Hvordan opretter jeg en konference i et kursus?

Du kan oprette en konference i et kursus for at afholde virtuelle kontortider og talere. Konferenceinvitationer sendes ud, når konferencen oprettes. For at informere inviterede om kommende konferencer kan du oprette fag-begivenheder i kalenderen.

Konferencer kan oprettes med så mange brugere som nødvendigt, selvom den anbefalede grænse er op til 25 brugere. Du kan oprette flere konferencer, der er listet i kronologisk orden efter den dato, de blev oprettet. Den senest oprettede konference vises øverst på listen.

Bemærk:

  • Oprettelse af en konference er en kursustilladelse. Hvis du ikke kan oprette en konference, har din institution begrænset denne funktion.
  • Brugere, der inviteres til en konference, modtager ikke en meddelelse i Canvas. Afhængig af brugerens meddelelsesindstillinger kan de dog modtage en meddelelse via e-mail og/eller push-meddelelser. Hvis du vil underrette brugere om en konference i Canvas, kan du overveje at tilføje en besked, opgave, eller kalenderbegivenhed.
  • Du kan få flere oplysninger om indstillinger for webkonferencer i Canvas’ ressourcer til webkonferencer.
  • Fagnavigationslinket til dit webkonferenceværktøj reflekterer navnet på webkonferenceværktøjet. Linket vises måske som BigBlueButton, Adobe Connect eller med navnet på det webkonferenceværktøj, som din institution bruger.

Bemærk: Hvis din institution med sandsynlighed har brug for mere end 10 samtidige konferencer drevet a fBigBlueButton, kan du overveje at opgradere til Premium BigBlueButton eller kigge på alternative konferenceløsninger, som Canvas er partner med, som fx Zoom, Hangouts, Teams og andre videokonferenceværktøjer, der tilbyder gratis eller nedsatte tjenester.

Åbn konferencer

Åbn konferencer

I fagnavigation skal du klikke på linket for dit webkonferenceværktøj. Linkets navn afspejler det konferenceværktøj, din institution bruger.

Tilføj konference

Tilføj konference

Klik på knappen Tilføj konference (Add Conference).

Tilføj konferencedetaljer

For at oprette en ny konference skal du indtaste et navn for konferencen i feltet Navn (Name) [1].

Du kan indstille en tidsgrænse for, hvor lang tid inviterede deltagere kan begynde at deltage i konferencen. Indtaste antallet af minutter i feltet Varighed i minutter (Duration in Minutes) [2]. Tiden begynder, når værten starter konferencen. Når tiden er udløbet kan nye deltagere ikke længere begynde at deltage, og konferencen fortsætter, indtil den sidste person forlader konferencen eller værten afslutter konferencen.

Du kan aktivere optagelsesmuligheder for denne konference. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver optagelse for denne konference (Enable recording for this conference) [3].

For at indstille en tidsgrænse for konferencen kan du oprette en længerevarende konference ved at sætte kryds i afkrydsningsfeltet Ingen tidsgrænse (for længerevarende konferencer) [No time limit (for long-running conferences)] [4]. Denne indstilling fjerner tidsgrænsen i feltet Varighed (Duration).

For at tilføje et venteværelse til din konference skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver venteværelse (Enable waiting room) [5].

Hvis du vil tilføje det til din fagkalender, så de studerende kan se det, skal du markere afkrydsningsfeltet Føj til kalender (Add to Calendar) [6].

For at oprette en beskrivelse af din konference skal du indtaste beskrivelsen i feltet Beskrivelse (Description) [7].

Inviter kursusmedlemmer

Inviter kursusmedlemmer

Du kan tilføje enhver bruger i dit kursus til din konference. Ikke desto mindre, ligeså snart en bruger er blevet inviteret, kan brugeren ikke blive fjernet fra konferencen.

Som standard inviteres alle medlemmer i faget til konferencen [1].

For at fjerne alle fagobservatører fra konferencens invitation skal du markere afkrydsningsfeltet Fjern alle fagobservatørmedlemmer (Remove All Course Observer Members) [2]. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, inviteres alle fagmedlemmer undtagen observatører til konferencen.

Du kan administrere følgende deltagerindstillinger:

  • Del webcam: giver deltagerne mulighed for at dele deres webcam [3].
  • Se andre deltageres webcams: giver deltagerne mulighed for at se andres deltageres webcams [4].
  • Del mikrofon: giver deltagerne mulighed for at dele deres mikrofon [5].
  • Send offentlige chatbeskeder: giver deltagere mulighed for at sende offentlige chatbeskeder [6].
  • Send private chatbeskeder: giver deltagere mulighed for at sende private chatbeskeder [7].

Bemærk: Konferencer kan rumme så mange brugere som nødvendigt, selvom den anbefalede grænse er op til 25 brugere.

Inviter medlemmer

For at vælge bestemte sektioner, grupper eller medlemmer i faget skal du fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Inviter alle fagmedlemmer (Invite All Course Members) [1].

Hvis du vil invitere en eller flere fagsektioner, skal du markere afkrydsningsfeltet(-erne) for sektionen(-erne) [2].

Hvis du vil invitere en eller flere grupper, skal du markere afkrydsningsfeltet(-erne) for gruppen(-erne) [3].

Hvis du vil invitere et eller flere individuelle medlemmer, skal du markere afkrydsningsfeltet(-erne) for medlemmet(-erne) [4].

Opret konference

Opret konference

For at gemme konferenceindstillingerne skal du klikke på knappen Opret (Create).

Bemærk: Studerende, som inviteres til en konference, modtager ikke en meddelelse på Canvas. Afhængig af den studerendes meddelelsesindstillinger kan de dog modtage en meddelelse via e-mail, tekst og/eller push-meddelelser. Hvis du vil underrette de studerende om en konference i Canvas, kan du overveje at tilføje en besked, opgave, eller kalenderbegivenhed.

Se konference

Se konference

Se din oprettede konference.