Hvordan indtaster og redigerer jeg karakterer i Karakterbogen?

Du bruger højest sandsynligt SpeedGrader til at indtaste karakterer. Karakterer vil vises i Karakterbogen, når du er færdig. Du kan dog manuelt indtaste og redigere karakterer i karakteroversigten.

Opgaver i karakteroversigten vises altid med opgavens pointværdi. Du kan dog ændre opgaven til at vise karakterer for en bestemt karaktertype.

Du kan også bruge en CSV-fil til at importere karakterer.

Når et opgaveresultat indtastes som en bogstavkarakter i karakteroversigten, er det procentvise resultat for opgaven den øvre grænse for det interval, der er tildelt den pågældende karakter i karaktersystemet. Hvis en endelig karaktertilsidesættelse indtastes som bogstavkarakter, er procentresultatet for opgaven den nedre grænse for det interval, der er tildelt den pågældende karakter i karaktersystemet.

For eksempel kan dit fags karaktersystem angive et interval på 86 % til 89 % for bogstavkarakteren B+. Hvis du indtaster B+ for en opgave, tildeles der en procent på 89 %, men indtastning af B+ for en endelig karaktertilsidesættelse vil tildele en procent på 86 %. For at sikre at de studerende modtager en bestemt procent for en opgave eller en endelig karakter, skal du indtaste opgavens resultat eller karaktertilsidesættelsen i procent.

Bemærk:

  • Når der benyttes differentierede opgaver, forekommer opgaven som en kolonne for alle studerende, men karakter-cellerne er grå for studerende, der ikke er en del af opgaven eller en tildelt sektion. Karakterer kan ikke blive tildelt til studerende, der ikke er en del af opgaven eller sektion; disse opgaver er ikke faktoret ind i de samlede karakterer.
  • Hvis du tildeler en studerende eller sektion til en differentieret opgave, du tidligere har bedømt, fjernes karakteren og afleveringen fra opgaven. Du kan gendanne afleveringen ved at sende opgaven til den studerende igen.
  • Hvis du benytter flere bedømmelsesperioder i dit kursus, kan du ikke redigere karakterer for opgaver, der har mindst en studerende i en lukket bedømmelsesperiode.
  • Afhængigt af testopgave-detaljerne, vises test med en værdi af nul point muligvis ikke i karakteroversigten.
  • Siden med karakteroversigt-historik registrerer alle karakterændringer i karakteroversigten og kan til enhver tid tilgås.

Åbn karakterer

Åbn karakterer

I Kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Karakterer (Grades) linket.

Find studerendes opgave

Find studerendes opgave

Find den studerendes navn og den opgave, hvor du vil indtaste en karakter.

Indtast karakter

Indtast karakter

Karakterer indtastes i henhold til opgavens indstilling for Vis karakterer. Karakterer kan indtastes på fem måder: point, fuldstændig / ufuldstændig, bogstavkarakter, procentdel og GPA. Du kan ændre opgaven til at vise karakterer for en bestemt karaktertype.

Bemærk: Når du når til enden af kolonnen, vil Return eller Enter-tasten advancere til toppen af den næste kolonne.

Indtast pointkarakter

Indtast pointkarakter

For at indtaste en pointkarakter skal du indtaste antallet af point i cellen og trykke på Returtasten (på et Mac-tastatur) eller Enter-tasten (på et PC-tastatur).

Indtast fuldstændig eller ufuldstændig karakter

Indtast fuldstændig eller ufuldstændig karakter

For at indtaste en fuldstændig eller ufuldstændig karakter skal du klikke på rullemenuen i cellen og vælge det ønskede ikon. Karaktermuligheder inkluderer fuldstændig, ufuldstændig, ikke bedømt og undskyldt.

Indtast bogstavkarakter

Indtast bogstavkarakter

Klik på rullemenuen, og vælg en bogstavkarakter i menuen.

 

Indtast bogstavkarakter

Du kan også indtaste en bogstavkarakter manuelt. Indtast det bogstav, der svarer til bogstavskalaen defineret af karaktersystemet, og tryk på Retur-tasten (på et Mac-tastatur) eller Enter-tasten (på et pc-tastatur).

Vis valideringsfejl ved bogstavkarakterer

Vis valideringsfejl ved bogstavkarakterer

Hvis du indtaster en bogstavkarakter, der ikke understøttes i karaktersystemet, viser cellen et advarselsikon for ugyldig karakter. Canvas viser også en advarselsbesked om ugyldig karakter.

Indtast procentkarakter

Indtast procentkarakter

For at indtaste en procentkarakter skal du indtaste procenten i cellen og trykke på Retur-tasten (på et Mac-tastatur) eller Enter-tasten (på et pc-tastatur).

Indtast GPA-karakter

Indtast GPA-karakter

For at indtaste en GPA-karakter skal du klikke på rullemenuen og vælge den ønskede karakter i menuen.

 

Indtast GPA-karakter

Du kan også indtaste det nummer, der svarer til GPA-skalaen som defineret af karaktersystemet, og trykke på Retur-tasten (på et Mac-tastatur) eller Enter-tasten (på et pc-tastatur).

Vis GPA-valideringsfejl

Vis GPA-valideringsfejl

Hvis du indtaster en bogstavkarakter, der ikke understøttes i karaktersystemet, viser cellen et advarselsikon for ugyldig karakter. Canvas viser også en advarselsbesked om ugyldig karakter.

Rediger karakter

Rediger karakter

Hvis du vil redigere en eksisterende karakter i karakteroversigten, skal du klikke på karakterens opgavecelle.

For at tildele en ny karakter skal du indtaste den nye karakter. For at slette karakteren skal du klikke på Slet-tasten.

For at anvende den redigerede karakter skal du trykke på Retur-tasten (på et Mac-tastatur) eller Enter-tasten (på et pc-tastatur).

Indtast karakter via bakke med karakterdetaljer

Vis bakke med karakterdetaljer

Karakterer kan også indtastes i bakken med karakterdetaljer i henhold til opgavens indstilling for Vis karakter. For at åbne bakken skal du klikke på en studerendes opgavecelle og klikke på ikonet for bakke med karakterdetaljer (Grade Detail Tray) [1]. I feltet Karakter (Grade) [2] skal du indtaste den studerendes karakter.

Klik på pil-ikonet [3] for at gå videre til den næste studerende.

Se bemærkning om for mange point

Hvis der tilføjes et for stort antal point til en studerendes karakter, genererer Canvas en bemærkning, der meddeler, at den studerende blev tildelt en usædvanligt høj karakter. Du kan enten beholde eller rette pointværdien.

Der kan blive tildelt for mange point i følgende situationer:

  • Det indtastede beløb er 50% over det samlede antal point muligt
  • Der er indtastet et ekstra ciffer (fx. 500 i stedet for 50)
  • En opgave har fået negative point