cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan indstiller jeg detaljer for et fag?

Hvordan indstiller jeg detaljer for et fag?

Som instruktør kan du administrere detaljerne i et Canvas-fag. Siden for Fagindstillinger lader dig administrere fagidentifikationsdetaljerne, fagets oversigtsbillede, Blueprint-oplysninger (hvis nogen), fillagringsdata, fagkarakteristika, faglicens, fagets synlighed, fagets format og andre muligheder for faget.

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I Fagnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Åbn kursusdetaljer

Se fagdetaljer

Klik på fanen Fagdetaljer.

Se fagidentifikation

Se fagidentifikation

Den første del af fagdetaljer viser dig et overblik over dit fag, herunder fagets navn [1] og kode [2]. Afhængigt af din institution kan du muligvis ikke ændre navn og kode på dit fag.

For at ændre fagets tidszone, skal du bruge rullemenuen Tidszone [3].

Hvis du kan se SIS-ID'er, kan du se SIS-ID for faget [4]. Du kan også se den tildelte underkonto for faget [5].

Siden Fagdetaljer viser også status for faget, offentliggjort eller ikke offentliggjort [6].

Se fagbillede

Se fagbillede

Hvis din institution giver dig mulighed for at tilføje et billede til et fagkort på oversigten, kan du tilføje eller erstatte fagbilledet.

Se Blueprint-fag

Se Blueprint-fag

Fanen for fagdetaljer angiver, om faget er blevet aktiveret som et blueprint-fag og viser Ja eller Nej [1].

Hvis dit fag er forbundet med et blueprint-fag, angiver fanebladet Fagdetaljer blueprint-fagets navn[2]. Fagets navn indeholder også fag-id som en reference (fx fag/XXX). Hvis du er blevet indskrevet i blueprint-faget som instruktør eller undervisningsassistent, vil navnet på blueprint-faget indeholde et link for at få adgang til blueprint-faget.

Ofte vil dit fag være forbundet med et blueprint-fag, og du kan kun administrere ulåst indhold i dit fag. Hvis dit fag er et blueprint-fag, kan du låse og synkronisere fagindhold til associerede fag.

Se fagdatoer

Se fagidentifikation

Fag kan tildeles til standardsemestret eller et bestemt semester [1]. Som standard vil dit fag være tilgængeligt for studerende inden for semestrets datoer.

Hvis det er nødvendigt, kan du indstille specifikke start- og slutdatoer for dit fag [2]. Ændring af fagdatoer kan dog tilsidesætte semestrets tilgængelighed og placering på Fag-siden og i Oversigten. Bekræft venligst datoerne, inden du ændrer fagdatoer. Ved at ændre start- og slutdatoer kan du også administrere deltagelsen mellem fagdatoer.

Du er måske også i stand til at ændre adgang til indstillinger for studerende for at tillade eller begrænse de studerende fra at se dit fag før start- eller slutdatoen [3].

Se fagets sprog

Se fagets sprog

Du kan indstille et bestemt sprog for dit fag. Sproget er som standard indstillet til Ikke angivet, engelsk (USA). Hvis du vælger et sprog til dit fag, tilsidesætter du brugersprogpræferencer, og det anbefales kun til fag på fremmedsprog.

Se Fillagring

Se Fillagring

Du kan se den tilladte lagringsfilstørrelse i dit fag. Fillagring består af alle filer i fagfiler og opgaveafleveringer. Administratorer på din institution angiver fillagringskvoten for hvert fag.

Bemærk:

 • Canvas-fagimporter tæller med i fagkvoter. Hvis en fagimport mislykkes, skal du kontrollere filstørrelsen i forhold til din opbevaringskvote for fagfiler. Kontakt om nødvendigt din Canvas-administrator for at anmode om en større fagkvote.  
 • Kopierede Canvas-fag og fagelementer tæller ikke med i kvoterne for opbevaring af fagfiler. Du kan kopiere eksisterende Canvas-fag og fagelementer fra det oprindelige fag til dit nye fag uden at påvirke din opbevaringskvote for fagfiler.

Se indstilling for store fag

Se indstilling for store fag

Du kan aktivere muligheden for at starte SpeedGrader filtreret efter studiegruppe i dit fag. Når denne indstilling er aktiveret, skal du vælge en studiegruppe, når du åbner SpeedGrader. Denne indstilling er som standard deaktiveret.

Se karaktersystem

Se karaktersystem

Du kan aktivere et karaktersystem for dit fag. Et karaktersystem er et sæt kriterier, der måler forskellige præstationsniveauer i et fag. Du kan også se det nuværende eksisterende karaktersystem, hvis der er et. Denne indstilling er som standard deaktiveret.

Se licens

Se licens

Du kan se licensen for dit fag. Som standard anses alt indhold som værende privat og med copyright, men du kan også frigive dit indhold til det offentlige domæne eller vælge en Creative Commons-licens. Når du gør dit fag offentligt, vil du sandsynligvis gerne indstille en licens til dit fag.

Se rettigheder til filanvendelse

Se rettigheder til filanvendelse

Du kan se indstillingerne for fil-copyright for dit fag. Hvis denne indstilling er aktiveret, skal information om brugsrettigheder vælges for alle fagfiler, før de kan offentliggøres. Denne indstilling er som standard deaktiveret.

Bemærk: Hvis indstillingen til at administrere rettigheder til filanvendelse ikke kan ændres, har din institution låst denne indstilling.

Se synlighed

Se synlighed

Du kan se alle synlighedsindstillinger for dit fag. Hver synlighed er uafhængig af de andre. Du kan brugertilpasse fagsynlighed, brugertilpasse indholdssynlighed, og inkludere faget i det offentlige fagindeks.

Vis formater

Vis formater

Du kan indstille dit fags format i menuen Format [1]. Denne indstilling angiver fagets planlagte format. For at ændre fagets format skal du klikke på rullemenuen Format.

Du kan også tillade brugere at downloade dit fag til offline visning ved hjælp af en af to muligheder.

 • Hvis ePub-eksporter er aktiveret i dit fag, kan du se afkrydsningsfeltet ePub-ekport [2] og ændre ePub-formatet.
 • Hvis dit fag viser afkrydsningsfeltet Offline fag [3], har din institution gjort det muligt at se fagindhold offline som en HTML-fil. Som standard er dette afkrydsningsfelt markeret. Du kan dog administrere offline adgang til fag ved at fjerne markeringen når som helst.

Se beskrivelse

Se beskrivelse

Hvis dit fag er en del af det offentlige fagindeks, kan du medtage en beskrivelse af dit fag i beskrivelsesfeltet.

Se flere muligheder

Se flere muligheder

Du kan ændre flere muligheder i dit fag ved at klikke på linket Flere muligheder (More Options) [1].

Du kan give yderligere fagrettigheder til studerende ved at markere det relevante afkrydsningsfelt [2]:

 • Tillad, at de studerende kan tilmelde sig selv ved at klikke på afkrydsningsfeltet Lad de studerende tilmelde sig selv ved at dele en hemmelig URL med dem (Let students self-enroll by sharing with them a secret URL) eller med en kode. Deaktiveret som standard.
 • Vis seneste beskeder på fagets startside ved at klikke på afkrydsningsfeltet Vis seneste beskeder på fagets startside (Show recent announcements on course home page). Deaktiveret som standard.
 • Tillad studerende at vedhæfte filer til diskussionssvar ved at markere afkrydsningsfeltet Lad de studerende vedhæfte filer til diskussioner (Let students attach files to Discussions). Aktiveret som standard.*
 • Tillad studerende at oprette nye diskussionsemner ved at markere afkrydsningsfeltet Lad de studerende oprette diskussionsemner (Let students create Discussion Topics). Aktiveret som standard.*
 • Tillad de studerende at redigere eller slette deres egne diskussionsindlæg ved at markere afkrydsningsfeltet Lad de studerende redigere eller slette deres egne diskussionsindlæg (Let students edit or delete their own discussion posts). Aktiveret som standard.*
 • Lad de studerende oprette deres egne grupper af studerende ved at klikke på afkrydsningsfeltet Lad de studerende organisere deres egne grupper (Let students organize their own groups). Aktiveret som standard.
 • Skjul de studerendes samlede karakterer på Karakter-siden ved at klikke på afkrydsningsfeltet Skjul samlede karakterer i resumeet (Hide totals in student grades summary). Deaktiveret som standard.
 • Skjul grafen over karakterfordeling på Karakter-siden ved at klikke på afkrydsningsfeltet Skjul grafer over karakterfordeling fra studerende (Hide grade distribution graphs from students). Deaktiveret som standard.
 • Deaktiver kommentarer til beskeder ved at klikke på afkrydsningsfeltet Deaktiver kommentarer til beskeder (Disable comments on announcements).* (Afhængigt af din institutions præference er denne mulighed allerede valgt for dig.)
 • Lad som standard de studerende ændre fagsider ved at vælge rullemenuen Rediger fagsider (Edit course pages).*
 • Hvis indholdsikkerhedspolitikken er aktiveret i en konto, kan administratorer deaktivere indholdssikkerhedspolitikken for et fag ved at klikke på afkrydsningsfeltet Deaktiver indholdsikkerhedspolitikken (Disable Content Security Policy). Hvis feltet er markeret, er politikken deaktiveret for dette fag.

 

* Disse indstillinger kan også vælges fra funktionens indeksside.If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback