cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan ændrer jeg sprogpræferencen til et fag?

Hvordan ændrer jeg sprogpræferencen til et fag?

Du kan ændre sprogindstillingerne for dit fag for at tilsidesætte bruger- og kontoindstillinger. Denne funktion skal nok kun bruges til fag på fremmedsprog.

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I kursusnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Åbn kursusdetaljer

Åbn kursusdetaljer

Klik på fanen Fagdetaljer (Course Details).

Vælg sprog

Vælg sprog

I rullemenuen Sprog (Language) skal du vælge det nye standardsprog.

Opdater kursusdetaljer

Opdater kursusdetaljer

Klik på knappen Opdater fagets detaljer (Update Course Details).

Se fag på det nye standardsprog

Se dit fag med den opdaterede sprogindstilling.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback