cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan eksporterer jeg et Canvas-kursus?

Hvordan eksporterer jeg et Canvas-kursus?

Du kan eksportere et Canvas-kursus for at give det til andre i en anden Canvas-konto, for at uploade til en anden institutionskonto på et senere tidspunkt eller for at oprette en kopi som backup på din lokale computer. Du kan importere en eksportfil ind i Canvas til enhver tid.

Eksporter er pakket som IMSCC ZIP-filer, der kun kan åbnes af programmer, der understøtter Common Cartridge-filer. Du kan også ændre fil typen fra .imscc til .zip og behandle den som envher anden ZIP fil.

Bemærk:

  • Canvas-eksporter inkluderer ikke backup af studerendes samarbejder og karakterer. Karakterer kan eksporteres separat som comma separerede værdier (CSV).
  • Nogle eksterne app-LTI-værktøjer såsom Google Drive og Office 365 beholder ikke værktøjskonfigurationer i eksporterede fag. Du kan overveje kopiering af faget i stedet.
  • Canvas understøtter ikke fageksportfiler på over 50 GB. Fag med en størrelse på over 50 GB eksporteres ikke, og der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at eksportere dem.

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I kursusnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Eksporter kursus

Eksporter kursus

I sidepanelet skal du klikke på knappen Eksporter fagindhold (Export Course Content).

Vælg type af eksportering

Vælg type af eksportering

I overskriften Eksport-type skal du klikke på radioknappen Fag (Course) [1]. Klik på knappen Opret eksport (Create Export) [2] for at starte eksporten.

Bemærk: Hvis du tidligere har eksporteret kurset, vil Canvas vise tidligere eksporteringer under Indholdseksporteringer (Content Exports).

Se eksport status

Se statuslinjen. Eksportering af et kursus i Canvas kan tage et par minutter, afhængigt af dets størrelse. Du vil modtage en e-mail, når eksporteringen er fuldført.

Download ny eksportering

Download ny eksportering

Når din download er parat, skal du klikke på linket Ny eksport (New Export).

Bemærk: Indholdseksporter udløber efter 30 dage og kan ikke længere downloades.If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback