cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan indtaster og redigerer jeg karakterer i Karakterbogen?

Hvordan indtaster og redigerer jeg karakterer i Karakterbogen?

Du vil formodentlig benytte SpeedGrader til at indtaste karakterer. Karakterer vil vises i Karakterbogen, når du er færdig. Ikke desto mindre kan du manuelt indtaste og redigere scores i Karakterbogen.

Du kan også benytte en CSV-fil til at uploade og downloade scores.

Bemærk:

  • Karakteroversigten er generelt designet for at en instruktørrolle kan indtaste karakterer. Grundet den måde hvorpå karakteroversigten indlæser og gemmer data i browseren, bør flere brugere ikke give afleveringer karakter på samme tid, da hver karaktergiver ikke kan se de seneste oplysninger for en aflevering. For flere detaljer om karaktergivningsbegrænsninger, se lektionen om hvordan man bruger SpeedGrader.
  • Når der benyttes differentierede opgaver, forekommer opgaven som en kolonne for alle studerende, men karakter-cellerne er grå for studerende, der ikke er en del af opgaven eller en tildelt sektion. Karakterer kan ikke blive tildelt til studerende, der ikke er en del af opgaven eller sektion; disse opgaver er ikke faktoret ind i de samlede karakterer.
  • Når en studerende modtager en karakter for en opgave, gælder karakteren altid for den studerendes nuværende og endelige resultat. Hvis du fjerner tilknytningen for en studerende eller en sektion til en differentieret opgave, som du tidligere har bedømt, så bliver karakteren kun fjernet fra karakterberegninger, hvis du undskylder opgaven for den studerende.
  • Hvis du benytter flere bedømmelsesperioder i dit kursus, kan du ikke redigere karakterer for opgaver, der har mindst en studerende i en lukket bedømmelsesperiode.
  • Siden med karakteroversigt-historik registrerer alle karakterændringer i karakteroversigten og kan til enhver tid tilgås.

Åbn karakterer

Åbn karakterer

I Kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Karakterer (Grades) linket.

Lokaliser studerendes score

Lokaliser studerendes score

Klik på opgavecellerne placeret i rækken af studerende, hvis scorer du ønsker at indtaste.

Indtast ny score

Indtast ny score

Resultater indtastes i henhold til opgavens Vis karakter-indstilling. Resultater kan indtastes som en af ​​fem muligheder: point, komplet/ ufuldstændig, bogstavkarakter, procentdel og GPA.

Bemærk: Når du når til enden af kolonnen, vil Return eller Enter-tasten advancere til toppen af den næste kolonne.

Indtast pointkarakter

Indtast pointkarakter

For at indtast en pointkarakter skal du indtaste cifret i cellen og trykke på Return (på et MAC-tastatur) eller Enter (på et PC-tastatur).

Indtast fuldstændig eller ufuldstændig karakter

Indtast fuldstændig eller ufuldstændig karakter

For at indtaste en komplet eller ufuldstændig karakter skal du dobbeltklikke i cellen, indtil det ønskede ikon vises. Komplette karakterer repræsenteres af et flueben. Ufuldstændige karakterer repræsenteres af et X-ikon.

Indtast bogstavkarakter

Indtast bogstavkarakter

For at indtaste en bogstavkarakter skal du indtaste bogstavet i cellen og trykke på Return (på et MAC-tastatur) eller Enter (på et PC-tastatur). Canvas beregner automatisk antallet af point svarende til den højeste værdi i det område, der er repræsenteret af bogstavkarakteren.

Indtast procentkarakter

Indtast procentkarakter

For at indtaste en procentkarakter skal du indtaste procentdelen i cellen og trykke på Return (på et MAC-tastatur) eller Enter (på et PC-tastatur).

Indtast GPA-karakter

Indtast GPA-karakter

For at indtaste en GPA-karakter skal du indtaste det ciffer, der svarer til GPA-skalaen, som defineret af karaktersystemet, og tryk på Return (på et MAC-tastatur) eller Enter (på et PC-tastatur).

Se bemærkning om for mange point

Hvis der tilføjes et for stort antal point til en studerendes karakter, genererer Canvas en bemærkning, der meddeler, at den studerende blev tildelt en usædvanligt høj karakter. Du kan enten beholde eller rette pointværdien.

Der kan blive tildelt for mange point i følgende situationer:

  • Det indtastede beløb er 50% over det samlede antal point muligt
  • Der er indtastet et ekstra ciffer (fx. 500 i stedet for 50)
  • En opgave har fået negative point

Rediger score

Rediger score

For at redigere en eksisterende score i Karakterbogen, skal du klikke på opgavecellen for scoren og indtaste den nye score. Tryk derefter Return (på et MAC-tastatur) eller Enter (på et PC-tastatur).

Slet score

Slet score

For manuelt at slette en score fra Karakterbogen, skal du klikke på opgavecellen for scoren og klikke på slet. Tryk derefter Return (på et MAC-tastatur) eller Enter (på et PC-tastatur).

Se slettet score

Se slettet score

Se slettet score og ubedømte indsendelser.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback