Hvordan uploader jeg et dokument i Rich Content Editor som instruktør?

I Rich Content Editor kan du uploade filer, der skal linkes til, fra din computer. Filer uploadet i Rich Content Editor føjes til dine fagfiler.

Flere funktioner i Canvas understøtter Rich Content Editor, herunder Beskeder, Opgaver, Diskussioner, Sider, Test og Læseplan.

Som standard viser indlejrede dokumentlink et ikon, der giver brugerne mulighed for at få vist dokumentet i Rich Content Editor. Du kan deaktivere det indbyggede eksempel eller automatisk åbne det indbyggede eksempel.

Bemærk: 

 • Hvis du bruger brugsrettigheder, skal du indstille filbrugsrettighederne, før filen vil være tilgængelig for de studerende.
 • Når et dokument uploades til Rich Content Editor, gemmes filen i mappen Uploadede medier i Fagfiler og har som standard samme synlighedsstatus som mappen.

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor, når du opretter eller redigerer en besked, opgave, diskussion, side, test eller læseplan.

Bemærk: Rich Content Editor understøtter tastaturgenveje. For at få vist menuen Tastaturgenveje skal du klikke på tastaturikonet eller trykke på ALT+F8 (pc-tastatur) eller Option+F8 (Mac-tastatur).

Åbn værktøj til upload af dokumenter

Åbn værktøj til upload af dokumenter

For at uploade et dokument fra værktøjslinjen skal du klikke på dokument-ikonet [1]. Vælg derefter indstillingen Upload dokument (Upload Document) [2].

For at se dokument-ikonet skal du muligvis klikke på ikonet Indstillinger [3].

Åbn værktøj til upload af dokumenter i menulinjen

Åbn værktøj til upload af dokumenter i menulinjen

Du kan også uploade et dokument ved hjælp af menulinjen i Rich Content Editor. Menulinjen viser titlen på Rich Content Editor-værktøjer og kan være at foretrække for dem, som bruger tastaturnavigation.

For at uploade et dokument via menulinjen skal du klikke på Indsætnings (Insert)-menuen [1], vælge indstillingen Dokument (Document) [2] og vælge indstillingen Upload dokument (Upload Document) [3].

Upload dokument ved at trække og slippe

Upload dokument ved at trække og slippe

Du kan uploade og indlejre et dokument ved at trække og slippe filen, der er gemt på din computer.

Bemærk: Du kan uploade og indlejre flere dokumenter ved at trække og slippe filen, der er gemt på din computer.

Upload dokument ved at kopiere og indsætte

Upload dokument ved at kopiere og indsætte

Du kan uploade og indlejre et dokument ved at kopiere og indsætte en fil, der er gemt på din computer. For at kopiere en fil til din udklipsholder skal du åbne filplaceringen. Højreklik på filen, og vælg Kopier, eller klik på filen, og brug tastaturgenvejen CTRL+C på en pc eller Kommando+C på en Mac.  Du kan indsætte filen ved at højreklikke i Rich Text Editor og vælge Indsæt eller bruge tastaturgenvejen CTRL+V på en pc eller Kommando+V på en Mac.

Upload dokument fra computer

Klik eller træk og slip en mediefil til medieoverføreren for at uploade en fil fra din computer.  

Vælg fil

Vælg fil

Vælg dokumentfilen [1], og klik på knappen Åbn (Open) [2].

Se valgt fil

Uploaderen viser dokumentets filnavn [1]. For at fjerne filen skal du klikke på slet-ikonet [3].

Administrering af brugsrettigheder

Administrering af brugsrettigheder

Hvis det kræves af din institution, skal du vælge indstillinger for brugsrettigheder til dit dokument.

I rullemenuen Brugsrettigheder (Usage Right) [1] skal du vælge en af de fem muligheder for brugsrettigheder:

 • Jeg er rettighedshaveren: originalt indhold oprettet af dig
 • Jeg har opnået tilladelse til at bruge filen: autoriseret tilladelse fra forfatteren
 • Materialet er i det offentlige domæne: eksplicit tildelt det offentlige domæne, kan ikke være ophavsretligt beskyttet eller er ikke længere beskyttet af ophavsret
 • Materialet er underlagt en undtagelse - fx fair brug, retten til at citere eller andet i henhold til gældende ophavsretslove: uddrag eller resumé, som bruges til kommentarer, nyhedsrapportering, forskning eller analyse inden for uddannelse
 • Materialet er licenseret under Creative Commons: denne mulighed kræver også indstilling af en specifik Creative Commons-licens

Hvis kendt, skal du indtaste oplysningerne om copyrightindehaveren i feltet Indehaver af ophavsret (Copyright Holder) [2].

Bemærk: Hvis du er instruktør og ikke er sikker på, hvilke brugsrettigheder der gælder for dit dokument, skal du kontakte din institutions admin for vejledning.

Inlejr dokument

Send upload

For at indlejre det valgte dokument skal du klikke på knappen Indsend (Submit).

Bemærk: Filen vil blinke, før den integreres i Rich Content Editor.

Vis dokumentlink

Se indlejret dokumentlink

Se et link til din uploadede fil i Rich Content Editor [1].

For at administrere indstillinger for linket skal du klikke på linkets titel og så på Linkindstillinger (Link Options) [2].

Vis linkindstillinger

Du kan redigere linkteksten i tekstfeltet [1] eller link-URL’en i linkfeltet [2].

For at deaktivere brugere fra at se en filforhåndsvisning skal du vælge indstillingen Deaktiver forhåndsvisning (Disable Preview)[3].

Du kan vælge at få vist en forhåndsvisning af en fil i et pop op-vindue eller som en indbygget forhåndsvisning, når der klikkes på linket. Du kan også vælge at udvide en indbygget forhåndsvisning som standard.

For at give brugerne mulighed for at se en forhåndsvisning af en fil i et pop op-vindue, når der klikkes på linket, skal du vælge indstillingen Forhåndsvisning i overlejring (Preview in overlay) [4].

For at lade brugerne se en indbygget forhåndsvisning, når der klikkes på linket, skal du klikke på indstillingen Indbygget forhåndsvisning (Preview inline) [5]. For at udvide den indbyggede forhåndsvisning som standard skal du klikke på afkrydsningsfeltet Udvid forhåndsvisning som standard (Expand preview by Default) [6].  

For at gemme linkindstillinger skal du klikke på knappen Færdig (Done) [7].

Bemærk:

 • Indbygget eksempel understøttes ikke i Canvas beta-miljøet.
 • Indbyggede eksempler vises ikke i redigeringstilstand.

Gem ændringer

Gem ændringer

Klik på knappen Gem (Save).

Bemærk:

 • Siderne Opgaver, Diskussion, Sider og Test viser knappen Save & Publish (Gem og offentliggør).
 • Siden Læseplan viser knappen Update Syllabus (Opdater læseplan).
 • Diskussionssvar viser knappen Post Reply (Slå svar op).

Vis indhold

Vis indhold

Vis indholdet oprettet i Rich Content Editor.

For at forhåndsvise filen skal du klikke på fillinket [1].

For at downloade det dokument, der linkes til, skal du klikke på download-ikonet [2].