Hvordan indstiller jeg detaljer for et fag?

Som instruktør kan du administrere detaljerne i et Canvas-fag. Siden for Fagindstillinger lader dig administrere fagidentifikationsdetaljerne, fagets oversigtsbillede, Blueprint-oplysninger (hvis nogen), fillagringsdata, fagkarakteristika, faglicens, fagets synlighed, fagets format og andre muligheder for faget.

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I Fagnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Åbn kursusdetaljer

Se fagdetaljer

Klik på fanen Fagdetaljer (Course Details).

Se fagidentifikation

Se fagidentifikation

Den første del af fagdetaljer viser dig et overblik over dit fag, herunder fagets navn [1] og kode [2]. Afhængigt af din institution kan du muligvis ikke ændre navn og kode på dit fag.

For at ændre fagets tidszone, skal du bruge rullemenuen Tidszone [3].

Hvis du kan se SIS-ID'er, kan du se SIS-ID for faget [4]. Du kan også se den tildelte underkonto for faget [5].

Se fagstatus

Hvis du har tilladelse til at offentliggøre eller fjerne offentliggørelse for fag, kan du administrere din fagstatus i sidebjælken. For at offentliggøre faget skal du klikke på knappen Offentliggør (Publish) [1]. For at fjerne offentliggørelsen af dit fag skal du klikke på knappen Fjern offentliggørelse (Unpublish) [2].

Hvis du ikke har tilladelse til at ændre din fagstatus, eller hvis dit fag er blevet offentliggjort og indeholder karakterer, kan du ikke ændre fagets offentliggørelsesstatus [3].

Lær mere om at offentliggøre et fag.

Bemærkninger:

 • Du skal offentliggøre et fag, før de studerende kan få adgang til det og dets indhold. Studerende kan ikke se ikke offentliggjorte fag og indhold.
 • Offentliggørelse af et kursus er en kursustilladelse. Hvis du ikke kan offentliggøre dit kursus, har din institution begrænset denne funktion.
 • Hvis du bruger en gratis-for-lærer-konto, kan du ikke offentliggøre et fag, før du har bekræftet din e-mailadresse.

Se fagbillede

Se fagbillede

Hvis din institution giver dig mulighed for at tilføje et billede til et fagkort på oversigten, kan du tilføje eller erstatte fagbilledet.

Se Blueprint-fag

Se Blueprint-fag

Fanen for fagdetaljer angiver, om faget er blevet aktiveret som et blueprint-fag og viser Ja eller Nej [1].

Hvis dit fag er forbundet med et blueprint-fag, angiver fanebladet Fagdetaljer blueprint-fagets navn[2]. Fagets navn indeholder også fag-id som en reference (fx fag/XXX). Hvis du er blevet indskrevet i blueprint-faget som instruktør eller undervisningsassistent, vil navnet på blueprint-faget indeholde et link for at få adgang til blueprint-faget.

Ofte vil dit fag være forbundet med et blueprint-fag, og du kan kun administrere ulåst indhold i dit fag. Hvis dit fag er et blueprint-fag, kan du låse og synkronisere fagindhold til associerede fag.

Se fagdatoer

Fag kan tildeles til standardsemestret eller et bestemt semester [1]. Som standard vil dine studerende være i stand til at deltage i faget inden for semesterdatoene [2].

Hvis det er nødvendigt, kan du tillade studerende at deltage inden for fagdatoer [3] og indstille specifikke start- og slutdatoer for faget [4]. Ændring af fagdatoer kan dog tilsidesætte semestrets tilgængelighed og placering på Fag-siden og i Oversigten. Bekræft semesterdatoer, før du tilføjer deltagelsesdatoer for faget.

Du er måske også i stand til at ændre indstillinger for studerendes adgang [5] for at tillade eller begrænse de studerende fra at se dit fag før start- eller slutdatoen.

Bemærk: Hvis en slutdato for en fagdeltagelse er indstillet til midnat, vises der en advarselsmeddelelse [6].

Vis muligheder for kvantitative data

Vis muligheder for kvantitative data

Hvis din administrator tillader det, kan du begrænse visningen af kvantitative data. Når valgt, begrænser denne indstilling visningen af fagets kvantitative (numeriske) karakterdata. Studerende og observatører ser kun kvalitative data, som inkluderer bogstavkarakterer og kommentarer.

Point konverteres til en bogstavkarakter og mulige point er skjult. Alle andre karakteroplysninger er synlige.

Bemærkninger:

 • Hvis faget ikke har et brugerdefineret karaktersystem, bruges Canvas' standardkaraktersystem.
 • Når indstillingen er aktiveret, kan administratorer, instruktører og undervisningsassistenter stadig se kvantitative data.
 • Indstillingen er kun synlig, hvis din administrator aktiverer indstillingen for kvantitativ databegrænsning på kontoen.

Standard-afleveringstidspunkt

Du kan indstille et standardtidspunkt for alle opgaver i dit fag.

Opdatering af standardafleveringstidspunktet ændrer ikke eksisterende opgaver med indstillede afleveringstidspunkter.

Se fagets sprog

Se fagets sprog

Du kan indstille et bestemt sprog for dit fag. Sproget er som standard indstillet til Ikke angivet, engelsk (USA). Hvis du vælger et sprog for dit fag, tilsidesættes brugernes sprogindstillinger og anbefales kun til fag, der gennemføres på det valgte sprog.

Se Fillagring

Se Fillagring

Du kan se den tilladte lagringsfilstørrelse i dit fag. Fillagring består af alle filer i fagfiler og opgaveafleveringer. Administratorer på din institution angiver fillagringskvoten for hvert fag.

Bemærkninger:

 • Canvas-fagimporter tæller med i fagkvoter. Hvis en fagimport mislykkes, skal du kontrollere filstørrelsen i forhold til din opbevaringskvote for fagfiler. Kontakt om nødvendigt din Canvas-administrator for at anmode om en større fagkvote.  
 • Kopierede Canvas-fag og fagelementer tæller ikke med i kvoterne for opbevaring af fagfiler. Du kan kopiere eksisterende Canvas-fag og fagelementer fra det oprindelige fag til dit nye fag uden at påvirke din opbevaringskvote for fagfiler.

Se indstilling for store fag

Se indstilling for store fag

Du kan aktivere muligheden for at starte SpeedGrader filtreret efter studiegruppe i dit fag. Når denne indstilling er aktiveret, skal du vælge en studiegruppe, når du åbner SpeedGrader. Denne indstilling er som standard deaktiveret.

Se karaktersystem

Se karaktersystem

Du kan aktivere et karaktersystem for dit fag. Et karaktersystem er et sæt kriterier, der måler forskellige præstationsniveauer i et fag. Du kan også se det nuværende eksisterende karaktersystem, hvis der er et. Denne indstilling er som standard deaktiveret.

Se licens

Se licens

Du kan se licensen for dit fag. Som standard anses alt indhold som værende privat og med copyright, men du kan også frigive dit indhold til det offentlige domæne eller vælge en Creative Commons-licens. Når du gør dit fag offentligt, vil du sandsynligvis gerne indstille en licens til dit fag.

Se rettigheder til filanvendelse

Se rettigheder til filanvendelse

Du kan se indstillingerne for fil-copyright for dit fag. Hvis denne indstilling er aktiveret, skal information om brugsrettigheder vælges for alle fagfiler, før de kan offentliggøres. Denne indstilling er som standard deaktiveret.

Bemærk: Hvis indstillingen til at administrere rettigheder til filanvendelse ikke kan ændres, har din institution låst denne indstilling.

Se synlighed

Se synlighed

Du kan se alle synlighedsindstillinger for dit fag. Hver synlighed er uafhængig af de andre. Du kan brugertilpasse fagsynlighed, brugertilpasse indholdssynlighed, og inkludere faget i det offentlige fagindeks.

Vis formater

Vis formater

Du kan indstille dit fags format i menuen Format [1]. Denne indstilling angiver fagets planlagte format. For at ændre fagets format skal du klikke på rullemenuen Format.

Du kan aktivere læringsstier for dit fag [2]. Læringsstier giver dig mulighed for at tilpasse læringsoplevelser til de studerende baseret på præstation.

Du kan også tillade brugere at downloade dit fag til offline visning ved hjælp af en af to muligheder.

 • Hvis ePub-eksporter er aktiveret i dit fag, kan du se afkrydsningsfeltet ePub-ekport (ePub Export) [3] og ændre ePub-formatet.
 • Hvis dit fag viser afkrydsningsfeltet Offline fag [4], har din institution gjort det muligt at se fagindhold offline som en HTML-fil. Som standard er dette afkrydsningsfelt markeret. Du kan dog administrere offline adgang til fag ved at fjerne markeringen når som helst.

Bemærk: Hvis læringsstier er låst på kontoniveau, kan indstillingen ikke administreres på fagniveau.

Se beskrivelse

Se beskrivelse

Hvis dit fag er en del af det offentlige fagindeks, kan du medtage en beskrivelse af dit fag i beskrivelsesfeltet.

Se flere muligheder

Se flere muligheder

Du kan ændre flere muligheder i dit fag ved at klikke på linket Flere muligheder (More Options) [1].

Du kan give yderligere fagrettigheder til studerende ved at markere det relevante afkrydsningsfelt [2]:

 • Tillad, at de studerende kan tilmelde sig selv ved at klikke på afkrydsningsfeltet Lad de studerende tilmelde sig selv ved at dele en hemmelig URL med dem (Let students self-enroll by sharing with them a secret URL) eller med en kode. Deaktiveret som standard.
 • Vis seneste beskeder på fagets startside ved at klikke på afkrydsningsfeltet Vis seneste beskeder på fagets startside (Show recent announcements on course home page). Deaktiveret som standard.
 • Tillad studerende at vedhæfte filer til diskussionssvar ved at markere afkrydsningsfeltet Lad de studerende vedhæfte filer til diskussioner (Let students attach files to Discussions). Aktiveret som standard.*
 • Tillad studerende at oprette nye diskussionsemner ved at markere afkrydsningsfeltet Lad de studerende oprette diskussionsemner (Let students create Discussion Topics). Aktiveret som standard.*
 • Lad de studerende redigere eller slette deres egne diskussionssvar ved at markere afkrydsningsfeltet Lad de studerende redigere eller slette deres egne diskussionssvar (Let students edit or delete their own discussion replies). Aktiveret som standard.*
 • Lad de studerende oprette deres egne grupper af studerende ved at klikke på afkrydsningsfeltet Lad de studerende organisere deres egne grupper (Let students organize their own groups). Aktiveret som standard.
 • Skjul de studerendes samlede karakterer på Karakter-siden ved at klikke på afkrydsningsfeltet Skjul samlede karakterer i resumeet (Hide totals in student grades summary). Deaktiveret som standard.
 • Skjul grafen over karakterfordeling på Karakter-siden ved at klikke på afkrydsningsfeltet Skjul grafer over karakterfordeling fra studerende (Hide grade distribution graphs from students). Deaktiveret som standard.
 • Deaktiver kommentarer til beskeder ved at klikke på afkrydsningsfeltet Deaktiver kommentarer til beskeder (Disable comments on announcements).* (Afhængigt af din institutions præference er denne mulighed allerede valgt for dig.)
 • Lad som standard de studerende ændre fagsider ved at vælge rullemenuen Rediger fagsider (Edit course pages).*
 • Hvis indholdsikkerhedspolitikken er aktiveret i en konto, kan administratorer deaktivere indholdssikkerhedspolitikken for et fag ved at klikke på afkrydsningsfeltet Deaktiver indholdsikkerhedspolitikken (Disable Content Security Policy). Hvis feltet er markeret, er politikken deaktiveret for dette fag.

 

* Disse indstillinger kan også vælges fra funktionens indeksside.