kan ses gennem hele kurset.

Bemærk: Disse felter gælder kun for ikke-bedømte diskussioner; Hvis du opretter en bedømt gruppediskussion, gælder disse datofelter ikke.

Gem og offentliggør

Gem og offentliggør

Hvis du er parat til offentliggøre din diskussion, skal du klikke på Gem & Offentliggør (Save & Publish) knappen [1]. Hvis du ønsker at oprette en kladde af din diskussion og offentliggøre den senere, skal du klikke på knappen Gem (Save) [2].

Offentliggør kursus

Når din diskussion er gemt i udkastform, kan du vende tilbage til siden og offentliggøre den til enhver tid ved at klikke på knappen Offentliggør (Publish).

Se diskussion

Se diskussion

Se diskussion. En lærer eller TA vil se links til hver gruppe. Klik på gruppenavnet for at åbne gruppediskussionen og se svar til emnet.

Vis diskussion i Diskussioner - nyt design

Hvis dit fag har Diskussioner - nyt design aktiveret, kan du se diskussionen i Diskussioner - nyt design. For at åbne gruppediskussionen skal du klikke på ikonet Grupper [1] og derefter klikke på navnet på den gruppe, du vil åbne [2].

Studievisning af diskussion

Når studerende åbner diskussionen, vil de blive taget til diskussionssiden indenfor deres specifikke projektgruppe for at fuldføre opgaven.

Bemærk: Diskussions poster kan ikke være anonyme