Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan ændrer jeg kursushjemmesiden?

Hvordan ændrer jeg kursushjemmesiden?

Du kan ændre din kursushjemmeside, så den reflekterer én af fem layout-muligheder:

Bemærk: Du skal sætte en forside før valg af Sider-forside-muligheden. Kun offentliggjorte sider kan sættes som forside.

Åbn kursushjemmeside

Åbn kursushjemmeside

I Global Navigation skal du klikke på kursuslinket (Courses) [1] og derefter på kursusnavnet [2].

Vælg hjemmeside

Vælg hjemmeside

I hjemmeside-sidepanelet skal du klikke på linket vælg hjemmeside (Choose Home Page).

Vælg hjemmeside-layout

Vælg hjemmeside-layout

Klik på knappen ved siden af det hjemmeside-layout du foretrækker.

Sæt forside

Sæt forside

Hvis du ønsker at vælge en forside, men linket er gråt, skal du først indstille en forside.

Bemærk: Kun offentliggjorte sider kan sættes som forside. Sørg for, at den side du ønsker at sætte som forside, er offentliggjort.

Gem hjemmeside layout

Gem hjemmeside layout

Klik på knappen Gem (Save).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.