Hvordan importerer jeg quizzer fra QTI-pakker?

Du kan nemt importere quizzer fra programmer, der opretter QTI-filer. Hvis et program ikke opretter QTI-filer, kan det ikke importeres i Canvas.

QTI-filer kan oprettes fra mange forskellige læringsstyringssystemer og software:

 • Quizzer oprettet i Respondus 4.0 (Windows software) kan eksporteres som QTI-pakker. For at lære mere om brug af Respondus 4.0 referer til denne brugerguide (DOC). En QuickStart guide for Respondus 4.0 er også tilgængelig  (PDF).
 • Quizzer oprettet i Blackboard (WebCT, Angel) kan eksporteres som QTI-pakker.
 • Quizzer oprettet i Moodle kan eksporteres som QTI-pakker. Dette vil virke med Moodle 2.0 eller ældre versioner. Moodle 2.1 og nyere versioner eksporterer ikke længere QTI-pakker.

Bemærkninger:

 • Canvas understøtter QTI versioner 1.2 og 2.1.
 • Testeksporter vil ikke indeholde spørgsmål fra test, der bruger tilfældigt udvalgte spørgsmål fra spørgsmålsbanker.

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I kursusnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Importer indhold

Importer indhold

Klik på knappen Importer indhold til dette kursus (Import Course Content).

Vælg indholdstype

Vælg indholdstype

I rullemenuen skal du vælge QTI .zip-fil muligheden.

Vælg fil

Vælg fil

Klik på knappen Vælg fil (Choose File).

Lokaliser .zip-fil

Lokaliser .zip-fil

Find og klik på den ZIP-fil, du vil importere [1]. Klik på knappen Åbn (Open) [2].

Vis importindstillinger

Vis importindstillinger

Du kan administrere indstillinger for din import, før den oprettes.

Hvis New Quizzes er aktiveret i dit fag, kan du konvertere test i importpakken til New Quizzes-formatet [1].

Du kan også overskrive vurderingsindhold med matchende id'er [2].

Importer eksisterende test som New Quizzes

Importer eksisterende test som New Quizzes

Hvis det er tilladt af din institution, kan du importere eksisterende test til New Quizzes ved at markere afkrydsningsfeltet Importer eksisterende test som New Quizzes (Import existing quizzes as New Quizzes).

Hvis din institution aktiverer testoverførselsfunktionen, vil spørgsmålsbanker, der er tilknyttet via en spørgsmålsgruppe i Classic Quizzes, overføres til New Quizzes. Hvis testoverførselsfunktionen ikke er aktiveret af din institution, skal spørgsmål fra spørgsmålsbanker tilføjes individuelt, før du overfører til New Quizzes.

Bemærkninger:

 • Indstillingen Importer eksisterende test som New Quizzes vises kun for fag, der har aktiveret New Quizzes.
 • Hvis du har aktiveret New Quizzes, men indstillingen ikke vises, har din institution ikke aktiveret overførsel af New Quizzes ved import.
 • Du kan ikke vælge en standardspørgsmålbank, når du bruger indstillingen Importer vurderingsindholdet som New Quizzes.
 • New Quizzes inkluderer ikke en undersøgelsesfunktion. Derfor er undersøgelser, der overføres fra Classic Quizzes, standardtest i New Quizzes.
 • Efter overførsel til New Quizzes vises multiple dropdown-spørgsmål som matchende spørgsmål.
 • "Tekst uden spørgsmål"-spørgsmål overføres til New Quizzes som stimulus-spørgsmål. En instruktør skal tilføje et spørgsmål, for at det kan vises i en test.
 • Spørgsmålsgrupper med manuelt oprettede spørgsmål vil overføres som elementbanker i New Quizzes.
 • Hvis en test overføres flere gange, bruger Canvas smart sammenfletning til at dechifrere det spørgsmålsbankindhold, der skal beholdes. Denne proces hjælper med at sikre, at alt indhold bevares, f.eks. i tilfælde hvor flere brugere kan foretage redigeringer af en test på samme tid.
 • Øvelsestest fra Classic Quizzes kan overføres til New Quizzes. Når de er blevet overført, vises øvelsestestene som standard som nul mulige point og er skjult fra siderne Karakteroversigt og Karakterer.

Overskriv opgaveindhold

Overskriv opgaveindhold

For at overskrive vurderingsindholdet med matchende ID'er skal du klikke på afkrydsningsfeltet Overskriv vurderingsindhold med matchende ID'er (Overwrite assessment content with match IDs).

Visse systemer genbruger deres ID'er for hver ny eksport. Hvis du derfor eksporterer to separate spørgsmålsbanker, vil de have de samme ID'er. For at forhindre tab af opgavedata, behandler Canvas spørgsmålsbankerne som separate objekter uanset deres ID'er. Valg af denne mulighed vil deaktivere denne sikkerhedsforanstaltning og tillade opgavedata at overskrive eksisterende data med de samme ID'er.

Vælg spørgsmålsbank

Vælg spørgsmålsbank

I rullemenuen Standardspørgsmålsbank (Default Question bank) skal du vælge den spørgsmålsbank, du ønsker at bruge.  

Opret spørgsmålsbank

Opret spørgsmålsbank

Hvis du ikke har en spørgsmålsbank, du vil bruge, kan du oprette en ny spørgsmålsbank. I rullemenuen skal du vælge Opret ny spørgsmålsbank (Create new question bank) muligheden.

Importer kursus

Importer kursus

Klik på knappen Import [1].

En statusindikator viser uploadstatus i procent [2].

Se nuværende jobs

Nuværende jobs-menuen vil vise status af din import. Igangværende rapporter viser en statuslinje, der angiver den resterende tid for gennemførelse af importen.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del af importprocessen. Lær mere om statusser for kursusimport.

Når faget er afsluttet, kan du se dine test ved at gå til Test-siden i fagnavigation.

Bemærk: Hvis du har importeret dine vurderinger til New Quizzes, kan du se dine test fra siden Opgaver.